San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte chuig eagrán Lúnasa dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clinicí Maoinithe Amharclannaíochta
Treoir: Ag Obair i gComhthéacsanna Idirchultúrtha
Tá Tábhacht le hÁiteanna: ag cur le cuimsiú sna healaíona
CUR I LÁTHAIR AGUS CEISTEANNA & FREAGRAÍ - Taighde ar Mheon an Phobail
Tairiscint taighde foilsithe don Oíche Chultúir
Deontais agus Dámhachtainí
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2021
Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2021
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
Spriocdháta: Dámhachtain Coimisiún, Déardaoin, an 17 Meán Fómhair 2020
Clinic Eolais ar líne ar dhámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon do 2020 atá ag teacht aníos
Dámhachtain le haghaidh Forbairt Ghairmiúil
Dámhachtainí Tionscadail, Déardaoin, an 10 Meán Fómhair 2020
Athoscailt Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt
Nuacht ón bPobal
DEIS FOSTAÍOCHTA: OIFIGEACH CUMARSÁIDE & MARGAÍOCHTA
Tairiscint taighde foilsithe don Oíche Chultúir

Is mian le Comhairle Ealaíon Athbhreithniú ar Fhianaise, Taighde agus Comhairleoireacht a choimisiúnú don Oíche Chultúir chun cabhrú leo a thuiscint conas is fearr is féidir leo freagairt ar riachtanais forbartha Oíche Chultúir amach anseo i gcomhpháirtíocht lena bpáirtithe leasmhara.

 

Is imeacht bliantúil uile-oileáin í Oíche Chultúir a cheiliúrann cultúr, cruthaitheacht agus na healaíona. I mbliana, den chéad uair, tá sí á bainistiú ag an gComhairle Ealaíon. Is féidir sonraí an imeachta i mbliana, a bheidh ar siúl ar an 18 Meán Fómhair, a fheiceáil anseo www.culturenight.ie.

 

Tá an taighde ceaptha le hathbhreithniú a dhéanamh ar fhianaise reatha faoi Oíche Chultúir, taighde a chur ar fáil le páirtithe leasmhara agus baill den phobal agus dul i gcomhairle le soláthraithe cultúrtha agus ealaíontóirí, leis an gcuspóir: na cúiseanna leis an bhforbairt ar an Oíche Chultúir ó 2006 i leith a mhíniú, a luach poiblí reatha agus féideartha a thuiscint, agus moltaí a dhéanamh le haghaidh a físe amach anseo agus í a chur ar fail ó 2021.

 

Ba chóir don taighde a bheith curtha i gcrích faoi Aibreán 2021. Tá an raon buiséid idir €25,000 agus €30,000 (speansais san áireamh agus gan CBL san áireamh chun na seirbhísí riachtanacha a chur ar fáil).

 

Is é an dáta deiridh chun tairiscintí a fháil 12pm Déardaoin an 27 Lúnasa, 2020.

 

Is féidir sonraí na gcáipéisí tairisceana a fheiceáil anseo.