San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir de nuachtlitir na Comhairle Ealaíon.
Nuacht na míosa seo
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon tionscnamh nua maidir le bealaí a spreagfaidh an pobal a bheith rannpháirteach san ailtireacht: An Ailtireacht a Leathnú
Seiceáil Ealaíon agus Sláinte, Seiceáil Isteach – an 29 Eanáir 2016, Baile Átha Cliath
Naisc Chruthaitheacha – Comhrá agus Taispeántas um na hEalaíona agus Míchumas
Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2016
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon: Spriocdhátaí 2016
Scéim Ensembles na nÓg 2016
Dámhachtain Deis: an chéad spriocdháta eile – 5:30pm, Déardaoin, an 18 Feabhra 2016
An Dámhachtain Coimisiún: an chéad spriocdháta eile – 5:30pm, Déardaoin, an 18 Feabhra 2016
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta 5.30 pm Déardaoin, an 03 Márta 2016
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Heritage in Motion
Seiceáil Ealaíon agus Sláinte, Seiceáil Isteach – an 29 Eanáir 2016, Baile Átha Cliath

Táthar ag glacadh le háirithintí anois i gcomhair Seiceáil Ealaíon agus Sláinte, Seiceáil Isteach, an bailiúchán uathúil ealaíon agus sláinte arna phleanáil ag artsandhealth.ie, WHAT, Create agus The LAB de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Arna reáchtáil ar an 29 Eanáir 2016, is é aidhm an imeachta seo cuisle na n-ealaíon agus na sláinte in Éirinn a ghlacadh agus dlúthpháirtíocht agus ceangal i measc cleachtóirí a chothú.


Tá sé lonnaithe in aghaidh chúlra chomóradh 1916, agus fiosrófar i Seiceáil Ealaíon agus Sláinte, Seiceáil Isteach an smaoineamh taobh thiar d’fhógra comhroinnte don réimse cleachtais seo. Osclófar an lá le cur i láthair ó Pat Cooke, Scoil Stair na hEalaíne agus an Bheartais Chultúrtha, UCD agus Clive Parkinson ó Arts for Health, Metropolitan Manchester. Labhróidh Parkinson faoin smaointeoireacht pholaitiúil as ar eascair an chéad Fhorógra do na hEalaíona agus don tSláinte sa Ríocht Aontaithe agus atá corpraithe ann. Feic: http://www.artsandhealth.ie/perspectives/a-love-filled-slap-a-manifesto-for-arts-and-health/


Fiosróidh rannpháirtithe a smaointe féin faoin bhforógra trí cheardlann theagmhálach leis na healaíontóirí Jesse Jones agus Eleanor Philips. Cuirfear samplaí den chleachtas éagsúil i láthair i bhformáid pecha kucha ina mbeidh Jennie Moran, Mary Dineen, Marie Brett, Ríonach Ní Néill, Alan Counihan, Charlotte Donovan, Marielle MacLeman agus Ray Yeates.


Beidh Stiúrthóir Create, Ailbhe Murphy, ina cathaoirleach ar phainéal ina bhfiosrófar cleachtais chruthaitheacha agus chomhoibritheacha maidir le friotaíocht agus cúram leis an Ollamh Gerry Kearns, Ollscoil Mhá Nuad, an Dr Austin O’Carroll agus na healaíontóirí Dominic Thorpe agus Niamh O’Connor.


Lean na naisc seo i gcomhair tuilleadh faisnéise, chun d’áit a chur in áirithe agus chun rochtain a fháil ar an gclár iomlán.


Tá táille €20 air, lena n-áirítear lón le Luncheonette a bhfuil dea-chlú orthu.

Email Newsletter Software by Newsweaver