San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go hEagrán mhí Meán Fómhair dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Oíche Chultúir 2021 - Dé hAoine 17 Meán Fómhair
Clár In the Open / Faoin Spéir i mí Mheán Fómhair
RAISE
Aighneacht Nuachtlitir Mí Mheán Fómhair 2021
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtain Authored Works – Spriocdháta 17:30 Déardaoin an 30 Meán Fómhair 2021
na hEalaíona Idirnáisiúnta
Glao le haghaidh Pobal Eolais agus Nuálaíochta (PEN) sna hEarnálacha Cruthaitheacha agus Cultúrtha agus sna Tionscail
Nuacht ón bPobal
Tá Music Network le Bainisteoir Cumarsáide a cheapadh
Tá Music Network le Riarthóir Oibríochtaí a cheapadh
RAISE

Tá eagrán samhraidh na nuachtlitreach RAISE ar fáil anois ar an nasc seo chuig suíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon. Táimid an-tógtha le rannpháirtíocht tiomanta na 30 eagraíocht a ghlac páirt ann ar fud ár n-Acadamh agus ár gclár Accelerate agus Advance. In ainneoin na ndúshlán, tiomsaíodh €600,000 sa chéad ráithe ó 1 Aibreán - 30 Meitheamh. I dteannta leis sin, chuir RAISE 18 imeacht ar líne ar fáil lena n-áirítear; sé Phríomhcheardlann, dhá Roinnt Faisnéise, dhá chomhthionól, trí sheisiún digiteach RAISE, Fóram amháin do Chathaoirligh, Fóram amháin do Stiúrthóirí, Ceardlann Maoinithe RAISE amháin, dhá imeacht Timpeallachta, Sóisialta agus Rialachais; b’imeachtaí Inbhuanaitheachta, Éagsúlachta agus Cuimsiú a bhí sna himeachtaí sin agus ár siompóisiam tionscnaimh, cor cinniúna, ar éirigh go hiontach leis! Tá an-tóir go deo ar mhórleathnú ar chlár RAISE + agus ghlac 24 eagraíocht breise páirt ann dá réir. Tá súil againn go dtaitníonn leat nuacht agus scéalta rathúla RAISE a bheith ar eolas agat.