San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Sealbhuithe nua na Comhairle Ealaíon – 2021
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Samhradh & i bhFómhar 2021
Treoirlínte COVID-19 le haghaidh Cur i láthair Sábháilte Féilte agus Imeachtaí Beo.
Forbairt Bheartas nua na Comhairle Ealaíon maidir le Rannpháirtíocht sna hEalaíona
Uirlisí Digiteacha do na hEalaíona
Athnuachan Lógó na Comhairle Ealaíon
Clinicí Amharclannaíochta atá le Teacht
Treoirlínte maidir le COVID-19 le haghaidh Daoine Óga, Leanaí agus an Oideachais
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022 Babhta 1
An Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – spriocdháta 17:30, Déardaoin, an 19 Lúnasa 2021
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2022
Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2022
Spriocdháta: Dámhachtainí Tionscadail, Déardaoin, an 19 Lúnasa 2021
Nuacht ón bPobal
Breac síos an Dáta!
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2022

Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas: 5.30pm Déardaoin, an 23 Meán Fómhair 2021

Beifear ag glacadh le hiarratais ó Dé Máirt, an 27 Iúil 2021.

Is é is cuspóir le Maoiniú d’Ionaid Ealaíon infheistíocht a chur sa bhonneagar riachtanach a theastaíonn chun na healaíona a chothú agus a fhorbairt in Éirinn agus tacaíocht a thabhairt don bhonneagar sin.

Agus Maoiniú d’Ionaid Ealaíon á tairiscint aici, is mian leis an gComhairle Ealaíon an méid seo a leanas a chinntiú:

  • Gníomhaíochtaí, imeachtaí agus seirbhísí ealaíon den scoth a chur ar fáil agus a scaipeadh

          ar fud na tíre i rith na bliana

  • Go mbainfidh líon níos mó daoine taitneamh as eispéireas ealaíon ar ardchaighdeán
  • Go dtacófar le healaíontóirí ina gcleachtas gairmiúil
  • Go léireoidh lucht féachana, ealaíontóirí agus rannpháirtithe éagsúlacht na hÉireann comhaimseartha
  • Go mbeidh rannpháirtíocht níos mó ag an bpobal agus leis an bpobal
  • Ardchaighdeáin sa rialachas agus sa bhainistíocht.

 

Tá Maoiniú d’Ionaid Ealaíon oscailte d’eagraíochtaí amháin. Ní féidir le heagraíochtaí ach iarratas amháin a dhéanamh gach bliain ar Mhaoiniú d’Ionaid Ealaíon.

Eagrófar dhá sheimineár ar líne, tar éis treoirlínte a bheith foilsithe, chun cabhrú le hiarratasóirí an t-iarratas a chomhlánú. Beidh na seimineáir seo ar siúl ag tús mhí Lúnasa agus ag tús mhí Mheán Fómhair agus foilseofar tuilleadh sonraí fúthu seo sa chéad nuachtlitir eile agus tríd an bhFóram Amharclannaíochta.

Foilseofar treoirlínte ar an rannán maoiniú atá ar fáil dár suíomh gréasáin i lár mhí Iúil 2021.

Ní ghlacfar le hiarratais ach ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon agus ní mór an t-ábhar tacaíochta ar fad a sheoladh isteach ar líne.Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras roimhe seo clárú roimh ré sula ndéanfaidh siad iarratas. D’fhéadfadh sé suas le cúig lá oibre a thógáil sula ndearbhófar do chuid clárúchán, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir.

Lean sinn ar ár gcainéil ar na meáin shóisialta le haghaidh nuashonruithe agus cúnaimh:

Twitter: @artscouncil_ie

Facebook: @artscouncilireland

Instagram: @artscouncilireland