San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh – Clár rannpháirtíochta
Féach air seo: Triail suíomh úr na n-ealaíon faoi choinne comhroinnt físeán
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon: Dámhachtain Sparánachta: Na hEalaíona Comhoibríocha agus Ailtireacht – glacadh le hiarratais.
Féadtar Cur Isteach ar an Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2016 i Mí na Samhna
Deireadh le Glacadh na nIarratas ar an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair Nua an 3 Nollaig 2015
Fáiltíonn Ciste Gníomhaíochta Cláir 2016 do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas (DÓLO) roimh iarratais.
Splanc!
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Fáiltíonn Ciste Gníomhaíochta Cláir 2016 do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas (DÓLO) roimh iarratais.
Cuirfear tús leis an tréimhse inar féidir iarratais a chur isteach ar an gCiste Gníomhaíochta Cláir 2016 do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas (DÓLO) Dé Máirt, an 3 Samhain 2015.

Is é cuspóir an Chiste Gníomhaíochta Cláir cabhrú le heagraíochtaí cleachta cláir ealaíne ar ardchaighdeán a chur ar fáil do leanaí agus do dhaoine óga, cláir ealaíne ar ardchaighdeán de chuid na leanaí agus na ndaoine óga féin a chur ar fáil nó cláir ealaíne ar ardchaighdeán a chur ar fáil in éineacht le leanaí agus daoine óga ach iad a bheith ag teacht le beartas agus le tosaíochtaí straitéiseacha na Comhairle Ealaíon maidir le Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas (DÓLO). Ní mór cláir a dhearadh agus a phleanáil ar bhealach a chinnteoidh go bhfaighidh gach sprioc-aoisghrúpa taithí ealaíne ar ardchaighdeán. Is ciste an-iomaíoch atá i gceist agus bronntar dámhachtainí ar bhonn aonuaire. Ní bhronnfar iad den dara huair. 

Bí ar an eolas go bhfuil athruithe ar na nótaí treorach agus ar an bhfoirm iarratais don Chiste Gníomhaíochta Cláir don bhliain 2016. Déan cinnte de go léann tú iad sin go cúramach agus iarratas á dhéanamh agat.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin gciste seo, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon.
Is é an dáta deiridh chun iarratais chomhlánaithe a fháil 5:30pm Déardaoin, an 3 Nollaig 2015.

Conas a dhéanfaidh mé iarratas?

Chun iarratas a dhéanamh ar an gCiste Gníomhaíochta Cláir (PAF), beidh ort clárú leis na Seirbhísí Ar Líne ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon.

Chun é sin a dhéanamh:

• Roghnaigh Cláraigh (mura bhfuil tú cláraithe cheana féin)
• Cliceáil ar an gcnaipe ‘Cláraigh’ faoin teideal ‘Úsáideoir nua’. Cláraigh mar ‘Eagraíocht’ agus roghnaigh ‘Ar aghaidh’.
• Líon isteach na sonraí atá ag teastáil agus cliceáil ar ‘Cláraigh’, rud a chuirfidh tús leis an bpróiseas clárúcháin. B’fhéidir go dtógfadh an clárúchán suas le cúig lá agus seolfar ríomhphost chugat ina mbeidh sonraí logála isteach nuair a chuirtear i gcrích é.
• Nuair a fhaigheann tú do ríomhphost, logáil isteach ar na Seirbhísí Ar Líne, áit a mbeidh tú in ann foirm iarratais agus nótaí treorach faoin scéim a íoslódáil agus d’iarratas a chur isteach.

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver