Nuachtlitir - Nuachtlitir na Comhairle Ealaíon http://nuachtlitir.artscouncil.ie/ en-us 09 DFómh 2020 11:19:20 ACÉ 09 DFómh 2020 11:19:20 ACÉ http://nuachtlitir.artscouncil.ie/rss.xml Newsweaver editor@artscouncil.ie (Arts Council) support@newsweaver.ie (Newsweaver) 60 true Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár Nuachtlitir http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1qdbfotsu5d?lang=ga?rss=true ‘Be easy, October’ Deir an ceoltóir Lisa O’Neill 'Be easy, October' i léiriú mealltach Amharclann na Mainistreach de The Great Hunger le Patrick Kavanagh ag IMMA, agus is cinnte go dtéann sé i bhfeidhm níos mó ná riamh orainn i mbliana. Fuair Derek Mahon, file mór le rá, bás an tseachtain seo caite, rud a d'fhág bearna ollmhór agus cuireann sé tús brónach leis an mí. I gcás go leor agaibh, tá a fhios agam go mbeidh sibh gafa sna seachtainí amach romhainn leis an iarratas bliantúil ar mhaoiniú agus is dócha nach é ‘éasca’ an focal is túisce a shamhlófaí leis an gcúram sin. Tá súil againn nach gcuirfidh sé an iomarca struis oraibh agus go mbeidh sibh in ann bealach a aimsiú le bheith dearfach agus smaoineamh go straitéiseach. Tuigimid go hiomlán go bhfuil an t-iarratas seo á dhéanamh agaibh le linn tréimhse thar a bheith neamhghnách agus dúshlánach, agus geallaimid go bhfuil tuiscint mhaith againn ar an éiginnteacht leanúnach atá i gceist de réir mar a théann an t-am ar aghaidh. Bhí oraibh a bheith an-solúbtha in bhur gcur chuige maidir le bhur n-eagraíocht agus bhur gclár oibre agus feicfidh sibh an leibhéal céanna solúbthachta uainn. Tá a fhios againn go bhfuil go leor imní oraibh agus tá súil againn an oiread cinnteachta agus is féidir a thabhairt daoibh sna míonna amach romhainn. Tuigimid go raibh oraibh dul in oiriúint do ré eisceachtúil agus cuirfear é sin go léir san áireamh agus muid ag féachaint ar bhur n-iarratais. In bhur bpleananna, ba mhaith linn go mór dá ndíreofaí ar an mbealach a bhfuil sé i gceist agaibh dul i gcion ar an lucht féachana agus éisteachta, agus a mbeidh sibh rannpháirteach go fónta agus go bríoch le healaíontóirí ag an am seo atá thar a bheith crua orthu. Tá a fhios againn go raibh gach duine thar a bheith samhlaíoch maidir leis an gcaoi a ndeachaigh siad in oiriúint don ghéarchéim atá ann faoi láthair agus táimid ag tnúth le fianaise air sin go léir a fheiceáil in bhur n-iarratais. Beidh líon méadaithe sparánachtaí, coimisiún agus dámhachtainí tionscadail á mbronnadh againn sna míonna amach romhainn agus tá súil againn go bhfaighidh sibh neart deiseanna oibriú le healaíontóirí nua agus go gcruthóidh sibh comhpháirtíochtaí a thabharfaidh pléisiúr don phobal sna blianta amach romhainn. D’fhonn imní maidir le sreabhadh airgid a mhaolú, beimid in ann réamhíocaíochtaí suas le 20% de leibhéal deontais 2020 a chur ar fáil dóibh siúd agaibh a fhaigheann maoiniú straitéiseach agus maoiniú ionad ealaíon. Déanann an Chomhairle Ealaíon, i ngach rud a dhéanann sí, iarracht chun meas agus tacaíocht a thabhairt do gach guth agus cultúr atá in Éirinn an lae inniu. Tá ár dtreoirlínte rannpháirtíochta pobail le fáil sa nuachtlitir seo agus tá súil againn go dtabharfaidh sibh aird orthu sin agus sibh i mbun comhrá linn ar na meáin shóisialta. Má tá cúpla nóiméad a spáráil agaibh, molaimid daoibh féachaint ar an bhfíseán álainn seo ó The Ark faoi na cora agus castaí a bhí ag baint le seó nach féidir a chur i láthair, go fóill. https://youtu.be/oMgSaALl2kk [ http://nuachtlitir.artscouncil.ie/rkmoh1fi47b/external ] Tá sé lán de dhóchas agus d’athdhearbhú agus ba cheart go gcuideodh sé linn an mhí seo. Fanaigí sábháilte agus slán agus bígí i dteagmháil linn. Maureen Kennelly An Stiúrthóir 07 DFómh 2020 12:00:00 ACÉ f81779e5bc1704beaa1df22c85ff0e38 Feature Article <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">‘Be easy, October’</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Deir an ceoltóir Lisa O’Neill 'Be easy, October' i léiriú mealltach Amharclann na Mainistreach de The Great Hunger le Patrick Kavanagh ag IMMA, agus is cinnte go dtéann sé i bhfeidhm níos mó ná riamh orainn i mbliana.    Fuair Derek Mahon, file mór le rá, bás an tseachtain seo caite, rud a d'fhág bearna ollmhór agus cuireann sé tús brónach leis an mí. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">I gcás go leor agaibh, tá a fhios agam go mbeidh sibh gafa sna seachtainí amach romhainn leis an iarratas bliantúil ar mhaoiniú agus is dócha nach é ‘éasca’ an focal is túisce a shamhlófaí leis an gcúram sin.  Tá súil againn nach gcuirfidh sé an iomarca struis oraibh agus go mbeidh sibh in ann bealach a aimsiú le bheith dearfach agus smaoineamh go straitéiseach.  Tuigimid go hiomlán go bhfuil an t-iarratas seo á dhéanamh agaibh le linn tréimhse thar a bheith neamhghnách agus dúshlánach, agus geallaimid go bhfuil tuiscint mhaith againn ar an éiginnteacht leanúnach atá i gceist de réir mar a théann an t-am ar aghaidh.   Bhí oraibh a bheith an-solúbtha in bhur gcur chuige maidir le bhur n-eagraíocht agus bhur gclár oibre agus feicfidh sibh an leibhéal céanna solúbthachta uainn.  Tá a fhios againn go bhfuil go leor imní oraibh agus tá súil againn an oiread cinnteachta agus is féidir a thabhairt daoibh sna míonna amach romhainn.  Tuigimid go raibh oraibh dul in oiriúint do ré eisceachtúil agus cuirfear é sin go léir san áireamh agus muid ag féachaint ar bhur n-iarratais.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">In bhur bpleananna, ba mhaith linn go mór dá ndíreofaí ar an mbealach a bhfuil sé i gceist agaibh dul i gcion ar an lucht féachana agus éisteachta, agus a mbeidh sibh rannpháirteach go fónta agus go bríoch le healaíontóirí ag an am seo atá thar a bheith crua orthu.   Tá a fhios againn go raibh gach duine thar a bheith samhlaíoch maidir leis an gcaoi a ndeachaigh siad in oiriúint don ghéarchéim atá ann faoi láthair agus táimid ag tnúth le fianaise air sin go léir a fheiceáil in bhur n-iarratais.  Beidh líon méadaithe sparánachtaí, coimisiún agus dámhachtainí tionscadail á mbronnadh againn sna míonna amach romhainn agus tá súil againn go bhfaighidh sibh neart deiseanna oibriú le healaíontóirí nua agus go gcruthóidh sibh comhpháirtíochtaí a thabharfaidh pléisiúr don phobal sna blianta amach romhainn.  D’fhonn imní maidir le sreabhadh airgid a mhaolú, beimid in ann réamhíocaíochtaí suas le 20% de leibhéal deontais 2020 a chur ar fáil dóibh siúd agaibh a fhaigheann maoiniú straitéiseach agus maoiniú ionad ealaíon.   </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Déanann an Chomhairle Ealaíon, i ngach rud a dhéanann sí, iarracht chun meas agus tacaíocht a thabhairt do gach guth agus cultúr atá in Éirinn an lae inniu.  Tá ár dtreoirlínte rannpháirtíochta pobail le fáil sa nuachtlitir seo agus tá súil againn go dtabharfaidh sibh aird orthu sin agus sibh i mbun comhrá linn ar na meáin shóisialta.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Má tá cúpla nóiméad a spáráil agaibh, molaimid daoibh féachaint ar an bhfíseán álainn seo ó The Ark faoi na cora agus castaí a bhí ag baint le seó nach féidir a chur i láthair, go fóill. <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/rkmoh1fi47b/external">https://youtu.be/oMgSaALl2kk</a></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Tá sé lán de dhóchas agus d’athdhearbhú agus ba cheart go gcuideodh sé linn an mhí seo.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Fanaigí sábháilte agus slán agus bígí i dteagmháil linn.  <br /><img src="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/v2files/shard1/3441/df/40f4aea80889c91a62828f.jpg" style="margin: 0px;" width="168" height="57" hspace="0" vspace="0" alt="" /><br /></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Maureen Kennelly<br /><br /></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">An Stiúrthóir</span></p> Treoirlínte Rannpháirtíochta Pobail do na Meáin Shóisialta de chuid na Comhairle Ealaíon http://nuachtlitir.artscouncil.ie/193jvl4cpis?lang=ga?rss=true Déanann an Chomhairle Ealaíon bainistíocht ar chainéil éagsúla meán sóisialta ina bhfuil sé mar aidhm againn pobal spreagúil agus tacúil a chruthú do chách. Rinneamar ár dTreoirlínte Rannpháirtíochta Pobail do na Meáin Shóisialta a nuashonrú le déanaí. 07 DFómh 2020 12:00:00 ACÉ ce790b8ae67030469967d659c79f19db Nuacht na míosa seo <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="font-size: 12px;">Déanann an Chomhairle Ealaíon bainistíocht ar chainéil éagsúla meán sóisialta ina bhfuil sé mar aidhm againn pobal spreagúil agus tacúil a chruthú do chách. Rinneamar ár dTreoirlínte Rannpháirtíochta Pobail do na Meáin Shóisialta a nuashonrú le déanaí.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="font-size: 12px;">Déanann an Chomhairle Ealaíon bainistíocht ar chainéil éagsúla meán sóisialta, a bunaíodh mar bhealach do dhaoine chun teagmháil a dhéanamh linn agus le baill eile den phobal a bhfuil suim acu sa Chomhairle Ealaíon. <span style="color: #040404;">Táimid sásta go bhfuil tú ansin agus spreagaimid d’ionchur, ceisteanna agus comhrá le daoine eile. </span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="font-size: 12px;">Déanann an Chomhairle Ealaíon, i ngach rud a dhéanann sí, iarracht chun meas agus tacaíocht a thabhairt do gach guth agus cultúr atá in Éirinn an lae inniu. Is croíluach eagraíochta é seo a bhfuil ár <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/nuur0948pfs/external">mBeartas um Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht</a> mar bhonn agus taca leis, beartas a foilsíodh in 2019. Dá bhrí sin, tá sé mar aidhm againn, ar ár gcainéil éagsúla meán sóisialta, pobal spreagúil agus tacúil a chruthú do chách, agus leis seo san áireamh, rinneamar ár dTreoirlínte Rannpháirtíochta Pobail do na Meáin Shóisialta a nuashonrú le déanaí.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="font-size: 12px;">Is féidir na treoirlínte a fháil <a href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/13v0th7yjfp/external">anseo.</a></span></p> Gairm ar iarratais ar phoist mar Scríbhneoir Cónaithe in ollscoileanna na hÉireann in 2021 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1rp4er62deg?lang=ga?rss=true Tá comhpháirtíocht fhada ag an gComhairle Ealaíon le roinnt ollscoileanna Éireannacha chun poist mar Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht a chur ar fáil d’fhonn deis a thabhairt do mhic léinn ollscoile atá i mbun clár MA agus MFA sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach oibriú le húdar gairmiúil a bhfuil meas air, agus d’fhonn deis a thabhairt do scríbhneoirí a saothar a fhorbairt fad is atá seasamh airgeadais réasúnta cobhsaí acu. 05 DFómh 2020 12:00:00 ACÉ dfb8e57ede02388d49e9d5ef1c5988c8 Nuacht na míosa seo <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="background: white; font-size: 12px;">Tá comhpháirtíocht fhada ag an gComhairle Ealaíon le roinnt ollscoileanna Éireannacha chun poist mar Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht a chur ar fáil d’fhonn deis a thabhairt do mhic léinn ollscoile atá i mbun clár MA agus MFA sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach oibriú le húdar gairmiúil a bhfuil meas air, agus d’fhonn deis a thabhairt do scríbhneoirí a saothar a fhorbairt fad is atá seasamh airgeadais réasúnta cobhsaí acu.  </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="background: white; font-size: 12px;">Tá comhpháirtíocht fhada ag an gComhairle Ealaíon le roinnt ollscoileanna Éireannacha chun poist mar Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht a chur ar fáil d’fhonn deis a thabhairt do mhic léinn ollscoile atá i mbun clár MA agus MFA sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach oibriú le húdar gairmiúil a bhfuil meas air, agus d’fhonn deis a thabhairt do scríbhneoirí a saothar a fhorbairt fad is atá seasamh airgeadais réasúnta cobhsaí acu.  </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="background: white; font-size: 12px;">Bunaíodh scéim Scríbhneoir Cónaithe na Comhairle Ealaíon chun timpeallacht spreagthach a chur ar fáil don scríbhneoir cónaithe, agus chun roinnt tacaíocht airgeadais a sholáthar le díriú ar chleachtas an scríbhneora féin. Anuas air sin, cuireann an chónaitheacht fuinneamh agus spleodar leis an ollscoil, agus tugtar deis do na mic léinn teagmháil a dhéanamh le scríbhneoir atá i mbun na ceirde ar feadh dlúth-thréimhse. </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="background: white; font-size: 12px;">Tá an tréimhse iarratais ar oscailt anois do na poist mar Scríbhneoir Cónaithe sna hollscoileanna seo a leanas:</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="background: white; font-size: 12px;">Scríbhneoir Cónaithe na Gaeilge, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="background: white; font-size: 12px;">              Scríbhneoir Cónaithe, OÉ Gaillimh </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="background: white; font-size: 12px;">              Comhaltacht Scríbhneora, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="background: white; font-size: 12px;">              Scríbhneoir Cónaithe, Coláiste na hOllscoile Corcaigh </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="background: white; font-size: 12px;">              Scríbhneoir Cónaithe, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath  </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="background: white;">              Scríbhneoir Cónaithe, </span>Ollscoil Luimnigh</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="background: white; font-size: 12px;">Ní mór do scríbhneoirí iarratas a dhéanamh go díreach leis an Ollscoil ábhartha.  Is é an spriocdháta le haghaidh na bpost go léir 5.30 pm, Déardaoin, 29 Deireadh Fómhair 2020.</span></p> Reáchtálfaidh foireann na bhFéilte dhá chlinic fhíorúla don Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne i mí Dheireadh Fómhair 2020. http://nuachtlitir.artscouncil.ie/69hxjqkid0p?lang=ga?rss=true Mairfidh gach clinic thart ar 1 uair an chloig. Déanfar cur i láthair agus seisiún ceisteanna agus freagraí gairid ina dhiaidh sin. Beidh clinicí ar siúl Dé Céadaoin & Dé hAoine, 7 & 9 Deireadh Fómhair idir 2.00–3.00 p.m. 07 DFómh 2020 12:00:00 ACÉ d7e30986e58a96b3b8854eae38ae1f14 Nuacht na míosa seo <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Mairfidh gach clinic thart ar 1 uair an chloig. Déanfar cur i láthair agus seisiún ceisteanna agus freagraí gairid ina dhiaidh sin. Beidh clinicí ar siúl Dé Céadaoin & Dé hAoine, 7 & 9 Deireadh Fómhair idir 2.00–3.00 p.m.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Mairfidh gach clinic thart ar 1 uair an chloig. Déanfar cur i láthair agus seisiún ceisteanna agus freagraí gairid ina dhiaidh sin. Beidh clinicí ar siúl Dé Céadaoin & Dé hAoine, 7 & 9 Deireadh Fómhair idir 2.00–3.00 p.m.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is dámhachtain aonuaire í an scéim in 2020 agus tá sí oiriúnach d’fhéilte beaga atá ag iarraidh cur lena n-acmhainn nó a gcuid eagraíochtaí a chosaint sa todhchaí. Is ciste rollach é, a dhúnfar an 19 Samhain ag 5.30 p.m. Is féidir le féilte beaga maoiniú breise suas le €20,000 a fháil chun cabhrú lena n-eagraíochtaí a fhorbairt* agus is féidir iarratais a dhéanamh mar iarratasóir eagraíochta aonair nó mar chuibhreannas. Clúdaíonn an scéim roinnt tacaíochtaí (ní cinn dhigiteacha amháin), féach an nasc <a href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1qitxb77t69/external"><span style="color: blue;">anseo</span></a> le haghaidh sonraí.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Más mian leat áit a chur in áirithe ag ceachtar clinic nó má theastaíonn tuilleadh eolais uait, téigh i dteagmháil le Adrian Colwell trí <a href="mailto:Adrian.colwell@artscouncil.ie"><span style="color: blue;">Adrian.colwell@artscouncil.ie</span></a>.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">*Níl bhaineann an scéim le cláir ná le gníomhaíochtaí ealaíon.</span></p> EALAÍONTÓIR SCANNÁN CÓNAITHE IN UCC - Gairm ar iarratais http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1w82x2ftdi3?lang=ga?rss=true Tá iarratais á lorg ag an gComhairle Ealaíon agus ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh ó ealaíontóirí scannán dearscnaitheacha don ról mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC don bhliain féilire 2021. 07 DFómh 2020 12:00:00 ACÉ d92eb778b8c008daf77a98920e38ff16 Nuacht na míosa seo <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá iarratais á lorg ag an gComhairle Ealaíon agus ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh ó ealaíontóirí scannán dearscnaitheacha don ról mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC don bhliain féilire 2021.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá sé mar aidhm ag an bpost mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe, lonnaithe i Scoil na Scannánaíochta, an Cheoil agus na hAmharclainne, deis uathúil a chur ar fáil d’Ealaíontóir Scannán a chleachtas/a cleachtas a fhorbairt i dtimpeallacht ollscoile agus, ina theannta sin, deis a thabhairt do mhic léinn i scannán agus meáin scáileáin oibriú ar bhealach bríoch le healaíontóir atá i mbun cleachtaidh le linn dóibh a bheith i mbun staidéir.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Fostófar an tEalaíontóir Scannán Cónaithe don bhliain féilire 2021 agus beidh sé nó sí lonnaithe i Roinn na Scannánaíochta agus na Meán Scáileáin ag UCC.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; background: white; font-size: 12px;">Is féidir tuilleadh sonraí a fháil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon anseo. (nasc le teacht).  </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ba cheart iarratais a sheoladh chuig <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="mailto:filmartist@ucc.ie">filmartist@ucc.ie</a> faoi <strong>5.30 p.m., Déardaoin, 29 Deireadh Fómhair</strong> <strong>2020</strong>. Ní ghlacfar ach le hiarratais i ríomhphost amháin. Ní ghlacfar le hiarratais a gheofar tar éis an spriocdháta sin.</span></p> Comhairleoirí taighde ceaptha don Oíche Chultúir http://nuachtlitir.artscouncil.ie/n3isaep6q0o?lang=ga?rss=true Tar éis Oíche Chultúir iontach a chruthaigh oíche náisiúnta d’eispéiris chultúrtha, tá an Chomhairle Ealaíon anois ag tabhairt faoi chéim taighde chun cabhrú le hOícheanta Cultúir a eagrú sa todhchaí. Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon a dhearbhú gur ceapadh na comhairleoirí Janice McAdam, Heather Maitland agus Annette Nugent chun athbhreithniú fianaise, taighde agus comhairliúchán a dhéanamh ar Oíche Chultúir thar ceann na Comhairle Ealaíon agus a páirtithe leasmhara comhpháirtíochta. 07 DFómh 2020 12:00:00 ACÉ b59363e064e40a1565b9bd9b9f948de8 Nuacht na míosa seo <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tar éis Oíche Chultúir iontach a chruthaigh oíche náisiúnta d’eispéiris chultúrtha, tá an Chomhairle Ealaíon anois ag tabhairt faoi chéim taighde chun cabhrú le hOícheanta Cultúir a eagrú sa todhchaí.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon a dhearbhú gur ceapadh na comhairleoirí Janice McAdam, Heather Maitland agus Annette Nugent chun athbhreithniú fianaise, taighde agus comhairliúchán a dhéanamh ar Oíche Chultúir thar ceann na Comhairle Ealaíon agus a páirtithe leasmhara comhpháirtíochta. </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tar éis Oíche Chultúir iontach a chruthaigh oíche náisiúnta d’eispéiris chultúrtha, tá an Chomhairle Ealaíon anois ag tabhairt faoi chéim taighde chun cabhrú le hOícheanta Cultúir a eagrú sa todhchaí.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon a dhearbhú gur ceapadh na comhairleoirí Janice McAdam, Heather Maitland agus Annette Nugent chun athbhreithniú fianaise, taighde agus comhairliúchán a dhéanamh ar Oíche Chultúir thar ceann na Comhairle Ealaíon agus a páirtithe leasmhara comhpháirtíochta. </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Príomhthoradh ón taighde seo is ea moltaí a sholáthar maidir le fís, misean agus spriocanna Oíche Chultúir sa todhchaí, ailínithe le Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh agus le cuspóirí beartais náisiúnta eile maidir le cultúr, cruthaitheacht agus pobal. Déanfar an taighde idir mí Dheireadh Fómhair 2020 agus mí an Mhárta 2021. Ná bhíodh aon drogall ort dul i dteagmháil linn má bhíonn ceist ar bith agat: <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="mailto:culturenight@artscouncil.ie">culturenight@artscouncil.ie</a>.</span></p> Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1j0j9vxib30?lang=ga?rss=true Cuireann an Chomhairle Ealaíon agus Roinn an Cheoil i gColáiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta i Coláiste na hOllscoile Corcaigh fáilte roimh iarratais le haghaidh Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe don bhliain féilire 2021. 07 DFómh 2020 12:00:00 ACÉ 481c4143484a66203d9e98ec5096f768 Nuacht na míosa seo <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cuireann an Chomhairle Ealaíon agus Roinn an Cheoil i gColáiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta i Coláiste na hOllscoile Corcaigh fáilte roimh iarratais le haghaidh Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe don bhliain féilire 2021.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cuireann an Chomhairle Ealaíon agus Roinn an Cheoil i gColáiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta i Coláiste na hOllscoile Corcaigh fáilte roimh iarratais le haghaidh Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe don bhliain féilire 2021.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Bunaíodh Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe na Comhairle Ealaíon chun timpeallacht spreagthach a chur ar fáil don ealaíontóir cónaithe, agus chun roinnt tacaíocht airgeadais a sholáthar le díriú ar chleachtas an ealaíontóra féin. Anuas air sin, cuireann an chónaitheacht fuinneamh agus spleodar leis an ollscoil, agus tugtar deis do na mic léinn teagmháil a dhéanamh le ceoltóir, amhránaí nó rinceoir traidisiúnta atá i mbun na ceirde ar feadh dlúth-thréimhse.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Eolas faoin gcónaitheacht</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Fostófar an tEalaíontóir Traidisiúnta Cónaithe don <strong>bhliain féilire 2021</strong> agus beidh sé lonnaithe i Roinn an Cheoil i gColáiste na hOllscoile Corcaigh, agus beidh deis aige dul i ngleic le pobal an champais níos leithne.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Roinnfear an chónaitheacht ina dhá cuid:</span></p> <ol style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm;" start="1" type="1"> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ó mhí Eanáir go mí an Mheithimh 2021, tacófar leis an Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe chun dul i ngleic le mic léinn agus leis an bhfoireann ollscoile. Déanfaidh an t-ealaíontóir cónaitheach an clár rannpháirtíochta seo a dhearadh, i gcomhar le foireann na hollscoile, agus d’fhéadfadh go mbeadh teagasc dírithe, ceardlanna, meantóireacht, imeachtaí poiblí nó gníomhaíochtaí eile a chuireann fuinneamh nua leis an gclár ceoil thraidisiúnta mar chuid den chlár sin. Is é ceithre uair an chloig in aghaidh na seachtaine an t-uasmhéid ama teagmhála a bheidh ag an ealaíontóir cónaithe leis an bhfoireann agus le mic léinn le linn an ama sin, agus ní bheidh ar an scríbhneoir curaclam príomhúil a sheachadadh.</span></li> </ol> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <ol style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm;" start="2" type="1"> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ó mhí Iúil ar aghaidh, tacófar leis an Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe chun díriú ar a chleachtas féin.</span></li> </ol> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is é €20,000 an táille don Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe, agus íocfaidh an Chomhairle Ealaíon an t-ealaíontóir go díreach. Íocfar an táille ina dhá tráthchuid, agus scríobhfaidh an t-ealaíontóir tuairisc dheiridh ag deireadh na cónaitheachta. Cuirfear spás sonrach ar fáil don Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe áit a mbeidh sé in ann tabhairt faoina chleachtas cruthaitheach féin ar champas na hollscoile. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Conas Iarratas a Dhéanamh</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ní mór d’ealaíontóirí an méid seo a leanas a chur ar fáil chun iarratas a dhéanamh:</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <ul style="margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt;"> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Togra mionsonraithe ina leagtar amach conas a rachfaí i ngleic le mic léinn, leis an bhfoireann agus le pobal an champais níos leithne, mar aon le taithí ábhartha a thacaíonn leis an gcur chuige sin</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ráiteas an ealaíontóra, ar aon leathanach amháin, ina ndéantar cur síos ar an tionchar a bheadh ag an gcónaitheacht ar chleachtas an ealaíontóra</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">CV mionsonraithe, ina leagtar amach éachtaí agus gaiscí ealaíonta</span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ba cheart iarratais a sheoladh chuig <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="mailto:triona.nishiochain@ucc.ie"><span style="color: windowtext;">triona.nishiochain@ucc.ie</span></a> le cc chuig <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="mailto:music@ucc.ie"><span style="color: windowtext;">music@ucc.ie</span></a> faoi <strong>5.30 p.m., Déardaoin, 29 Deireadh Fómhair</strong> <strong>2020</strong>. Ní ghlacfar ach le hiarratais i ríomhphost amháin. Ní ghlacfar le hiarratais a gheofar tar éis an spriocdháta sin.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>An Próiseas Measúnaithe</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Bunóidh an Chomhairle Ealaíon agus Coláiste na hOllscoile Corcaigh coiste roghnúcháin nuair a fhaightear na hiarratas, agus beidh beirt ionadaithe ó Choláiste na hOllscoile Corcaigh, duine amháin ón gComhairle Ealaíon agus comhalta painéil seachtrach ag a bhfuil saineolas ar na healaíona traidisiúnta ar an bpainéal sin. Cuirfidh an coiste roghnúcháin gearrliosta d’iarrthóirí le chéile bunaithe ar na critéir seo a leanas:</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <ul style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm;" type="disc"> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">cuntas teiste ealaíonta an iarratasóra</span></li> </ul> <ul style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0px;"> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">caighdeán an smaoinimh/chur chuige (tagraítear don mhéid sin thuas), mar atá le sonrú san iarratas</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">an tionchar féideartha a d’fhéadfadh a bheith ag an gcónaitheacht ar chleachtas cruthaitheachta an ealaíontóra</span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Bunófar gearrliosta (ní bheidh níos mó ná seisear ealaíontóirí ar an ngearrliosta). Iarrfar ar ealaíontóirí a chuirtear ar an ngearrliosta dul faoi agallamh i lár mhí na Samhna. Is dócha go reáchtálfar an t-agallamh trí ghlaoch físchomhdhála, i gcomhréir leis na treoirlínte sláinte poiblí. Tabharfar deis do na healaíontóirí atá ar an ngearrliosta a bpleananna agus a dtaithí a phlé go mionsonraithe san agallamh. Déanfaidh an painéal an cinneadh deiridh bunaithe ar na critéir thuasluaite agus cuirfear cinntí in iúl do na hiarratasóirí faoi dheireadh mhí na Samhna.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> Iarratais á lorg ó phíobairí agus ó chruitirí do Bhonn Óir Seán Ó Riada http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1o7anfuaz2e?lang=ga?rss=true Tá Peadar Ó Riada ag glacadh le hiarratais anois ó phíobairí agus ó chruitirí do chomórtas Bhonn Óir Seán Ó Riada na bliana seo. Is é Dé hAoine 16 Deireadh Fómhair an spriocdháta. 05 DFómh 2020 12:00:00 ACÉ a9fa4bc22f3ee5fd9e64d818f9ec1d45 Nuacht ón bPobal <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; text-align: justify; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 12px;">Tá Peadar Ó Riada ag glacadh le hiarratais anois ó phíobairí agus ó chruitirí do chomórtas Bhonn Óir Seán Ó Riada na bliana seo.  Is é Dé hAoine 16 Deireadh Fómhair an spriocdháta.   </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; text-align: justify; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 12px;">Tá Peadar Ó Riada ag glacadh le hiarratais anois ó phíobairí agus ó chruitirí do chomórtas Bhonn Óir Seán Ó Riada na bliana seo.  Is é Dé hAoine 16 Deireadh Fómhair an spriocdháta.   </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; text-align: justify; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 12px;">Reáchtáiltear Bonn Óir Seán Ó Riada gach bliain tríd an gclár Cuireadh chun Ceoil ar RTÉ Raidió na Gaeltachta agus bíonn uirlis éagsúil i gceist gach bliain.  I mbliana, is iad na píobaí agus an chruit atá i gceist, agus piocfar buaiteoir amháin ar gach uirlis, agus beidh  duais €2500 agus Bonn Óir ag dul chucu beirt. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; text-align: justify; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 12px;">Le cur isteach ar an gcomórtas, caithfidh iarrthóirí 5 phíosa ceoil a thaifead, gan tionlacan, agus iad a íoslódáil chuig <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/110srlu3rss/external">www.cuireadhchunceoil.ie</a> faoin Aoine 16 Deireadh Fómhair. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; text-align: justify; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 12px;">Fógrófar an gearrliosta ag tús mhí na Nollag, agus tabharfar cuireadh do na ceoltóirí sin a bheith páirteach sa chraobh in Óstán Pháirc Bhaile an Róistigh i gCorcaigh Dé hAoine 5 Feabhra, a chraolfar beo ar RTÉ Raidió na Gaeltachta. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; text-align: justify; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 12px;">Is féidir breis eolais faoin gcomórtas a fháil ag <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/110srlu3rss/external">www.cuireadhchunceoil.ie</a>, agus is féidir cur isteach ar an gcomórtas tríd an suíomh sin freisin. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; text-align: justify; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 12px;">Is iad RTÉ Raidió na Gaeltachta, Iontaobhas Fódhla, Gael Linn, Comhaltas Ceoltóirí Éireann, IMRO agus Óstán Pháirc Bhaile an Róistigh na hurraitheoirí ar an gcomórtas.  </span></p> Open House Dublin - The Extraordinary Ordinary Ar líne + Ar an Láthair, 8–11 Deireadh Fómhair 2020 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/fo4pq8tgj1i?lang=ga?rss=true Sa bhliain as an ngnáth seo, déanfaidh Open House Dublin ceiliúradh ar athléimneacht, acmhainneacht agus tallann eisceachtúil san ailtireacht agus sa dearadh uirbeach atá le fáil inár gcathair agus inár náisiún. 07 DFómh 2020 12:00:00 ACÉ 4299db6e4cdeeb22615b17001c8e4d08 Nuacht ón bPobal <p><span style="font-size: 12px; line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif;">Sa bhliain as an ngnáth seo, déanfaidh Open House Dublin ceiliúradh ar athléimneacht, acmhainneacht agus tallann eisceachtúil san ailtireacht agus sa dearadh uirbeach atá le fáil inár gcathair agus inár náisiún.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Sa bhliain as an ngnáth seo, déanfaidh Open House Dublin ceiliúradh ar athléimneacht, acmhainneacht agus tallann eisceachtúil san ailtireacht agus sa dearadh uirbeach atá le fáil inár gcathair agus inár náisiún. Cé go mbreathnaíonn ár gclár difriúil mar gheall ar na srianta atá i bhfeidhm faoi láthair, d’oibríomar go crua chun meascán iontach d’imeachtaí beo, ar líne, turais fhíorúla, roinnt turais theoranta ar an láthair agus ceardlanna spraíúla a chur le chéile chun croí na féile inspioráidí seo a chur in iúl. Bí linn don chéad léiriú dár sraith gearrscannán ‘Site Spec’, agus tiúnáil isteach le haghaidh díospóireacht shruthaithe beo maidir le ‘Dublin’s Fair City’. Tá ár gclár Open House Junior ar ais freisin, le ceardlanna dár lucht féachana níos óige!</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Beifear in ann áit a chur in áirithint do cheardlanna agus do thurais ar an láthair ó Déardaoin, 24 Meán Fómhair, agus is féidir an t-eolas ar fad a fháil ar <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/vlefzd2n6f3/external">www.openhousedublin.com</a>.</span></p> Coimisiún Ceoil Chomhairle Contae Ros Comáin 2020/2021 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/umieov7kym8?lang=ga?rss=true Fáiltíonn Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Ros Comáin roimh iarratais ó chumadóirí gairmiúla lena meas do Choimisiún Pianó Theach King 2020/2021. 07 DFómh 2020 12:00:00 ACÉ da9869db151f426f33412aecd5e9fa8f Nuacht ón bPobal <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Fáiltíonn Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Ros Comáin roimh iarratais ó chumadóirí gairmiúla lena meas do <strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-weight: normal;">Choimisiún Pianó Theach King</span></strong> 2020/2021.</span></p> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Fáiltíonn Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Ros Comáin roimh iarratais ó chumadóirí gairmiúla lena meas do <strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Choimisiún Pianó Theach King</span></strong> 2020/2021.</span></p> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Is é seo an chéad cheann i sraith de choimisiúin ceoil le Comhairle Contae Ros Comáin, mar cheiliúradh ar an mórphianó i dTeach King. </span></p> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Iarrann an coimisiún ar chumadóirí freagairt le saothar do ensemble beag (thart ar cheathrar ceoltóirí). Ní mór go n-áireodh an saothar seo pianó agus ba cheart é a fhorbairt i gcomhar le pianódóir. Ba cheart do choimisiún 2020 (le haghaidh léiriú in 2021) seánraí cheol clasaiceach agus traidisiúnta na hÉireann a thrasnú. Beidh an píosa á chur i láthair den chéad uair ag an ensemble ag ceolchoirm le linn Fhéile Ealaíon Mhainistir na Búille in 2021 (15–24 Iúil).</span></p> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Tá an Coimisiún á mhaoiniú ag Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Ros Comáin i dteannta le Comhairle Ealaíon na hÉireann, i gcomhar le Féile Ealaíon Mhainistir na Búille agus i gcomhar leis an Contemporary Music Centre.  </span></p> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Le haghaidh tuilleadh sonraí faoi na critéir agus an próiseas iarratais téigh go dtí:</span></p> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1tdrog0sngs/external"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">http://www.roscommoncoco.ie/en/services/community/arts-office/grants-and-bursaries.html</span></a></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: #1f497d;">nó</span></p> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/jzhc28hypqc/external" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">https://www.cmc.ie/opportunities/king-house-piano-commission-20202021</span></a></span></p> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Is é an sprioc d’iarratais 4.00 p.m. Dé hAoine, 30 Deireadh Fómhair 2020</span></strong></span></p>