San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
An Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Sebastian Barry le bheith ag an bhFéile Mountains to Sea
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoirí rathúla dhámhachtainí Authored Works agus Reel Art
Tionól Ginearálta Aosdána
Deiseanna d’ealaíontóirí, cleachtóirí cruthaitheacha agus oideachasóirí le Scoileanna Ildánacha
Tá Seirbhísí Beartas Ealaín Poiblí agus Seirbhísí Tacaíochta á lorg ag an gComhairle Ealaíon
Tá Seirbhísí Eagarthóireachta Ar Líne agus Bainistíochta Tionscadal á lorg ag an gComhairle Ealaíon i gcomhair Public art.ie
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Dámhachtain na Cuntaoise Constance de Markievicz
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 1
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, 4 Aibreán 2019
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta don Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa, 2019
Scéim Ealaíontóir sa Phobal na Comhairle Ealaíon - Spriocdhátaí 2019
John Broderick – bronntanas scríbhneora do Bhaile Átha Luain
Scoileanna Ildánacha – scoileanna as gach cearn den tír in ann iarratas a dhéanamh anois.
Nuacht ón bPobal
Music Network ag fostú! Riarthóir Clár
Cuireann tionscadal Thraid Éireann tús le taighde ar na dúshláin agus na deiseanna do chleachtóirí ealaíon traidisiúnta
€270,250 FÓGARTHA LE HAGHAIDH SCÉIM CHAIPITIL CEOIL, 2019
Princesses can be Pirates / Taibhiú damhsa do scoileanna agus don teaghlach le haghaidh lucht féachana 4+
Promoting Autonomy: Arts + Health Check Up Check In 2019 - clár imeachtaí fógartha
Mindshift: The Business of Writing, Béal Feirste
Sparánacht Ghaeilge 2019 ó Ionad Anam Cara / Áras Scríbhneoirí na hÉireann
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Treoirscéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir ó mhí Aibreáin 2019!
An bhfuil tú ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ar an Eoraip Chruthaitheach in 2019?An bhfuil tú ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ar an Eoraip Chruthaitheach in 2019?
Spriocdhátaí ag teacht aníos
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir

Bhí an Chomhairle Ealaíon ag obair le grúpa comhairleach ó earnáil na n-ealaíon le cúpla mí anuas chun ceist thábhachtach a fhreagairt: Cén chaoi ar féidir linn faisnéis níos fearr a fháil faoi lucht féachana le haghaidh na n-ealaíon ó na sonraí díoloifige a bhailíonn na scórtha eagraíochtaí difriúla ar fud na tíre?

 

Tá ríméad orm a rá go bhfuilimid ar tí tús a chur lenár dtreoirthionscadal. Beimid ag obair le cuideachta a bhfuil saineolas acu ar an réimse seo, Compass Informatics, chun sonraí díoloifige a bhailiú ó eagraíochtaí a fhaigheann Maoiniú Straitéiseach agus Maoiniú Ionad.

 

Tá sé mar aidhm againn léargas a thabhairt ar lucht freastail na n-ealaíon ar fud na tíre, agus as sin tuairiscí comparáide a thabhairt dár n-eagraíochtaí, ina ndéanfar comparáid eatarthu féin agus eagraíochtaí ealaíon eile den chineál céanna, agus cuideofar ag an am céanna leis an gComhairle Ealaíon tacú níos fearr le forbairt lucht féachana/éisteachta. Beidh mé ag scríobh chuig eagraíochtaí chun tuilleadh sonraí a thabhairt maidir leis an tionscadal níos déanaí an mhí seo.

 

Tá ríméad orm freisin a rá leat go bhfuil neart áirithintí á ndéanamh dár gcomhdháil, Tá Tábhacht le hÁiteanna | cuimsiú sna healaíona, a bheidh ar siúl an 27 agus an 28 Márta 2019 in OÉG, mar chuid dár gcomhpháirtíocht leis an rialtas áitiúil.

 

Tá gach cosúlacht air gur imeacht spreagúil a bheidh anseo d’eagraíochtaí ar spéis leo a lucht féachana/éisteachta agus a gcuid rannpháirtithe a fhás agus a éagsúlú, agus a bheith ábhartha dár ndéimeagrafaic atá ag athrú.  Tá ticéid fós ar fáil anseo, ach seans nach mbeidh siad ann i bhfad eile!

 

 

Le gach dea-mhéin,

 

Orlaith McBride
Stiúrthóir