English Version


  HapaskaS_Simulator(72dpi)_KerlinImage_LowRes

Simulator 1/5 le Siobhán Hapaska; prionta light jet ar pháipéar criostail fugi, 2003, 121 x 121cm ó bhailiúchán na Comhairle Ealaíon atá le feiceáil faoi láthair ag fáiltiú na Comhairle Ealaíon.Ailt
1. Ba cheart d’eagraíochtaí ealaíon maoiniú a lorg ó fhoinsí éagsúla le teacht slán ón ngéarchéim eacnamaíochta, tuairim a nochtadh ag comhdháil

2. Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla, le sraith nua faoi ilchineálacht chultúrtha

3. Cinntí: Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal, an chéad bhabhta 2010

4. Déanann an Chomhairle Ealaíon comhghairdeas le seachtar comhaltaí nua Aosdána

5. Camchuairt agus Scaipeadh Saothair 2011 – 2015

6. Meabhrúchán: is é an spriocdháta ar líne don dámhachtain coimisiún ná Déardaoin, 6 Bealtaine 2010 ag 5.30i.n.

7. Seirbhísí ar líne - an scéal is déanaí

8. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

9. Suíomh gréasáin nua seolta ag an bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé hAoine 14 Bealtaine.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 7 Eagrán 830 Aibreán 2010

Fáilte go heagrán mhí Aibreáin de Nuachtlitir na Comhairle Ealaíon

An mhí seo, reáchtáil an Chomhairle Ealaíon comhdháil don 400 eagraíocht a fhaigheann maoiniú uaithi. Dhírigh an chomhdháil ar dhaonchairdeas éifeachtach agus gníomhaíochtaí tiomsaithe airgid corparáideacha. Thug an chomhdháil leideanna praiticiúla agus ‘fios gnó’ ríthábhachtach do na heagraíochtaí maidir le bainistíocht i rith na géarchéime eacnamaíochta, daonchairdeas éifeachtach agus gníomhaíochtaí tiomsaithe airgid corparáideacha. Is féidir ár ráiteas iomlán i leith na comhdhála a léamh i nuachtlitir na míosa seo.

Reáchtáladh an comhchruinniú bliantúil idir an Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann an mhí seo. Pléadh roinnt réimsí móra comhoibrithe ag an gcruinniú, ina measc an staidéar ar choinníollacha maireachtála agus oibre ealaíontóirí atá beagnach tugtha chun críche.

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon tús nua a chur leis an Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla agus tá sraith nua faoi ilchineálacht chultúrtha sa scéim anois. Scéim í seo a bhfuil sé de chuspóir aici comhpháirtíochtaí nua agus tionscadail nuálaíocha sna healaíona comhpháirteacha faoi stiúir na n‑údarás áitiúil a spreagadh, lena n‑áirítear tionscadail shainiúla i réimse na hilchineálachta cultúrtha agus na n‑ealaíon. Is é an spriocdháta le hiarratais ar líne ar an scéim seo a fháil ná Déardaoin, an 3 Meitheamh 2010 ag 5:30 i.n. 

Ina theannta sin, tugtar na cinntí faoin gcéad bhabhta de Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal in 2010. Is í aidhm na scéime comhoibriú ciallmhar a spreagadh idir pobail áite agus/nó suime agus ealaíontóirí. Déanann an Chomhairle Ealaíon maoiniú ar an scéim seo, agus is é Create, an ghníomhaireacht náisiúnta forbartha um ealaíona comhpháirteacha, a dhéanann an scéim a riar. Tá eolas againn maidir leis an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair 2011 – 2015, a leanfaidh ón scéim eatramhach a tugadh isteach i gcomhair na bliana 2010.

Tá sonraí againn freisin i nuachtlitir mhí Aibreáin faoin seachtar comhaltaí nua ar Aosdána. Leis na comhaltaí nuathofa san áireamh is é comhaltas reatha Aosdána anois ná 246.

In alt eile sa nuachtlitir, meabhraímid gurb é an 6 Bealtaine 2010 an spriocdháta don Dámhachtain Coimisiún sa Cheol agus don Dámhachtain Coimisiún Traidisiúnta. Tá faisnéis nua againn maidir le seirbhísí ar líne, agus cuirimid béim uair amháin eile ar chomh tábhachtach is atá sé clárú chun cuntas a fháil leis na seirbhísí ar líne chomh luath agus is féidir roimh iarratas a dhéanamh. Nuair a chláraíonn tú, is féidir leat do chuid sonraí a choinneáil suas chun dáta leis an gComhairle Ealaíon, sonraí teagmhála go háirithe.

Tá an t‑alt rialta maidir le nuacht ó lucht na n-ealaíon agus faisnéis ar shuíomh Gréasáin nua an Phointe Teagmhála Cultúrtha le fáil ag deireadh na nuachtlitreach.

Mary Cloake

Stiúrthóir

 


1. Ba cheart d’eagraíochtaí ealaíon maoiniú a lorg ó fhoinsí éagsúla le teacht slán ón ngéarchéim eacnamaíochta, tuairim a nochtadh ag comhdháil

Reáchtáil an Chomhairle Ealaíon comhdháil an mhí seo le haghaidh na n‑eagraíochtaí sin a fhaigheann maoiniú ón gComhairle. Bhain an chomhdháil le daonchairdeas agus gníomhaíochtaí tiomsaithe airgid corparáideacha éifeachtacha.


Léigh tuilleadh


2. Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla, le sraith nua faoi ilchineálacht chultúrtha

Déanann an Chomhairle Ealaíon an Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla a thabhairt isteach in athuair. Scéim í seo a bhfuil sé de chuspóir aici comhpháirtíochtaí nua agus tionscadail nuálaíocha sna healaíona comhpháirteacha faoi stiúir na n‑údarás áitiúil a spreagadh, lena n‑áirítear tionscadail shainiúla i réimse na hilchineálachta cultúrtha agus na n‑ealaíon.


Léigh tuilleadh


3. Cinntí: Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal, an chéad bhabhta 2010

Fógraítear na faighteoirí faoin gcéad bhabhta de Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2010. 


Léigh tuilleadh


4. Déanann an Chomhairle Ealaíon comhghairdeas le seachtar comhaltaí nua Aosdána

Rinne an Chomhairle Ealaíon comhghairdeas leis an seachtar ealaíontóirí a toghadh ina gcomhaltaí d’Aosdána, meitheal ealaíontóirí cruthaitheacha in Éirinn.


Léigh tuilleadh


5. Camchuairt agus Scaipeadh Saothair 2011 – 2015

Ag tógáil ar an scéim eatramhach a tugadh isteach i gcomhair na bliana 2010, tá an scéim nua ar cheann de roinnt tionscnamh atá deartha chun Beartas Camchuairte na Comhairle a chur i bhfeidhm.


Léigh tuilleadh


6. Meabhrúchán: is é an spriocdháta ar líne don dámhachtain coimisiún ná Déardaoin, 6 Bealtaine 2010 ag 5.30i.n.

Is é an spriocdháta ar líne don Dámhachtain Coimisiún sa Cheol agus don Dámhachtain Coimisiún sna hEalaíona Traidisiúnta ná Déardaoin, 6 Bealtaine 2010 ag 5.30i.n.


Léigh tuilleadh


7. Seirbhísí ar líne - an scéal is déanaí

Seirbhísí ar líne ag fáiltiú roimh iarratais ó lár Mhárta. Meabhraímid do shíntiúsóirí clárú i gcomhar cuntas le suíomh gréasáin na seirbhísí ar líne chomh luath agus is féidir roimh dóibh iarratas a dhéanamh.


Léigh tuilleadh


8. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

Ar chuid den nuacht ó phobal na n-ealaíon in Aibreán tá glaoch ar oibrithe deonacha d’Fhéile Ealaíon Raghnallaigh agus faisnéis ar chomhdháil ar thodhchaí an cheoil sa saol digiteach arna óstáil ag an Ionad Ceoil Chomhaimseartha.


Léigh tuilleadh


9. Suíomh gréasáin nua seolta ag an bPointe Teagmhála Cultúrtha

Tá athdhearadh iomlán déanta ar shuíomh Gréasáin an Phointe Teagmhála Cultúrtha in Éirinn, agus tá sé athsheolta. Cuireann an suíomh gréasáin faisnéis ar fáil faoi mhaoiniú atá ar fáil san Eoraip do thionscadail cultúrtha agus cuireann sé nuacht agus faisnéis ar fáil ón Eoraip a bhaineann leis an earnáil.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Created with Newsweaver