English Version


 

 

Ailt
1. Spriocdhátaí i gcomhair deontas agus dámhachtainí in 2011

2. Cinntí: Dámhachtainí Tionscadal 2011

3. Cinntí: Scéim na bhFéilte Ealaíon Beaga 2011, babhta 1

4. Meabhrúchán: Spriocdháta i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta - 5:30 i.n., Déardaoin, 20 Eanáir 2011

5. Foilsíonn an Chomhairle Ealaíon Beartas agus Straitéis nua ar na hEalaíona agus an tSláinte

6. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon go ndéanfar suíomh Gréasáin náisiúnta neamhspleách nua a fhorbairt do na hEalaíona agus an tSláinte

7. Suíomh Gréasáin nua ealaíne poiblí - an chéad acmhainn ar líne de chuid na hÉireann um an ealaín phoiblí

8. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

9. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé hAoine 14 Eanáir.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 8 Eagrán 417 Nollaig 2010

Fáilte go heagrán na Nollag de Nuachtlitir na Comhairle Ealaíon

I nuachtlitir na míosa seo, tugann an Chomhairle Ealaíon tuairisc faoin €65.2 milliún atá faighte aici ón Rialtas mar dheontas i gcabhair. Fógraíodh an t-airgead sa Bhuiséad, agus fáiltímid roimh an aitheantas atá tugtha don Chomhairle Ealaíon mar eagraíocht a thacaíonn go láidir le cúrsaí fostaíochta in earnáil na n-ealaíon.

Is laghdú é an méid seo ar an €68.7 milliún a bhí againn le hinfheistiú in 2010. Cé go mbíonn impleachtaí ag aon ghearradh siar a dhéantar, táimid ag súil go leanfar de leibhéil arda gníomhaíochta ealaíonta ar fud na tíre mar gheall ar an gcruthaitheacht agus an acmhainneacht atá léirithe ag ealaíontóirí agus ag earnáil na n-ealaíon i gcoitinne.

Foilsímid na spriocdhátaí do dheontais agus do dhámhachtainí na bliana 2011 freisin an mhí seo. Cuirimid san áireamh na cinntí maidir le Dámhachtainí Tionscadail 2011 agus leis an gcéad bhabhta de Scéim na bhFéilte Ealaíon Beaga 2011.  Ina theannta sin, cuirimid an spriocdháta i gcuimhne duit don chéad bhabhta eile de na Dámhachtainí Sparánachta.

Foilsímid freisin an Beartas agus an Straitéis nua maidir leis na hEalaíona agus an tSláinte agus fógraímid go bhfuil suíomh Gréasáin neamhspleách nua forbartha do na healaíona agus an tsláinte.

Freisin san eagrán seo, insímid duit faoi Publicart.ie, an chéad acmhainn ealaíne poiblí anseo in Éirinn. Cuireann an suíomh faisnéis phraiticiúil agus thábhachtach ar fáil, lena n-áirítear eolaire d’os cionn 100 saothar ealaíne poiblí, nuacht agus deiseanna agus fís-agallaimh le healaíontóirí agus le coimisinéirí.

Ag deireadh na nuachtlitreach tá na hailt rialta maidir le nuacht ó lucht na n-ealaíon agus deiseanna idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Mary Cloake
Stiúrthóir

Uaireanta oscailte

Seachtain na Nollag

Dé hAoine 24 Nollaig 2010 (go dtí 1 i.n.)

Ar oscailt

Dé Luain 27 Nollaig 2010

Dúnta

Dé Máirt 28 Nollaig 2010

Dúnta

Dé Céadaoin 29 Nollaig 2010

Dúnta

Seachtain na hAthbhliana

Déardaoin 30 Nollaig 2010

Ar oscailt

Dé hAoine 31 Nollaig 2010

Ar oscailt

Dé Luain 3 Eanáir 2011

Dúnta

 


1. Spriocdhátaí i gcomhair deontas agus dámhachtainí in 2011

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon spriocdhátaí 2011 i gcomhair deontas agus dámhachtainí.


Léigh tuilleadh


2. Cinntí: Dámhachtainí Tionscadal 2011

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na cinntí maidir leis na Dámhachtainí Tionscadal 2011.


Léigh tuilleadh


3. Cinntí: Scéim na bhFéilte Ealaíon Beaga 2011, babhta 1

Tá an Chomhairle Ealaíon tar éis na faighteoirí rathúla faoi bhabhta a haon de Scéim na bhFéilte Ealaíon Beaga i gcomhair 2011 a fhógairt.


Léigh tuilleadh


4. Meabhrúchán: Spriocdháta i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta - 5:30 i.n., Déardaoin, 20 Eanáir 2011

Is é spriocdháta an chéad bhabhta eile de na Dámhachtainí Sparánachta ná Déardaoin, an 20 Eanáir, 2011 ag 5.30 i.n.


Léigh tuilleadh


5. Foilsíonn an Chomhairle Ealaíon Beartas agus Straitéis nua ar na hEalaíona agus an tSláinte

Tá beartas agus straitéis nua ar na healaíona agus an tsláinte forbartha ag an gComhairle Ealaíon i ndiaidh tréimhse comhairliúcháin agus taighde leis an earnáil ealaíon agus sláinte.


Léigh tuilleadh


6. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon go ndéanfar suíomh Gréasáin náisiúnta neamhspleách nua a fhorbairt do na hEalaíona agus an tSláinte

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt, i ndiaidh próiseas roghnúcháin, go ndéanfaidh Waterford Healing Arts Trust agus Create, an ghníomhaireacht náisiúnta forbartha um ealaíona comhpháirteacha, forbairt le chéile ar shuíomh Gréasáin náisiúnta neamhspleách nua do na healaíona agus an tsláinte.


Léigh tuilleadh


7. Suíomh Gréasáin nua ealaíne poiblí - an chéad acmhainn ar líne de chuid na hÉireann um an ealaín phoiblí

Is mar ardán dinimiciúil dóibh siúd atá nó a bheidh ag obair i réimse na healaíne poiblí in Éirinn a ceapadh an suíomh Gréasáin nua ealaíne poiblí publicart.ie.


Léigh tuilleadh


8. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

Áirítear ar an nuacht ó phobal na n-ealaíon i mí na Nollag: cuireadh chun iarratas a dhéanamh do Chlár SPACE 2011 de chuid The Performance Corporation, cónaitheacht a thugann deis d’ealaíontóirí as gach disciplín comhoibriú, taithí a fháil agus a bheith nuálaíoch i dtimpeallacht spreagúil; lorgaíonn Buí Bolg cúntóir cultacha agus cúntóir díolachán agus margaíochta;Practice.ie ar thóir ealaíontóirí a oibríonn le leanaí idir 0-3 bliana d’aois chun páirt a ghlacadh i dtuarascáil maidir le cleachtas ealaíon a leagan amach sna luathbhlianta in Éirinn; seoltar acmhainn nua (www.irishmusiceducation.ie) don phobal oideachais cheoil.


Léigh tuilleadh


9. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Áirítear leis an nuacht ón bPointe Teagmhála Cultúrtha i mí na Nollag: faisnéis maidir le deiseanna maoinithe do thionscadail aistriúcháin liteartha; ba mhaith le Pointe Teagmhála Cultúrtha na hÉireann a chloisteáil faoi aon imeachtaí ealaíon, seimineáir agus aon chomhdhálacha le haghaidh 2011 a bhfuil raon idirnáisiúnta acu; is féidir clárú anois don Chomhdháil Culture in Motion i bhFeabhra 2011; tugaimid sonraí faoi Bhliain Eorpach na hOibre Deonaí 2011 agus ar deireadh tá an tÚdarás Comhionannais ag lorg nochtadh spéise don Chiste Nuálaíochta Eorpach atá ar oscailt d’eagraíochtaí ealaíon.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Created with Newsweaver