San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir de nuachtlitir na Comhairle Ealaíon.
Nuacht na míosa seo
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon tionscnamh nua maidir le bealaí a spreagfaidh an pobal a bheith rannpháirteach san ailtireacht: An Ailtireacht a Leathnú
Seiceáil Ealaíon agus Sláinte, Seiceáil Isteach – an 29 Eanáir 2016, Baile Átha Cliath
Naisc Chruthaitheacha – Comhrá agus Taispeántas um na hEalaíona agus Míchumas
Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2016
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon: Spriocdhátaí 2016
Scéim Ensembles na nÓg 2016
Dámhachtain Deis: an chéad spriocdháta eile – 5:30pm, Déardaoin, an 18 Feabhra 2016
An Dámhachtain Coimisiún: an chéad spriocdháta eile – 5:30pm, Déardaoin, an 18 Feabhra 2016
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta 5.30 pm Déardaoin, an 03 Márta 2016
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Heritage in Motion
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon tionscnamh nua maidir le bealaí a spreagfaidh an pobal a bheith rannpháirteach san ailtireacht: An Ailtireacht a Leathnú

Tá oiliúint do chleachtóirí cultúir a bhfuil spéis acu i gclársceidealú á tabhairt isteach ag an gComhairle Ealaíon, oiliúint ina ndéanfar iniúchadh ar luach cultúrtha agus ealaíonta na hailtireachta agus ina roinnfear é leis an bpobal. Déanfaidh Todo Por La Praxis, Kate Goodwin, agus Teddy Cruz, ar príomhchleachtóirí idirnáisiúnta iad, óstáil ar sheisiúin idirghníomhacha oiliúna i mBaile Átha Cliath, i nGaillimh agus i gCorcaigh sa bhliain 2016 mar chuid de An Ailtireacht a Leathnú (Extending Architecture), tionscnamh oiliúna. Ina theannta sin, beidh gach duine den triúr cleachtóirí i láthair in Éirinn, rud nach dtarlaíonn ach go hannamh, ag cainteanna a bheidh saor in aisce don phobal.

Roinnfidh Todo Por La Praxis (Maidrid), Kate Goodwin (Londain) agus Teddy Cruz (San Diego), ar cleachtóirí clúiteacha idirnáisiúnta iad, a gcuid saineolais agus an léargas atá acu féin ar oiliúint maidir le conas clársceidealú, cur i láthair, comhoibriú, idirghabháil agus oibriú ar bhealaí nua san ailtireacht.

Aithnítear faoi láthair i gcuid mhaith cleachtais ailtireachta, ionaid ealaíon, gailearaithe, féilte, ionaid chathartha agus spásanna poiblí timpeall an domhain go bhfuil cleachtóirí beoga ag iarraidh réimse na hailtireachta a leathnú amach thar dhearadh agus thógáil foirgneamh amháin. Tabharfar léiriú ar na forbairtí sin san oiliúint agus tá sí ag teacht le beartas agus le tiomantas na Comhairle Ealaíon maidir leis an ailtireacht. Sna samplaí sin de bhealaí chun aird an phobail a tharraingt ar chleachtais ailtireachta agus ar chur i láthair na hailtireachta, osclaítear suas braistint ailtireachta mar ardán le haghaidh comhráite trí chéile faoin gcineál domhain ina mairimid sa lá atá inniu ann.


Seisiún Oiliúna 1 | Baile Átha Cliath
Cainteoir Idirnáisiúnta | Todo por la Praxis
Dé hAoine an 5 Feabhra 7-9pm
Dé Sathairn an 6 Feabhra 9.30am-5.30pm
Ionad Pobail Sheáin Uí Chathasaigh, Baile Átha Cliath


Seisiún Oiliúna 2 | Gaillimh
Cainteoir Idirnáisiúnta | Kate Goodwin
Dé hAoine an 1 Aibreán 7-9pm
Dé Sathairn an 2 Aibreán 9.30am-5.30pm
Amharclann Oileán Altanach
Ionad Ealaíon na Gaillimhe


Seisiún Oiliúna 3 | Corcaigh
Cainteoir Idirnáisiúnta | Teddy Cruz
Dé hAoine an 29 Aibreán 7-9pm
Dé Sathairn an 30 Aibreán 9.30am-5.30pm


Ionaid i gCorcaigh le socrú
Beidh deis uathúil ag rannpháirtithe oibriú le Todo Por La Praxis, le Kate Goodwin agus le Teddy Cruz agus neart a fhoghlaim uathu. Sna seisiúin sin beidh deis ag rannpháirtithe iniúchadh a dhéanamh ar dhearcthaí agus ar thuairimí nua faoin ailtireacht agus faoin timpeallacht thógtha go hidirnáisiúnta agus go háitiúil.

An Ailtireacht a Leathnú: oiliúint i gcleachtais chun an pobal a spreagadh le bheith rannpháirteach san ailtireacht mar chuid de bheartas agus de thiomantas na Comhairle Ealaíon maidir le rannpháirtíocht an phobail leis an ailtireacht.

Tá iarrtha ag an gComhairle Ealaíon ar Create, an ghníomhaireacht náisiúnta forbartha do na healaíona comhoibríocha, an oiliúint a bhainistiú i gcomhar le, Blaithin Quinn, ar ailtire, ealaíontóir agus oideachasóir í.

Chun sonraí a fháil maidir le dátaí | amanna | ionaid, tabhair cuairt ar www.artscouncil.ie agus www.create-ireland.ie

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin oiliúint agus chun áit a chur in áirithe,
cuir ríomhphost chuig Katherine Atkinson, extendingarchitecture@gmail.com

 

Email Software by Newsweaver