San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Tá staidéar aitheanta foilsithe ag an gComhairle Ealaíon agus ag an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta ‘Arts and Cultural Participation among Children and Young People
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
TÁ TÁBHACHT LE HÁITEANNA: Cad a tharlaíonn nuair a infheistímid sna healaíona?
Cuirfidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Oíche Fhada an Ghearrscéil i láthair
Hugh Travers ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe ag UCC
Deontais agus Dámhachtainí
Meabhrúchán: Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Ciste Gníomhaíochta Cláir do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas 2017 ar oscailt i gcomhair iarratas anois
An Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2017
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Dámhachtain Sparánachta 2016: Scannánaíocht Chomhoibríoch
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, an 19 Eanáir 2017
Nuacht ón bPobal
Gairm oscailte ar Belltable:Connect Theatre Makers
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir

I mí na Samhna, caithfimidne sa Chomhairle Ealaíon a lán dár gcuid ama i mbun measúnú agus plé ar na hiarratais ó eagraíochtaí ealaíon ar fud na tíre ar ár bpríomhchláir maoinithe: Maoiniú Bliantúil agus Deontas le haghaidh Clár Bliantúil. Tá sé beartaithe againn na cinntí a chur in iúl do na heagraíochtaí ag deireadh mhí na Samhna. Leis an bpróiseas seo is féidir linn tuiscint níos fearr a bheith againn ar raon agus ar chineál na hoibre atá á moladh ag eagraíochtaí agus ealaíontóirí in 2017 agus is féidir linn scrúdú a dhéanamh ar an dóigh a bhfuil ár roghanna infheistíochta ailínithe lenár straitéis nua, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh anseo

 

Rinneadh na hiarratais sin i gcomhthéacs ár bPleananna Trí Bliana anseo faoinár straitéis nua, Plean Trí Bliana, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh 2017-2019. An mhí seo, táimid sásta ár dtiomantas don chéad cheann dár bpleananna bliantúla infheistíochta a fhoilsiú a chomhlíonadh mar chuid den straitéis sin. Leagtar amach sa phlean seo, ar féidir léamh faoi anseo, ár gcur chuige maidir le soláthar agus pleanáil buiséid do 2017. Déantar cur síos ann ar an dóigh a gcuirfimid infheistíochtaí in ord tosaíochta sa dá mhí dhéag atá amach romhainn, agus an dóigh a gcuirfidh sé sin bonn eolais faoinár gcinntí agus faoinár leithdháiltí airgeadais. Léireofar inár bplean infheistíochta agus inár dtuarascáil bhliantúil araon, a fhoilsítear ag tús agus ag deireadh an phróisis bhliantúil buiséadaithe, an chaoi a bhfuil ár gcinntí agus ár leithdháiltí airgeadais comhsheasmhach lenár gcuspóirí straitéiseacha agus le mionsonraí ár bplean trí bliana.

 

Ar deireadh, seo dáta do do dhialann: beidh comhdháil ar a dtugtar Tá Tábhacht le hÁiteanna á comhóstáil againn lenár gcomhpháirtí sa Rialtas Áitiúil mar chuid den Chreatlach don Chomhoibriú i gCaisleán Bhaile Átha Cliath an 12 Eanáir 2017. Comhdháil is ea Tá Tábhacht le hÁiteanna ina gcuirtear – agus ina dtugtar freagra – ar an gceist seo: Cad a tharlaíonn nuair a infheistímid sna healaíona? Tabharfaidh roinnt príomh-shaineolaithe idirnáisiúnta agus Éireannacha aitheasc don chomhdháil, agus tá súil agam go mbeidh sé ina spreagadh do lucht déanta beartas, do sheirbhísigh phoiblí agus do státseirbhísigh. Beidh tuilleadh eolais againn ar ár suíomh gréasáin agus i Nuachtlitir na míosa seo chugainn.

 

 

Le dea-mhéin,

 

Orlaith McBride
Stiúrthóir

 

Email Newsletter Software by Newsweaver