San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Tá Tábhacht le hÁiteanna | Ag cruthú rannpháirtíochta éagsúil sna healaíona
An Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Sebastian Barry ag comhrá le Joseph O'Connor in Ollscoil Luimnigh
Buail leis na Comhlaigh Chruthaitheacha
An SCÉAL IS DÉANAÍ MAIDIR LE SCÉIMEANNA AMHARCLANNAÍOCHTA
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraítear na spriocdhátaí do na dámhachtainí scannáin Reel Art agus Authored Works 2019
Scéim Ensembles na nÓg 2019
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, 4 Aibreán 2019
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Spriocdhátaí 2019
Spriocdháta: Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Nuacht ón bPobal
Glaoch ar iarratais: Scéim Ceoltóra Chónaithe Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, 2019
What Next: Dive In, Discover Dance
Oifigeach Cláreagraithe – Lánaimseartha Buan
‘And the tide was way out’ Paul Hallahan agus Lee Welch : Gailearaí na Cathrach
Cuireann Widmann agus Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann saothair shuntasacha i láthair in Voices from the Edge
WomenXBorders
Writing for a Change: Comórtas Splancfhicsin
Dámhachtain Scríbhneora Óig Marian Keyes
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seimineár saor in aisce: Communications and your EU culture project
Writing for a Change: Comórtas Splancfhicsin

Iarraimid ar scríbhneoirí glacadh go fonnmhar le coincheap an athraithe aeráide don chomórtas seo trí phíosaí gearra scríbhneoireachta comhaimseartha a scríobh ina léirítear nó ina ndéantar cur síos ar an ábhar seo i mbealach nuálach agus cuí. Eagróidh Garraithe Náisiúnta na Lus turas speisialta saor in aisce ar na garraithe a stiúrfaidh ball foirne ag a bhfuil neart taithí agus déanfar ról na ngarraithe a fhiosrú agus machnamh ar an tionchar a bheidh ag an athrú aeráide ar an todhchaí. Beidh an turas seo ar siúl Dé Domhnaigh, 3 Feabhra 2019 ag a 2.00 pm.

Spriocdháta iarratais: Dé Céadaoin, 27 Feabhra ag a 5.00 pm.

Tá tuilleadh sonraí faoin gcaoi le hiarratas a chur isteach ar fáil tríd an nasc thíos:

https://irishwriterscentre.ie/products/writing-for-a-change-flash-fiction-competition