San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Comhpháirtíocht taighde na hEorpa: Tionchair iarmharta na hinfheistíochta poiblí sna healaíona, cultúr agus tionscail chruthaitheacha
Ceapacháin: Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht in 2015/2016
30 bliain d'ealaíona na n-údarás áitiúil
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5:30pm, Déardaoin an 21 Eanáir 2016
Scéim Ensembles na nÓg 2016
Spriocdháta na Scéime Camchuairte agus Scaipthe Saothair Nua an 3 Nollaig 2015
Dámhachtainí an Deontais um Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2016
Nuacht ón bPobal
Dáta don dialann – Seiceáil Ealaíon agus Sláinte, Seiceáil Isteach.
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Spriocdháta na Scéime Camchuairte agus Scaipthe Saothair Nua an 3 Nollaig 2015

Is é an 3 Nollaig an spriocdháta le haghaidh iarratas ar an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair i gcomhair camchuairteanna a bheidh ar siúl idir mí Iúil agus mí na Nollag 2016. Gabhann an spriocdháta céanna leis an snáithe Réamhphleanála agus baineann sé le camchuairteanna a bheidh ar siúl idir mí Eanáir agus mí na Nollag 2017. Beifear ábalta iarratas a chur isteach le haghaidh na Scéime trí na Seirbhísí ar Líne ó Dé Máirt, an 3 Samhain 2015.

 

Macasamhail bhabhtaí na Scéime roimhe seo, táimid ag comhoibriú lenár gcomhghleacaithe i gComhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann d’fhonn é a dhéanamh níos éasca dul ar camchuairt trasna na teorann. Fágann sé sin gur féidir dátaí i gceachtar dlínse a lua sna hiarratais ón Tuaisceart agus ón Deisceart agus má éiríonn leis an iarratas, tabharfaimid tacaíocht do gach céim den chamchuairt.

 

Spreagadh é seo do chompántais agus d’ionaid oibriú lena chéile sa dá dhlínse ionas go bhfeicfear saothar den scoth ar fud an oileáin. Ó tugadh isteach í sa bhliain 2010, tá na scéimeanna Camchuairte bunaithe ar phrionsabal an chomhoibrithe idir na daoine a léiríonn saothar agus na daoine a chuireann saothar i láthair don lucht féachana/éisteachta. Mar sin de, tá súil againn go neartóidh comhoibriú an dá Chomhairle Ealaíon ina leith sin an ceangal idir ealaíontóirí sa dá dhlínse.

 

I gcomhair sonraí ginearálta ar an scéim, déan teagmháil le Val Ballance nó Regina O’Shea. Má tá aon cheisteanna agat a bhaineann go sonrach le foirmeacha ealaíne, cuir ríomhphost chuig an bhfoireann ábhartha. Tá na sonraí teagmhála ar fad ar leathanach Teagmhálacha shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon.

Email Software by Newsweaver