San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go nuachtlitir mhí Mheán Fómhair
Nuacht na míosa seo
Coimirciú Leanaí – Clinicí faisnéise d’earnáil na n-ealaíon
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon dámhachtainí comhoibríocha na n-ealaíon áitiúil dar luach €350,000
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoir Chomhaltacht Jerome Hynes 2018/2019
Comhpháirtíochtaí Óige Cruthaitheacha Áitiúla
Post i gcomhair Comhaltacht Scríbhneora i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2019 – Babhta 2
Nuacht ón bPobal
ORIGINS 2018
SEA CHANGE: IADT – 21 Bliain den ealaín, scannáin agus beochana
Sparánacht Creative Exchanges Age & Opportunity i gcomhar le Music Network
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seisiún agus ceardlann ar Fhaisnéis Chultúrtha de chuid na hEorpa Cruthaithí – Amharclann Garter Lane, Port Láirge ar an Luan, 8 Deireadh Fómhair 2018
Seoladh Dámhachtain Oidhreachta nua i rith Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha, 2018
An bhfuil comhpháirtithe Eorpacha eile á lorg agat le haghaidh tionscadail comhoibrithe na hEorpa Cruthaithí?
Seolann tionscadal Voyage Inside a Blind Experience arna mhaoiniú ag An Eoraip Chruthaitheach taispeántas sa Glucksman i gCorcaigh
Seisiún agus ceardlann saor in aisce ar Fhaisnéis Chultúrtha don Eoraip Chruthaitheach
SEA CHANGE: IADT – 21 Bliain den ealaín, scannáin agus beochana

Áirítear sa taispeántas comórtha seo píosaí ó chéimithe sna réimsí speisialtóra ealaíne, scannáin agus beochana.  Tá Oonagh Young i mbun coimeádaíochta ar an taispeántas agus léirítear ann éagsúlacht na gcleachtas ealaíonta a d’fhorbair céimithe le bliain is fiche anuas.  Tá an ‘sea change’ ina chomhartha den bhogadh ó ról traidisiúnta na dtionscal cruthaitheach, de réir an dul chun cinn sa teicneolaíocht agus is léir sa réimse leathan cleachtas gairmiúil ealaíonta iontach agus nuálach sa taispeántas seo.  Feictear sa taispeántas saothair ealaíne agus scannáin le David Beattie, Jenny Brady, Alan-James Burns, Nina Canell, Anita Delaney, Damien Flood, Mark Garry, Adam Gibney, Jesse Jones, Vera Klute, Mateusz Lubecki, Bea Mac Mahon, Maser, Fiona Marron, Ciaran Murphy, Gavin Murphy, Isobel Nolan, Meadhbh O’Connor agus Sonia Shiel, agus leabhair le Sarah Baume, Fiona Gannon, James Merrigan, Chris Fite Wassilack, Sue Rainsford agus Ciaran Walsh.

 

Choimisiúnaigh IADT agus Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin Sonia Shiel chun saothar ealaíne nua a dhéanamh don taispeántas.  Taispeánfaidh Sonia Shiel péintéireacht diptic scoilte. Taispeánfar an dá phéinteáil seo le chéile ag Sea Change, agus ansin scarfar iad ina dhiaidh sin le dul chuig Bailiúchán IADT agus Bailiúchán Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin.  Comhoibriú atá sa taispeántas seo idir IADT agus dlr Lexicon chun ceiliúradh a dhéanamh ar chomóradh bliain is fiche IADT.


Arna dhearadh agus arna cheapadh ag an am céanna leis an taispeántas fairsing seo, cuireann Clár Foghlama Sea Change go leor ceardlann, turas agus teagmhálacha spraíúla, oideachasúla agus rannpháirteacha ar fáil le healaíontóirí agus éascaitheoirí gairmiúla.  Cruthaíonn sé go leor deiseanna don chuairteoir chun na saothair ealaíne éagsúla atá ar taispeáint a fhiosrú agus a bheith rannpháirteach leo.  Áirítear ann cainteanna, ceardlanna agus tionscadail phraiticiúla, chun deiseanna a chur ar fáil do gach duine, idir leanaí agus dhaoine fásta nó tosaitheoirí agus iad siúd a bhfuil eolas níos doimhne acu ar na healaíona chun téamaí laistigh de na saothair ealaíne a iniúchadh.  Bíodh sé ina cheardlann le maisitheoir sárdhíola, turgnamh eolaíochta do leanaí, cruthaigh do cheardlann irise féin nó Taispeáin agus Inis Ealaíontóirí Radharcacha Éire, tá rud éigin ann do gach duine!

 

 

Osclóidh an taispeántas ar an Aoine an 14 Meán Fómhair go dtí an Domhnach an 21 Deireadh Fómhair 2018 ag an Gailearaí na Cathrach, dlr Lexicon, Dún Laoghaire.  Chun tuilleadh eolais nó íomhánna a fháil déan teagmháil le Ciara King nó Máire Davey: cking@dlrcoco.ie / mdavey@dlrcoco.ie nó glaoigh ar Oifig Ealaíon dlr (01) 286 2759.