San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Oíche Chultúir, Dé hAoine 18 Meán Fómhair, 2020 Á nascadh le chéile tríd an gCultúr
Wintering Out
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2021 – Seisiúin Faisnéise
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Babhta a Dó de Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais in 2020
Sparánacht Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal
Deis maoinithe nua trí Dhámhachtain Tionscadail do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas
Nuacht ón bPobal
Seisiúin faisnéise ar líne
Wintering Out

Tá tairiscintí á lorg ag an gComhairle Ealaíon ó pháirtithe leasmhara chun an tionscadal Wintering Out a bhainistiú. Is clár náisiúnta é seo chun tacú le himeachtaí ealaíon beo a thabhairt ar ais agus a athshamhlú agus muid ag dul tríd an bpaindéim seo.

 

“If we winter this one out, we can summer anywhere”. —Seamus Heaney

 

Sa tuarascáil Survive, Adapt, Renew ón Sainghrúpa Comhairleach a glacadh i Meitheamh 2020, leagtar amach moladh go n-éascódh an Chomhairle Ealaíon togra nua d’imeachtaí ealaíon beo roimh dheireadh 2020.

 

Tá Wintering Out ceaptha le bheith ina chlár faoi threoir na hearnála, ag tarraingt ar eagraíochtaí a raibh saothar a bhí beagnach i gcrích acu sular thosaigh Covid-19.  Oibreoidh an bainisteoir tionscadail le heagraíochtaí agus le daoine aonair chun tograí a fháil maidir le himeachtaí a cheapadh agus a chur i láthair i gceiliúradh seachtaine ar imeachtaí ealaíon beo in earrach na bliana 2021 (faoi réir treoirlínte sláinte poiblí).

 

Féach ar an bpreaseisiúint anseo chun tuilleadh sonraí a fháil agus is féidir rochtain a fháil ar an tairiscint ar eTenders anseo. Is é an 11 Meán Fómhair 2020 an spriocdháta le haighneachtaí a chur isteach. Is é €100,000 to €110,00, gan CBL, luach na tairisceana.