English Version

Ailt
1. Fógra maidir le clár oibre Arts Audiences

2. FÓGRAÍTEAR COIMISINÉIR AGUS COIMEÁDAÍ DO BIENNALE AILTIREACHTA NA VEINÉISE 2012

3. Camchuairt agus Scaipeadh Saothair, Babhta 1 – Eanáir go Meitheamh 2013

4. Scéim Ensembles 2012

5. Comhaltacht Chumadóireachta Elizabeth Maconchy – spriocdháta Déardaoin an 3 Bealtaine, 2012

6. Spriocdháta fógartha don scéim bheochana Frameworks

7. Meabhrúchán: Dámhachtain do léiriúchán ceoldráma, spriocdháta an 17 Bealtaine 2012

8. Meabhrúchán: is é an spriocdháta maidir le Dámhachtain Taifeadta Deis ná 5:30 i.n., Déardaoin an 5 Aibreán 2012

9. Tá Príomhcheoltóirí Éireannacha ag iarraidh ar Phobal Ceoil na hÉireann páirt a ghlacadh in love:live music

10. Fógraíonn Amharclann an Lime Tree gur ceapadh an chéad Bhainisteoir Amharclainne riamh dá cuid.

11. Nuacht ón bPobal

12. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé hAoine 16 Eanáir.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 9 Eagrán 730 Márta 2012

Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár nuachtlitir

Tá faisnéis maidir le clár oibre Arts Audiences don bhliain 2012 againn i nuachtlitir na míosa seo. Tá infheistiú á dhéanamh ag an gComhairle Ealaíon, trí Arts Audiences, i dtionscadail in 2012 chun cabhrú agus tacú le baill de phobal na n-ealaíon i ndáil le scileanna agus uirlisí nua a fhorbairt chun teagmháil a dhéanamh lena lucht éisteachta/féachana reatha agus dul i ngleic leo agus chun lucht éisteachta/féachana nua a fhorbairt agus todhchaí inbhuanaithe, fhadtéarmach a chinntiú.

Cultúr Éireann, i gcomhpháirtíocht leis an gComhairle Ealaíon, a fhógairt go bhfuil an ceapachán na foirne a dhéanfaidh ionadaíocht ar Éirinn ag an Biennale Ailtireachta sa Veinéis.

Cuirimid réamhfhógra ar fáil maidir leis na spriocdhátaí atá ag druidim linn i gcomhair na n-iarratas ar dheontas. Chuirimid ar fáil a bheadh fógra faoin iarratas atá le teacht deadlines.We deontas buíochas a chur ar an eolas ealaíontóirí agus d'eagraíochtaí a Camchuairte agus Scaipeadh an Obair, Babhta 1 - beidh Eanáir-Meitheamh 2013 a dhúnadh ar an Déardaoin, 3 Bealtaine, 2012. Beidh foirmeacha iarratais agus treoirlínte ar fáil ar líne, agus na critéir don scéim atá cosúil le scéimeanna roimhe fhógairt. Is é an spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg 2012 ná an 26 Aibreán 2012. Is é príomhchuspóir na dámhachtana seo tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí daoine óga idir 12 agus 23 bliana d’aois chun saothar uaillmhianach úrnua a chruthú le chéile i bhfoirm ealaíne ar bith. Is é an spriocdháta do Chomhaltacht Chumadóireachta Elizabeth Macconchy ná  Déardaoin an 3 Bealtaine, 2012. Déantar an chomhaltacht seo a thairiscint uair amháin gach trí bliana. Bunaíodh an dámhachtain chun cur le hardoiliúint agus forbairt cumadóra. Is é an spriocdháta don scéim bheochana Frameworks Dé hAoine, an 20 Aibreán 2012. Is scéim chomhpháirtíochta é Frameworks idir an Chomhairle Ealaíon, Bord Scannán na hÉireann agus RTÉ, agus faigheann an scéim tacaíocht ó Údarás Craolacháin na hÉireann. Chun eolais ar na treoirlínte athbhreithnithe do na Dámhachtain Taistil agus Oiliúna ó 1 Aibreán, 2012 cliceáil anseo

Tá Meabhrúcháin faoi Spriocdhátaí sa nuachtlitir freisin: Is é an spriocdháta don Dámhachtain do Léiriúchán Ceoldráma ná an 17 Bealtaine 2012. Bunaíodh an dámhachtain nua do Léiriúchán Ceoldráma chun tacaíocht a thabhairt maidir le léiriúcháin cheoldráma a ullmhú agus a chur i láthair le linn 2013. Is é an spriocdháta do Dhámhachtain Taifeadta Deis 2012 an Déardaoin an 5 Aibreán 2012. Is é cuspóir Dhámhachtain Taifeadta Deis tacaíocht a chur ar fáil chun tionscadail taifeadta a chur i gcrích sna healaíona traidisiúnta.

Sa nuachtlitir freisin: tá Príomhcheoltóirí Éireannacha ag iarraidh ar Phobal Ceoil na hÉireann páirt a ghlacadh sa ghluaiseacht love:live music ar Lá Idirnáisiúnta an Cheoil. Bhí go leor ceoltóirí i láthair an mhí seo caite chun an ghluaiseacht love: live music, á cur i láthair ag Music Network le RTÉ Lyric FM, a sheoladh.

Tá comhalta boird na Comhairle Ealaíon, Louise Donlon, ceaptha ag Amharclann Lime Tree mar an chéad Bhainisteoir Amharclainne dá cuid. Guíonn an Chomhairle Ealaíon agus an fhoireann oibre go léir gach ádh ar Louise.

Ag deireadh na nuachtlitreach tá na hailt rialta uainn maidir le Nuacht ó Phobal na nEalaíon agus deiseanna idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha.

Orlaith McBride,

Stiúrthóir, An Chomhairle Ealaíon


1. Fógra maidir le clár oibre Arts Audiences

Tá faisnéis maidir le clár oibre Arts Audiences i gcomhair na bliana 2012, agus cuid de na tionscadail a chuirfidh sé i gcrích i gcomhar le hearnáil na n-ealaíon, ar fáil i bhfógra mionsonraithe atá ar fáil anois ar shuíomh Gréasáin Arts Audiences www.artsaudiences.ie.. Más mian leat feabhas a chur ar an bhfaisnéis agus ar na scileanna a úsáideann tú chun dul i ngleic le do lucht éisteachta/féachana, féadfaidh Arts Audiences cabhrú leat trí fhaisnéis agus léargas a chur ar fáil maidir leis an lucht éisteachta/féachana, chomh maith le cláir oiliúna dírí.


Léigh tuilleadh


2. FÓGRAÍTEAR COIMISINÉIR AGUS COIMEÁDAÍ DO BIENNALE AILTIREACHTA NA VEINÉISE 2012

Tá ríméad ar Cultúr Éireann, i gcomhpháirt leis an gComhairle Ealaíon, a fhógairt gur ceapadh an fhoireann a dhéanfaidh ionadaíocht thar ceann na hÉireann ag an Biennale Ailtireachta sa Veinéis.


Léigh tuilleadh


3. Camchuairt agus Scaipeadh Saothair, Babhta 1 – Eanáir go Meitheamh 2013

Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas i gcomhair camchuairteanna a thosóidh sa tréimhse Eanáir go Meitheamh 2013 ná Déardaoin an 3 Bealtaine, 2012. Beidh foirmeacha iarratais agus treoirlínte ar fáil ar líne ó dheireadh Mhárta agus beidh na critéir i gcomhair na scéime cosúil leo siúd a fógraíodh maidir le scéimeanna roimhe seo.


Léigh tuilleadh


4. Scéim Ensembles 2012

Is é an spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg 2012 ná an 26 Aibreán 2012 ag 5:30 i.n. Is é príomhchuspóir na dámhachtana seo ná tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí daoine óga idir 12 agus 23 bliana d’aois chun saothar uaillmhianach úrnua a chruthú le chéile i bhfoirm ealaíne ar bith (m.sh. sorcas, damhsa, na meáin dhigiteacha, scannán, ceol, téatar, litríocht, na físealaíona nó meascán ar bith díobh sin).  Ní mór go mbeadh triúr ball nó níos mó i ngrúpaí/ensembles. Is ionann an dámhachtain is airde atá ar fáil agus €10,000.


Léigh tuilleadh


5. Comhaltacht Chumadóireachta Elizabeth Maconchy – spriocdháta Déardaoin an 3 Bealtaine, 2012

Déantar Comhaltacht Chumadóireachta Elizabeth Maconchy a thairiscint uair amháin gach trí bliana. Bunaíodh an dámhachtain chun cur le hardoiliúint agus le hardfhorbairt cumadóra.


Léigh tuilleadh


6. Spriocdháta fógartha don scéim bheochana Frameworks

Is scéim chomhpháirtíochta é Frameworks idir an Chomhairle Ealaíon, Bord Scannán na hÉireann agus RTÉ agus faigheann an scéim tacaíocht ó Údarás Craolacháin na hÉireann. Tacaítear faoin scéim le déanamh gearrscannán beoite agus tá beochantóirí Éireannacha spreagtha fúithi chun saothair nuálacha atá ar thús cadhnaíochta a chruthú.


Léigh tuilleadh


7. Meabhrúchán: Dámhachtain do léiriúchán ceoldráma, spriocdháta an 17 Bealtaine 2012

Bunaíodh dámhachtain nua na Comhairle Ealaíon, an Dámhachtain do Léiriúchán Ceoldráma, chun tograí atá bunaithe ar chomhpháirtíochtaí a spreagadh ó na daoine sin ar mian leo ceoldráma príomhscála, meánscála nó mionscála a léiriú agus a chur i láthair.


Léigh tuilleadh


8. Meabhrúchán: is é an spriocdháta maidir le Dámhachtain Taifeadta Deis ná 5:30 i.n., Déardaoin an 5 Aibreán 2012

Is é cuspóir Dhámhachtain Taifeadta Deis ná tacaíocht a chur ar fáil do thionscadail taifeadta sna healaíona traidisiúnta nó do thionscadail taifeadta ina mbeidh lucht na n-ealaíon traidisiúnta ag saothrú i gcomhar le lucht foirmeacha eile ealaíne.


Léigh tuilleadh


9. Tá Príomhcheoltóirí Éireannacha ag iarraidh ar Phobal Ceoil na hÉireann páirt a ghlacadh in love:live music

Tá Príomhcheoltóirí Éireannacha ag iarraidh ar Phobal Ceoil na hÉireann páirt a ghlacadh sa ghluaiseacht love:live music ar Lá Idirnáisiúnta an Cheoil.


Léigh tuilleadh


10. Fógraíonn Amharclann an Lime Tree gur ceapadh an chéad Bhainisteoir Amharclainne riamh dá cuid.

Tá sé fógartha ag Amharclann an Lime Tree, amharclann a ndearnadh forbairt uirthi le déanaí agus atá lonnaithe i gColáiste Mhuire Gan Smál, Luimneach, go bhfuil an chéad Bhainisteoir Amharclainne dá cuid, Louise Donlon, ceaptha.


Léigh tuilleadh


11. Nuacht ón bPobal

Tá Téatar Óige Chontae Shligigh ag lorg Stiúrthóra Téatair Óige atá dinimiciúil agus a bhfuil taithí aige nó aici. Is eagraíocht bhríomhar, uileghabhálach atá sa Téatar Óige, atá tiomanta d’fhorbairt chlár ealaíon Chontae Shligigh i réimse an téatair agus na drámaíochta.  Tá nuacht againn freisin faoi Éigse 2012 - Féile Ealaíon Cheatharlach.   Tá an féile ar oscailt do gach ealaíontóir, agus beidh na saothair a roghnófar ar taispeáint san Studio Gallery de chuid an Visual Centre for Contemporary Art ón Aoine an 8 Meitheamh go dtí Dé Domhnaigh an 26 Lúnasa 2012.


Léigh tuilleadh


12. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Áirítear ar an nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha an mhí seo: Seimineáir Maoinithe maidir leis an Eoraip Chruthaitheach i gCill Chainnigh agus i mBaile Átha Cliath, faoi stiúir Nessa Childers, Feisire de Pharlaimint na hEorpa. Tá torthaí an roghnaithe do dhá chatagóir faoi Shraith 1 de Chlár Cultúir an AE ar fáil ar líne anois; tá torthaí an roghnaithe a rinneadh i gcomhair Shraith 2 de Chlár Cultúir an AE ar fáil ar líne anois. Tacaítear faoin gClár Cultúir le heagraíochtaí atá gníomhach ag leibhéal na hEorpa i réimse an chultúir trí dheontais oibriúcháin a thairiscint faoi Shraith 2. Gairm tograí: Sraith 3.2 An Óige i mBun Gnímh: ‘An Óige sa Domhan’: Comhoibriú le tíortha eile seachas tíortha comharsanachta an Aontais Eorpaigh. Ina theannta sin, tá an Chomhairle Ealaíon ina hóstach ar Phointe Teagmhála Cultúrtha na hÉireann de chuid an AE: d’acmhainn maidir le maoiniú Eorpach don chultúr.

 


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver