San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: An scéal is déanaí
Caint Phoiblí le Kate Goodwin mar chuid de ‘An Ailtireacht a Leathnú’: oiliúint i gcleachtais maidir le rannpháirtíocht an phobail leis an ailtireacht.
D’fhoilsigh an Chomhairle Ealaíon agus Cumann Lucht Bainistíochta Contae agus Cathrach comhaontú nua 10 mbliana.
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna sa Damhsa agus sa Téatar
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin an 7 Aibreán 2016.
Spriocdháta fógartha le haghaidh Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair, Babhta 1, 2017
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon: Spriocdhátaí 2016
Nuacht ón bPobal
Glaoch ar iarratais: artsandhealth.ie Sparánacht Doiciméadúcháin
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir

Lá mór a bhí ann don chomhpháirtíocht 30 bliain atá ag an gComhairle Ealaíon le húdaráis phoiblí ar an Déardaoin, an 18 Feabhra, nuair a d’fhógraíomar comhaontú nua, Creatlach don Chomhoibriú idir an Chomhairle Ealaíon agus Cumann Lucht Bainistíochta Contae agus Cathrach.

Ba shamhail den scoth de chomhlachtaí na seirbhíse poiblí ag obair go héifeachtach le chéile a bhí inár gcomhpháirtíocht 30 bliain leis an rialtas áitiúil, agus leanfar den chomhpháirtíocht sin agus cuirfear léi nuair a sheolfar an comhaontú nua deich mbliana seo. Feidhmíonn gach ceann de na comhairlí cathrach agus contae sa tír Seirbhís Ealaíon, a fhreagraíonn do riachtanais maidir le forbairt na n-ealaíon go háitiúil agus a nascann le beartas náisiúnta trí chaidreamh leis an gComhairle Ealaíon. Tá athchóiriú mór déanta ar an rialtas áitiúil in Éirinn le deich mbliana anuas agus é bailithe trí phróiseas nuachóirithe agus tá na healaíona agus an cultúr leabaithe go daingean laistigh den phróiseas sin.


Cuireann an comhaontú seo ar ár gcumas cur chuige níos éifeachtaí, níos éifeachtúla agus níos comhsheasmhaí a fhorbairt maidir leis na healaíona a mhaoiniú, bunaithe ar na príomh-phrionsabail a bhaineann le forbairt na n-ealaíon, rannpháirtíocht an phobail agus pleanáil spásúlachta. Tabharfaidh sé deis dúinn sprioc-thorthaí a leagan síos áit a mbeimid in ann tionchar an chaidrimh sin a thomhas agus leibhéil mhéadaithe rannpháirtíochta poiblí a fheiceáil.


Tá an Chomhairle Ealaíon tiomanta go daingean don chomhaontú seo agus tá sé sin fréamhaithe go láidir inár straitéis nua Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh áit ina bhfuil ár gcomhpháirtíocht leis an rialtas áitiúil leabaithe ar fud na straitéise, ar fud na ngníomhaíochtaí agus na gcuspóirí uile inti.


Le cúpla bliain anuas táimid dírithe ar ár gcomhpháirtíocht leis an rialtas áitiúil a dhéanamh níos straitéisí ionas go mbainfidh gach duine tairbhe as. Féachaimid ar ár gcomhpháirtithe sa rialtas áitiúil mar an maoinitheoir agus an forbróir eile is tábhachtaí do na healaíona in Éirinn. Táimid ag iarraidh díriú anois ar a chinntiú go múnlófar treo na n-ealaíon sa todhchaí leis na cineálacha smaointeoireachta, pleanála agus iompraíochtaí bainistíochta a dhéanfaidh, go haontaobhach nó i gcomhpháirtíocht, an freastal is fearr orainn trí dhul i ngleic le ceisteanna coiteann a bhíonn ag dó na geirbe dúinn, mar atá sonraithe sa chomhaontú nua seo.


Le dea-mhéin,

Orlaith McBride

An Stiúrthóir

Email Newsletter Software by Newsweaver