English Version

Ailt
1. Ráiteas ón gComhairle Ealaíon maidir lena leithdháileadh sa Cháinaisnéis

2. Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal: Ceithre Aiste

3. Treoirlínte Dea-Chleachtais le haghaidh Ealaíona Rannpháirteachais i gComhthéacsanna Cúraim Shláinte

4. Spriocdháta do na Dámhachtainí Sparánachta: 5:30 i.n., Déardaoin, an 21 Eanáir 2010

5. Cinntí: na babhtaí is déanaí den scéim Deis

6. Fógraítear na coimeádaithe do Biennale Ailtireachta na Veinéise 2010

7. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

8. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir 

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé hAoine 15 Eanáir.

Seol scéal nuachta chugainn


 

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 7 Eagrán 431 Nollaig 2009

Fáilte go heagrán na Nollag de Nuachtlitir na Comhairle Ealaíon

I mí na Nollag fuair an Chomhairle Ealaíon a leithdháileadh buiséid 69.15 milliún le haghaidh na bliana 2010.  Léiríonn an leithdháileadh seo laghdú suntasach maoinithe, ach aithníonn an Chomhairle an dúshlán mór atá roimh an Rialtas agus creideann sí go gcuireann an soláthar, in ainneoin an bhrú ar acmhainní poiblí, béim ar thiomantas an Rialtais, agus go háirithe ar thiomantas an Aire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, Martin Cullen TD, i leith na n-ealaíon. Cé go rachaidh na ciorruithe i bhfeidhm go crua ar an earnáil, tá sé ráite ag an gComhairle Ealaíon go mbainfidh sí leas as a taithí agus go ndéanfaidh sí athdhúbailt ar a hiarrachtaí  chun a chinntiú go mbeidh rochtain ag daoine ar fud na tíre ar rogha agus togha na n-ealaíon in 2010. 

Is ísliú suntasach maoinithe atá sa leithdháileadh seo, agus beidh tionchar nach beag aige ar fud na hearnála, go háirithe i bhfianaise íslithe roimhe seo. In 2009, i ndiaidh di €73.35 milliún a fháil san iomlán mar dheontas i gcabhair, rinne an Chomhairle Ealaíon gach iarracht éifeacht na laghduithe a mhaolú maidir lena deontas d’ealaíontóirí agus d’eagraíochtaí agus chun an luach is fearr ar airgead poiblí a fháil. Bhain an Chomhairle leas as coigilteas ó bhlianta roimhe seo agus dháil sí chuid dá buiséad le haghaidh 2010 roimh ré fiú. Cé go rabhamar in ann beagnach €78 milliún a infheistiú in 2009 de thairbhe seo, is léir ó uimhríocht shimplí go mbeidh an t-ísliú go leibhéil 2010 níos deacra fós.

Fós féin, tá an t-eolas a theastaíonn chun an t-airgead seo a infheistiú go críonna ag an gComhairle Ealaíon, agus déanfaimid athdhúbailt ar ár n-iarrachtaí chun a chinntiú go mbeidh rochtain ag daoine ar fud na tíre ar rogha agus togha na n-ealaíon in 2010.

Tá ráiteas iomlán ónar gCathaoirleach, Pat Moylan, ar fáil i nuachtlitir na míosa seo.

Sa nuachtlitir freisin tá fógra faoi fhoilseachán nua ó Create agus ón gComhairle Ealaíon ina bhfuil ceithre aiste ó fhaighteoirí Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal.  Tá faisnéis againn freisin faoi fhoilseachán le déanaí dar teideal 'Guidelines for Good Practice for Participatory Arts in Healthcare Contexts' [Treoirlínte Dea-Chleachtais le haghaidh Ealaíona Rannpháirteachais i gComhthéacsanna Cúraim Shláinte] arna fhoilsiú ag Waterford Healing Arts Trust, Clár Ealaíona agus Sláinte Fheidhmeannas na Seirbhíse Sláinte Theas (Corcaigh), le cúnamh airgeadais ón gComhairle Ealaíon.   Cuireadh na Treoirlínte le chéile chun treoir shoiléir, achomair, atá éasca le húsáid, a chur ar fáil dóibh siúd atá ag obair i réimse na n-ealaíon rannpháirteachais i gcomhthéacsanna cúraim shláinte. 

An mhí seo freisin cuirimid i gcuimhne duit an spriocdháta le haghaidh an chéad bhabhta eile de na Dámhachtainí Sparánachta; fógraímid faighteoirí na mbabhtaí is déanaí de Deis, agus tá faisnéis againn faoi cheapachán na gcoimeádaithe a dhéanfaidh ionadaíocht thar ceann na hÉireann ag an Biennale Ailtireachta sa Veinéis.

Ag deireadh na nuachtlitreach tá na hailt rialta uainn maidir le nuacht ó phobal na n-ealaíon agus deiseanna idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha.

Mary Cloake,
Stiúrthóir

Uaireanta Oscailte

Seachtain na Nollag 

Déardaoin 24 Nollaig 2009 (go dtí 1 i.n.)

Ar oscailt

Dé hAoine 25 Nollaig 2009

Dúnta

Dé Luain 28 Nollaig 2009

Dúnta

Dé Máirt 29 Nollaig 2009

Dúnta

 

Seachtain na hAthbhliana

Dé Céadaoin 30 Nollaig 2009

Ar oscailt

Déardaoin 31 Nollaig 2009

Ar oscailt

Dé hAoine 1 Eanáir 2010

Dúnta

 


1. Ráiteas ón gComhairle Ealaíon maidir lena leithdháileadh sa Cháinaisnéis

Ráiteas na Chomhairle Ealaíon maidir lena leithdháileadh Cáinaisnéise 69.15 milliún le haghaidh na bliana 2010.


Léigh tuilleadh


2. Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal: Ceithre Aiste

Léiríonn foilseachán nua ó Create agus ón gComhairle Ealaíon cleachtas corraitheach ealaíontóirí atá ag obair le pobail éagsúla.


Léigh tuilleadh


3. Treoirlínte Dea-Chleachtais le haghaidh Ealaíona Rannpháirteachais i gComhthéacsanna Cúraim Shláinte

D’fhoilsigh The Waterford Healing Arts Trust agus an Clár um Shláinte agus Ealaíona de chuid FSS Theas (Corcaigh), le tacaíocht airgeadais ón gComhairle Ealaíon, 'Guidelines for Good Practice for Participatory Arts in Healthcare Contexts' [Treoirlínte Dea-Chleachtais le haghaidh Ealaíona Rannpháirteachais i gComhthéacsanna Cúraim Shláinte], arna fhoilsiú ag Ionad na nDaonnachtaí Míochaine ag Ollscoil Durham.


Léigh tuilleadh


4. Spriocdháta do na Dámhachtainí Sparánachta: 5:30 i.n., Déardaoin, an 21 Eanáir 2010

Is é an spriocdháta chun iarratais ar an Dámhachtain Sparánachta a fháil ná 5.30 i.n. an Déardaoin 21 Eanáir 2010.


Léigh tuilleadh


5. Cinntí: na babhtaí is déanaí den scéim Deis

Fógraímid liosta faighteoirí  na mbabhtaí is déanaí de Deis.


Léigh tuilleadh


6. Fógraítear na coimeádaithe do Biennale Ailtireachta na Veinéise 2010

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon agus le Cultúr Éireann gur ceapadh na coimeádaithe a dhéanfaidh ionadaíocht thar ceann na hÉireann ag an Biennale Ailtireachta sa Veinéis.


Léigh tuilleadh


7. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

Áirítear leis na deiseanna ó phobal na n-ealaíon i mí na Nollag: faisnéis faoi conas obair a chur isteach chuig Féile Idirnáisiúnta Scannán Faisnéise Ghuth Gafa; glao le haghaidh iontrálacha ar an Fresh Film Festival; faisnéis faoi conas a chur isteach ar chlár cónaithe sna Stáit Aontaithe agus sa deireadh glao le haghaidh taibheoirí le haghaidh Pharáid agus Fhéile Lá Naomh Pádraig i Londain.


Léigh tuilleadh


8. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Áirítear leis an nuacht ón bPointe Teagmhála Cultúrtha i mí na Nollag: foirmeacha iarratais ar líne do thionscadail aistriúcháin liteartha; tá an Treoir um Chláir nuashonraithe ar líne anois; fógraítear faighteoirí an treoirthionscadail le haghaidh soghluaisteacht ealaíontóraí; sheol SPACE (Supporting Performing Arts Circulation in Europe - Ag Tacú le Cúrsaíocht na dTaibhealaíona san Eoraip) clár oiliúna dírithe ar chláraitheoirí gairmiúla; cuireann Dámhachtain Damhsa Barcelona fáilte roimh dhamhsóirí agus ghrúpaí/scoileanna damhsa idirnáisiúnta in 2010; glao ón nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais Closamhairc agus Cultúir le haghaidh saineolaithe, agus cuirimid i gcuimhne duit fanacht ar an eolas faoi chláir maoinithe an AE trí úsáid a bhaint as suíomh Gréasáin na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Oideachais Closamhairc agus Cultúir.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Created with Newsweaver