San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár nuachtlitir.
Nuacht na míosa seo
Nuashonrú 2016: An nuacht is déanaí maidir le clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éirinn 2016
Glaonn an Chomhairle Ealaíon agus Cultúr Éireann ar Léirithe Spéise le haghaidh Biennale Ailtireachta na Veinéise 2016.
Comhairliúchán CNCM – Ealaín, Ceardaíocht, Dearadh na Sraithe Sóisearaí
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdhátaí d’Eagraíochtaí a Mhaoinítear go Rialta, Maoiniú Bliantúil agus Deontas le haghaidh Clár Bliantúil.
Scéim na bhFoilseachán / Teideal ar Theideal
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2015
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2016
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Nuacht ón bPobal
Scéim Chónaitheachta do Choimeádaí Físealaíon
Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2016
Poist mar Scríbhneoir Cónaithe/Chomhalta in UCD agus Ollscoil Luimnigh
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Poist mar Scríbhneoir Cónaithe/Chomhalta in UCD agus Ollscoil Luimnigh

Tá comhpháirtíocht fhada ag an gComhairle Ealaíon le hollscoileanna Éireannacha chun poist mar Scríbhneoir Cónaithe/Comhalta a chur ar fáil d’fhonn deis a thabhairt do mhic léinn ollscoile bualadh le scríbhneoir cleachtach agus scileanna léitheoireachta agus scríbhneoireachta cruthaithí a fhorbairt leis/léi, agus d’fhonn deis a thabhairt do scríbhneoirí cruthaitheacha a saothar a fhorbairt fad is atá siad i seasamh airgeadais réasúnta cobhsaí. 

 

Cuirtear fáilte roimh iarratais ó scríbhneoirí Éireannacha le gradam le haghaidh Scríbhneoir Cónaithe na Comhairle Ealaíon / UCD arna maoiniú ag UCD agus an Chomhairle Ealaíon.

 

Is é is aidhm le post an Scríbhneora Chónaithe deis ar leith a thabhairt do scríbhneoir a c(h)leachtas a fhorbairt i dtimpeallacht ollscoile agus deis a thabhairt do mhic léinn ag an am céanna oibriú ar bhealach bríoch le healaíontóir atá ag cleachtadh le linn dóibh a bheith i mbun staidéir. Ceapfar an Scríbhneoir Cónaithe ar feadh seimeastair amháin (Eanáir – Meitheamh 2016) agus íocfar €18,300 leis an iarratasóir a n-éireoidh leis/léi. Beidh an Scríbhneoir Cónaithe ag obair i Scoil an Bhéarla, na Drámaíochta agus na Scannánaíochta.

 

Ba cheart d’iarrthóirí ar spéis leo a bheith páirteach litir chumhdaigh ina leagtar amach a fís don ról, smaointe le dul i ngleic le pobal na hollscoile, a réimsí spéise, taithí múinteoireachta (más ann dá leithéid) mar aon le CV iomlán ina luafar ainm agus sonraí teagmhála 3 moltóirí, a chur isteach chuig an Ollamh Danielle Clarke, Ceann Scoile, Scoil an Bhéarla, na Drámaíochta agus na Scannánaíochta, Belfield, Baile Átha Cliath 4.

 

Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas ná tráth nach déanaí ná 12 meán lae, an 28 Lúnasa 2015. Reáchtálfar agallaimh timpeall mí ina dhiaidh sin in UCD. D’fhéadfaí gearrliosta a chur i dtoll a chéile.

 

Chun faisnéis a fháil maidir le Scríbhneoireacht Chruthaitheach in UCD: James Ryan, Léachtóir le Scríbhneoireacht Chruthaitheach, james.ryan@ucd.ie, 01 716 8184.

Má bhíonn aon cheisteanna ginearálta agat faoin bpost: An tOllamh Danielle Clarke, Ceann Scoile, danielle.clarke@ucd.ie, 01 716 8694

Is féidir sonraí na gclár ar fad a fháil ag http://www.ucd.ie/englishanddrama/graduatestudies/maprogrammes/creativewriting/ 

 

 

 

Comhaltacht Scríbhneoir Cónaithe na Comhairle Ealaíon/Ollscoil Luimnigh

 

Cuirtear fáilte roimh iarratais ó scríbhneoirí Éireannacha le cáil mhaith le haghaidhChomhaltacht Scríbhneoir Cónaithe na Comhairle Ealaíon / Ollscoil Luimnigh arna maoiniú ag Ollscoil Luimnigh agus ag an gComhairle Ealaíon.

 

 Beidh Comhaltacht an Scríbhneora Chónaithe ar siúl don tréimhse ó Eanáir – Meitheamh 2016, nó, má fheileann sé don Chomhalta, ar feadh na bliana féilire ar fad Eanáir – Nollaig 2016. Beidh an Comhalta mar chuid de phobal Scríbhneoireachta Cruthaithí Ollscoil Luimnigh agus rachaidh sé/sí i ngleic le mic léinn, le baill foirne agus leis an bhfoireann teagaisc ar roinnt bealaí. Beidh deis ag an gComhalta a s(h)aothar féin a fhorbairt i dtimpeallacht thacúil. Is ionann an stipinn don Chomhaltacht agus €20,000.

 

Iarrtar ar iarrthóirí ar spéis leo a bheith páirteach litir chumhdaigh ina leagtar amach a réimsí spéise, taithí múinteoireachta (más ann dá leithéid), smaointe le haghaidh rannpháirtíochta i gclár Scríbhneoireacht Chruthaitheach Ollscoil Luimnigh, mar aon le CV iomlán ina luafar ainm agus sonraí teagmhála 3 moltóirí, a chur isteach chuig: An tOllamh Joseph O’Connor, Cathaoirleach McCourt ar an Scríbhneoireacht Chruthaitheach, Scoil an Chultúir agus na Cumarsáide, Ollscoil Luimnigh, nó trí ríomhphost a chur chuig an Ollamh O’Connor, faoi chúram Claire.ryan@ul.ie

 

Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas ná tráth nach déanaí ná 12 meán lae, an 28 Lúnasa 2015. Reáchtálfar agallaimh timpeall mí ina dhiaidh sin in Ollscoil Luimnigh. D’fhéadfaí gearrliosta a chur i dtoll a chéile.

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver