San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh – Clár rannpháirtíochta
Féach air seo: Triail suíomh úr na n-ealaíon faoi choinne comhroinnt físeán
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon: Dámhachtain Sparánachta: Na hEalaíona Comhoibríocha agus Ailtireacht – glacadh le hiarratais.
Féadtar Cur Isteach ar an Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2016 i Mí na Samhna
Deireadh le Glacadh na nIarratas ar an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair Nua an 3 Nollaig 2015
Fáiltíonn Ciste Gníomhaíochta Cláir 2016 do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas (DÓLO) roimh iarratais.
Splanc!
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir

Chuireamar tús cheana féin lenár sraith fóram ar fud na tíre ina ndéantar plé le páirtithe leasmhara ar ár straitéis nua, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh. Thosaíomar an tseachtain seo caite i Loch Garman, áit a raibh seisiún an-ghafa, machnamhach agus taitneamhach againn le healaíontóirí, le hoibrithe cultúrtha agus le cleachtóirí ealaíon. D’éisteamar lena bhfreagra ar an straitéis agus phléamar tosaíochtaí tosaigh an chéad phlean trí bliana, 2017-2019.

Beimid i gCorcaigh (inniu), i mBaile Átha Cliath, i nGaillimh, i Luimneach agus i Sligeach sna seachtainí amach romhainn, áiteanna a leanfaimid ar aghaidh le tuairimí na gcleachtóirí – cad atá spreagúil faoin straitéis dar leo, cad iad na dúshláin a fheiceann siad ag teacht, agus cad iad na gníomhaíochtaí sonracha ba chóir a dhéanamh sa chéad phlean trí bliana.

suirbhé ar líne idir lámha againn i gcomhthráth leis na cruinnithe sin agus tá sé sin an-tábhachtach freisin. Tá an ceistneoir mionsonraithe. Tá 12 cheist ann san iomlán: is fútsa sé cinn acu agus faoi do cheangal leis na healaíona agus baineann sé cinn eile leis an straitéis féin. Ní bheifí ábalta ciall iomlán a bhaint as mura léifí Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh roimhe seo. Ba bhreá linn an dearcadh agus na smaointe atá ag gach páirtí leasmhar a chloisteáil, áfach, agus go mbeidís chomh sonrach agus ab fhéidir.

Déanfaimid aighneachtaí an fhóraim ar líne seo a shainscagadh agus cuideoidh siad go mór linn agus muid ag forbairt an chéad phlean trí bliana. Beidh tuarascáil ar na tuairimí ar fad faoin straitéis ar fáil i mí Eanáir.

Táim ag súil le cloisteáil uait ar líne tríd an leathanach seo.

Le dea-mhéin,Orlaith McBride
An Stiúrthóir

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver