San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Stiúrthóir um Fhorbairt Straitéiseach
EALAÍN: 2016
Foilsíonn an Chomhairle Ealaíon Tuarascáil ar Thraidisiún na Cruitireachta in Éirinn
Clinic Faisnéise maidir le Dámhachtainí Tionscadail na Comhairle Ealaíon
SPLANC!
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2016
Nuacht ón bPobal
Nuacht ón bPobal
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Torthaí foilsithe ar roinnt gairmeacha Tras-Earnála de chuid na hEorpa Cruthaithí ar thograí agus ar thairiscintí.

 

 

Treoirthionscadal maidir le slua-chistiú do na hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha: borradh a chur faoin ngeilleagar cultúrtha.  Is é aidhm an treoirthionscadail seo na dea-chleachtais i margadh slua-chistithe na hEorpa maidir leis na hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha a aithint, a anailísiú agus a fhógairt.  Bronnadh an conradh ar chuibhreannas de na heagraíochtaí seo a leanas:  IDEA Strategische Economische Consulting (Ceannaire); European Crowdfunding Network; agus Ecorys UK Ltd. 

 

Gréasán Eorpach Saineolaithe um chultúr agus ábhair chlosamhairc (EENCA).  Is iad cuspóirí an tionscadail seo rannchuidiú le feabhas na forbartha beartais chultúrtha san Eoraip agus le forbairt beartas closamhairc freisin, trí ghréasán éifeachtach de lárionaid Eorpacha agus saineolaithe ar chultúr agus ar an tionscal closamhairc a bhunú.  Bronnadh an conradh ar Panteia B.V. (ceannaire) agus ar Vrije Universiteit Brussel (VUB). 

 

Staidéar nuashonraithe ar an ngeilleagar cultúrtha – slabhraí luacha cruthaitheacha.  Beartófar modheolaíocht sa staidéar seo agus déanfar anailís ar na slabhraí luacha cruthaitheacha le haghaidh gach ceann de na fo-earnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha.  Bronnadh an conradh ar chuibhreannas de na heagraíochtaí seo a leanas:  IDEA Strategische Economische Consulting (ceannaire); KEA European Affairs; Vrije Universiteit Brussel (VUB).   

 

Tacú le líonraí d’fhiontraithe cruthaitheacha óga:  AE agus tríú tíortha.  Is é aidhm an treoirthionscadail seo líonra a chruthú a chruinneoidh líonraí reatha d’fhiontraithe óga atá gníomhach sna hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha san AE agus i dtríú tíortha le chéile agus a éascóidh cinn nua a chruthófar.  Beifear in ann naisc agus malairtí a dhéanamh mar gheall ar an líonra agus cuideoidh sé le glúin nua chun dlús a chur faoina bhforbairt ghairmiúil.  Bronnadh an conradh ar an gcuibhreannas eagraíochtaí seo a leanas:  Inovamais-Servicios de Consultadoria em Inovaçãos Tecnológicas S.A (ceannaire); Kea European Affairs; Addict – Agênciapara o Desenvolvimento das Indústrias Criativas; Visiting Arts; Librios Limited; On-the-Move.org; Fonds Roberto Cimetta; agus Elia (The European League of Institutes of the Arts). 

 

Líonra AE de mhoil chruthaitheacha agus spásanna comhoibrithe Atreiseoidh an tionscadal seo líonraí mol cruthaitheach ar leibhéal AE.  Neartóidh sé comhar trasnáisiúnta agus tras-earnála laistigh de na hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha trí bhealaí digiteacha agus cuirfidh sé feabhas ar mhalartú taithí agus dea-chleachtais.  Bronnadh an conradh ar chuibhreannas ina bhfuil siad seo a leanas British Council (ceannaire); European Business and Innovation Centre Network; Bios Exploring Urban Culture; Addict - Agência para o Desenvolvimento das Indústrias Criativas; Betahaus GmbH & Co. KG; Kulturni Kod; Creative Edinburgh Limited agus Factoria Cultural – Vivero de Industrias Creativas.

 

Tá tuilleadh sonraí ar fáil anseo.

 

Gairm ar Staidéar maidir le Forbairt Lucht Féachana – conas an lucht féachana a chur i gcroílár eagraíochtaí cultúrtha. Tá sé mar aidhm ag an staidéar seo dea-chleachtais agus modheolaíochtaí rathúla a aithint i gcomhair fhorbairt an lucht féachana le haghaidh eagraíochtaí cultúrtha na hEorpa.  Bronnadh an conradh ar chuibhreannas de na heagraíochtaí seo a leanas:  Fondazione Fitzcarraldo (ceannaire); Culture Action Europe; ECCOM Progetti srl; agus Intercult Productions Ek. Tá tuilleadh sonraí ar fáil anseo.


Mar is gnách, cuirimid fáilte roimh cheisteanna ar bith maidir le maoiniú an Aontais Eorpaigh le haghaidh cúrsaí cultúir. Déan teagmháil linn ag cedculture@artscouncil.ie.

 

Email Software by Newsweaver