San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Bain só as d’fhéile an mhí seo!
Tá spriocdháta curtha amach go dtí an 13ú Márta 2020 don phróiseis comhairliúcháin phoiblí maidir le Beartas Náisiúnta ar Ailtireacht
Buail leis an gComhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Ensembles na nÓg 2020
Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt
Mobility First! - Tionscnamh Soghluaiseachta Cultúrtha ASEF 2020
Nuacht ón bPobal
Deis Fostaíochta ag Music Network Riarthóir Clár
Stiúideonna Ealaíontóirí le Fáil ar Cíos
Scoileanna Ildánacha
Deis do Chomhlaigh Chruthaitheacha
Scoileanna Ildánacha – ag cur fáilte roimh iarratais ó scoileanna as gach cearn den tír
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir

Tá ríméad orm a insint duit go mbeifear in ann iarratas a dhéanamh ar an gclár Scoileanna Ildánacha/Creative Schools an mhí seo – scéala iontach do scoileanna ó cheann ceann na tíre.

Is treoirthionscadal é Scoileanna Ildánacha a chuir an Chomhairle Ealaíon ar bun dhá bhliain ó shin, i gcomhpháirtíocht leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Is é aidhm an chláir na healaíona agus an chruthaitheacht a chur i gcroílár saol leanaí agus daoine óga. Tionscnamh suaitheanta is ea é den chlár Éire Ildánach chun cumas na cruthaitheachta i ngach leanbh a chumasú. Táimid an-mhórtasach as cheana féin.

Oibríonn na scoileanna rannpháirteacha le Comhlach Cruthaitheach chun a rannpháirtíocht sna healaíona a thuiscint, a fhorbairt agus a cheiliúradh. Mar thoradh air sin, beidh siad in ann an dóigh a n-oibríonn siad a athrú ar mhórán bealaí. Cinnteoidh gach scoil go mbeidh ról lárnach ag na leanaí agus ag na daoine óga iad féin sa phróiseas seo.

Beidh 150 scoil nua rannpháirteach sa tionscadal i mbliana. Beifear in ann iarratas a dhéanamh ón 18 Feabhra go dtí Déardaoin, 19 Márta, agus gheobhaidh tú faisnéis faoi conas iarratas a dhéanamh sa chuid ar Scoileanna Ildánacha den Nuachtlitir seo.

Beidh ‘lá oscailte’ ag an gComhairle Ealaíon freisin an mhí seo i mBaile Átha Cliath. Táimid ag tabhairt cuireadh d’ealaíontóirí agus do chleachtóirí, is cuma má tá siad ag fáil maoiniú uainn nó nach bhfuil, chun ár bpleananna don bhliain a chloisteáil agus bualadh leis na foirne atá tiomanta do gach foirm ealaíne agus réimse cleachtais ealaíon. Gheobhaidh tú tuilleadh eolais san alt thíos, agus beidh tú in ann d’áit a chur in áirithe, más maith leat sin a dhéanamh. Táimid ag súil le bualadh leat!

 

Le gach dea-ghuí,

Orlaith McBride

An Stiúrthóir