San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clinicí faisnéise ar dhámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon don bhliain 2019
Fógraíonn Cultúr Éireann agus an Chomhairle Ealaíon Gairmeacha Oscailte ar Léirithe Spéise le haghaidh an 17ú Taispeántas Idirnáisiúnta Ailtireachta, La Biennale di Venezia, 2020.
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dámhachtain Coimisiún – 5.30 pm, Déardaoin, 2 Bealtaine 2019
Spriocdháta Nua le haghaidh Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 1
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta Déardaoin, 13 Meitheamh 2019
Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta
Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Nuacht ón bPobal
Uillinn: Ionad Ealaíon Iarthar Chorcaí
Bingo Wings
Áras na Scríbhneoirí: Nuashonrú
Fógraíonn Fishamble an dráma a roghnaíodh i gcomhair A Play For Ireland
FRESH STREET#3 | Seimineár Idirnáisiúnta ar Fhorbairt na nEalaíon Sráide i nGaillimh
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Treoirscéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir ó mhí Aibreáin 2019!
Deasc na hEorpa Cruthaithí in Éirinn le bheith ag Comhdháil Chumann Leabharlann na hÉireann, 2019
An Eoraip Chruthaitheach ag tacú leis an bhFéile Big Bang a bheidh ar siúl i mBaile Átha Cliath ón 5–7 Aibreán
Tionscadail atá á maoiniú ag an Eoraip Chruthaitheach
Memory of Water (Ormston House)
PUSH+ (The Ark)
Make a Move (Féile Amharclannaíochta na Gaillimhe)
A Woman’s Work (Dánlann na Grianghrafadóireachta)
Spriocdháta Nua le haghaidh Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 1

Is é cuspóir Scéim Infheistíochta na bhFéilte an tacaíocht chuí a thabhairt d'fhéilte le go mbeidh siad in ann eispéiris ealaíon den scoth a chur ar fáil do lucht féachana, cur le forbairt na gcleachtas foirme ealaíne, dul i bhfeidhm ar an lucht féachana ar bhealach cruthaitheach agus samhlaíoch, agus deiseanna rannpháirtíocht an phobail a mhéadú.

 

Is é seo a leanas an spriocdháta d’iarratais: Déardaoin, 9 Bealtaine 2019 ag 5.30 pm

 

Beidh foirmeacha iarratais ar fáil trí na seirbhísí ar líne ó Dé Máirt, 9 Aibreán 2019.

 

Clinicí Eolais faoi na Féilte

Tabharfar faisnéis ag na clinicí faoi fhéilte ar scéimeanna éagsúla atá ar oscailt d’fhéilte agus ar bhealaí chun oibriú le Bailiúchán na Comhairle Ealaíon. Beidh aoichainteoirí ann freisin ó eagraíochtaí acmhainne a dtacaíonn a gcuid oibre le féilte.

 

Beidh na clinicí ar siúl óna 1–4 pm sna háiteanna seo a leanas:

·              11 Aibreán                          Civic Theatre, Cearnóg Belgard Thoir, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24

·              13 Aibreán                          Dance Limerick, 1-2 Cearnóg Eoin, Luimneach

·              26 Aibreán                          Everyman, 15 Sráid Mhic Curtáin, Corcaigh

Foilseofar tuilleadh eolais agus nasc chun ticéid a chur in áirithe ar leathanach féile na Comhairle Ealaíon.

Beidh cur i láthair ann agus ansin seisiún ceisteanna agus freagraí ina dhiaidh sin.

Tá na clinicí saor in aisce agus tairgimid seirbhís ar bhonn tús freastail ar an gceann is túisce. Is gá áit a chur in áirithe.

 

 

Tabhair faoi deara:

Ba cheart d’iarrthóirí a dtosaíonn a bhféilte i Meitheamh 2020 ach a chríochnaíonn i mí Iúil 2020 iarratas a dhéanamh ar an mbabhta seo.

Ba cheart d’iarrthóirí atá ag déanamh iarratais in athuair ar an scéim agus atá ag smaoineamh faoi bhandaí iarratais a aistriú labhairt lena bhfoireann measúnaithe don Scéim sula ndéanfaidh siad iarratas.

Moltar d’eagraíochtaí a reáchtálann cláir mhíosúla nó ráithiúla nó ‘imeachtaí nasctha’ labhairt le foireann na bhféilte sula ndéanann siad iarratas ar an scéim seo.

Tabhair faoi deara nach féidir le daoine a fhaigheann maoiniú ionad, maoiniú comhpháirtíochta nó Maoiniú Straitéiseach iarratas a dhéanamh ar Scéim Infheistíochta na bhFéilte.