San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir de nuachtlitir na Comhairle Ealaíon.
Nuacht na míosa seo
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon tionscnamh nua maidir le bealaí a spreagfaidh an pobal a bheith rannpháirteach san ailtireacht: An Ailtireacht a Leathnú
Seiceáil Ealaíon agus Sláinte, Seiceáil Isteach – an 29 Eanáir 2016, Baile Átha Cliath
Naisc Chruthaitheacha – Comhrá agus Taispeántas um na hEalaíona agus Míchumas
Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2016
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon: Spriocdhátaí 2016
Scéim Ensembles na nÓg 2016
Dámhachtain Deis: an chéad spriocdháta eile – 5:30pm, Déardaoin, an 18 Feabhra 2016
An Dámhachtain Coimisiún: an chéad spriocdháta eile – 5:30pm, Déardaoin, an 18 Feabhra 2016
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta 5.30 pm Déardaoin, an 03 Márta 2016
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Heritage in Motion
Dámhachtain Deis: an chéad spriocdháta eile – 5:30pm, Déardaoin, an 18 Feabhra 2016

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Deis na Comhairle Ealaíon Déardaoin, an 18 Feabhra 2016 ar 5.30pm. Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Luain, an 19 Eanáir 2016 ar aghaidh.


Is é cuspóir Dhámhachtain Deis tacaíocht a chur ar fáil do thionscadail ealaíon traidisiúnta. Is incháilithe freisin atá tionscadail atá faoi stiúir na n-ealaíon traidisiúnta agus lena mbaineann comhar le foirmeacha eile ealaíne. Is do thionscadail aonuaire nó ghearrthéarmacha amháin a thugann Deis tacaíocht, agus ní chuirfear aon mhaoiniú eile ar fáil faoin dámhachtain seo.


Tabharfar tús áite do thionscadail lena léirítear:

• Aird ar chaighdeán ealaíonta

• Nuálaíocht

• Tairbhe shuntasach do phobal na n-ealaíon traidisiúnta.


Tá Dámhachtain Deis oscailte do dhaoine aonair, do ghrúpaí, do bhannaí agus d’eagraíochtaí.

Cuireann straitéis deich mbliana (2016-2025) na Comhairle Ealaíon, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh, bonn eolais faoi na dámhachtainí uile.

Tá Treoirlínte Dámhachtana le haghaidh Dhámhachtain Deis ar an rannán maoiniú atá ar fáil ar ár suíomh gréasáin.

Ní ghlacfar le hiarratais ach ar shuíomh gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon. Ní mór don iarratasóir a bheith cláraithe le suíomh na seirbhísí ar líne sula ndéanfar iarratas. Moltar d’iarratasóirí cúig lá oibre a fhágáil le haghaidh clárú roimh iarratas a dhéanamh.

Tabhair faoi deara – Ní bheidh iarratais ar thionscadail atá bunaithe ar shaothar amhail ábhair theagaisc, bailiúcháin fonn, scríbhneoireacht chriticiúil, etc., a fhoilsiú incháilithe le haghaidh Dhámhachtain Deis, ach is féidir iarratais mar sin a chur isteach ar Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis. Fógrófar an spriocdháta ina leith sin go luath in 2016.

Email Software by Newsweaver