San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Tá staidéar aitheanta foilsithe ag an gComhairle Ealaíon agus ag an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta ‘Arts and Cultural Participation among Children and Young People
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
TÁ TÁBHACHT LE HÁITEANNA: Cad a tharlaíonn nuair a infheistímid sna healaíona?
Cuirfidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Oíche Fhada an Ghearrscéil i láthair
Hugh Travers ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe ag UCC
Deontais agus Dámhachtainí
Meabhrúchán: Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Ciste Gníomhaíochta Cláir do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas 2017 ar oscailt i gcomhair iarratas anois
An Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2017
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Dámhachtain Sparánachta 2016: Scannánaíocht Chomhoibríoch
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, an 19 Eanáir 2017
Nuacht ón bPobal
Gairm oscailte ar Belltable:Connect Theatre Makers
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Hugh Travers ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe ag UCC

Tá lúcháir ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh agus ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt go bhfuiltear tar éis Hugh Travers a cheapadh mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe (Scríbhneoir Scáileáin) 2016–2017.

 

Tá an ról mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe cómhaoinithe ag UCC agus ag an gComhairle Ealaíon agus cuirtear é ar fáil i gcomhar le Féile Scannán Chorcaí. Is é is aidhm leis deis ar leith a thabhairt do scríbhneoir scáileáin a bhfuil gradam bainte amach aige/aici a c(h)leachtas a fhorbairt i dtimpeallacht ollscoile agus deis a thabhairt do mhic léinn ag an am céanna oibriú ar bhealach bríoch le healaíontóir atá ag cleachtadh le linn dóibh a bheith i mbun staidéir agus ina rannpháirtíocht chultúrtha níos leithne i saol an champais.

 

Is é Hugh Travers an tríú healaíontóir scannáin a ceapadh sa ról agus leanann sé Carmel Winters agus Gerard Stembridge a bhí ina n-ealaíontóirí scannán cónaithe ag UCC in 2014–15 agus 2015–16 faoi seach.

 

I rith a thréimhse cónaithe, oibreoidh Hugh Travers le mic léinn in UCC, idir speisialtóirí i Scannán agus Meáin Scáileáin agus fhochéimithe agus iarchéimithe níos leithne trí réimse imeachtaí ar an gcampas. Beidh sé páirteach chomh maith in imeacht poiblí ag Féile Scannán Chorcaí i mí na Samhna 2016.

 

Ag labhairt di faoin gceapachán, dúirt Fionnuala Sweeney, Ceann Scannán ag an gComhairle Ealaíon: ‘Is mian leis an gComhairle Ealaíon tréaslú le Hugh Travers as a cheapachán mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe ag UCC. Is scríbhneoir don scáileán é a bhfuil taithí shaibhir éagsúil aige thar raon seánraí lena n-áirítear drámaí, coiméide, beochan agus cláir faisnéise, agus tabharfaidh Hugh peirspictíocht shainiúil chuig an tréimhse chónaithe, arb é seo an tríú bliain aici. Mar a tharla i gcás daoine eile a raibh an ról acu, táimid dóchasach go dtabharfaidh an tréimhse chónaithe deis do Hugh a chleachtas cruthaitheach a fhorbairt tuilleadh ag UCC.’

 

Dúirt an tOllamh Patrick O’Donovan, Ceann Choláiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta, UCC: ‘Táimid an-ríméadach ar fad anseo sa Choláiste fáilte a chur roimh Hugh Travers chuig UCC mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe. Tabharfaidh a chónaitheacht flúirse deiseanna do mhic léinn ar fud an champais, agus táimid ag súil go mór leis na bealaí ar fad a shaibhreoidh láithreacht ealaíontóra dá réimse agus dá shaoithiúlacht ár dtiomantas leanúnach do thimpeallacht chruthaitheach a fhorbairt don ollscoil agus don phobal i gcoitinne.’

 

Beathaisnéis Hugh Travers

 

Is scríbhneoir scripte scannáin é Hugh Travers a bhfuil leithéidí Trial of the Century (Treasure Entertainment, Loosehorse, TV3), Red Rock (Element Pictures, TV3), Choose or Lose (Shinawil, RTÉ) agus Green is the Colour (Treasure Entertainment, RTE) scríofa aige. I measc a shaothair téatair bhí an dráma clúiteach LAMBO agus Clear the Air. Bhain a ghearrscannáin Crossword agus An Cosc gradaim go leor amach ag féilte sa bhaile agus thar lear. Mhúin sé scríbhneoireacht scripteanna scannán in Ollscoil Mhaigh Nuad, Ionad na Scríbhneoirí Éireannacha agus le FÁS roimhe seo.

Email Newsletter Software by Newsweaver