Nuachtlitir - Nuachtlitir na Comhairle Ealaíon http://nuachtlitir.artscouncil.ie/ en-us 08 Feabh 2021 09:40:01 MAG 08 Feabh 2021 09:40:01 MAG http://nuachtlitir.artscouncil.ie/rss.xml Newsweaver editor@artscouncil.ie (Arts Council) support@newsweaver.ie (Newsweaver) 60 true Fáilte go heagrán mhí Feabhra dár nuachtlitir. http://nuachtlitir.artscouncil.ie/q2yn3tg4hxu?lang=ga?rss=true Agus an dóchas don bhliain amach romhainn ag dul i méid le cúpla lá anuas, más méadú beag féin é, bhí mé gafa le cúpla rud éagsúil. San agallamh leis an aisteoir Cathy Belton, luaigh Belton an líne “le bheith beo san am céanna”, ón dráma The Gigli Concert, chun cur síos a dhéanamh ar na sceitimíní atá uirthi maidir le bheith in ann an dráma The Approach le Mark O’Rowe a chur beo ar stáitse in athuair. Cuireadh fáilte mhór roimh an nuacht go bhfuil sé i gceist ag Landmark an dráma a shruthú beo, rud a chuireann in iúl go bhfuil fonn ar dhaoine teacht le chéile le healaín agus le healaíontóirí úrscothacha i spás “beo” de chineál éigin. Chonacthas le déanaí chomh maith go raibh an domhan mór ag maireachtáil ar fhocail Amanda Gorman, file agus ealaíontóir, mar údar dóchais. Léirigh a cuid focail go soiléir go gcuirtear leis an tionchar a bhíonn ag rudaí a bhuí leis an ealaín. Agus na seachtainí ag sleamhnú tharainn i ngan fhios dúinn féin, agus gan muid in ann iad a idirdhealú óna chéile mar gheall ar an dianghlasáil, ba bhinne a bhí sé nóiméad a ghlacadh chun féachaint siar ar na seachtainí a d’imigh thart le déanaí le feiceáil cad a sheas amach sna seachtainí sin le hais seachtainí eile. Ba mhór an t-éileamh a bhí ar na healaíona le 10 mí anuas agus ba le samhlaíocht, le huaisleacht agus le flaithiúlacht a freagraíodh ar an éileamh sin. Níl aon deireadh leis an dlúthpháirtíocht agus leis an gcomhbhá a léiríonn na daoine a oibríonn ar son na n-ealaíon. Feictear é sin sna ceolchoirmeacha a chuirtear ar siúl lasmuigh de na tithe cúraim, sna ceachtanna amhránaíochta a eagraítear do na seandaoine ar Zoom, sna glaonna a chuireann filí agus aisteoirí ar dhaoine chun binneas a chur lena laethanta agus chun na laethanta fada sin a ghiorrú beagáinín dóibh le focail bhreátha. Is iomaí sampla eile atá ann lena léirítear dea-thréithe na ndaoine a oibríonn ar son na n-ealaíon. Leanann an Chomhairle Ealaíon dá hiarrachtaí chun freastal ar do chuid riachtanais de réir mar a théann tú ar aghaidh go muiníneach chuig taithí nua i do shaol, chuig todhchaí ar féidir léi a bheith mearbhlach uaireanta. Cúpla lá ó shin, d’fhógraíomar tréimhsí nua inar féidir cur isteach ar réimse leathan scéimeanna maoinithe. Is scéimeanna nua iad cuid de na scéimeanna sin atá deartha chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin shonracha a d’eascair as an bpaindéim. Ba mhaith linn cabhrú le daoine a mhéid is féidir sa tréimhse chrua atá amach romhainn. D’éisteamar leis an aiseolas a tugadh dúinn agus tá dámhachtain nua á tabhairt isteach againn mar fhreagairt ar an aiseolas sin: an Dámhachtain Lúfaireachta. Tá cur chuige solúbtha sa dámhachtain sin mar fhreagairt ar an staid reatha. Tá sé deartha chun deis a thabhairt d’ealaíontóirí saothar nua a chruthú le taispeáint don phobal más mian leo, nó chun go mbeidh ealaíontóirí nó oibrithe ealaíon in ann seal ama a chaitheamh ag obair ar ghné ar leith dá gceird agus ag forbairt na gné sin. A bhuí le tuilleadh infheistíochta ón rialtas, tá deis againn nach raibh sa tír roimhe seo tacú leis an réimse is leithne agus leis an líon is mó daoine aonair agus eagraíochtaí. Go deimhin, is fíor-ghné spreagúil é sin dúinn uile. Leanfaimid orainn ag obair leat chun a chinntiú go gcruthófar an tírdhreach ealaíon is dinimiciúla i gcomhthéacs na linne seo dár bpobal. Ag guí dea-shláinte ar gach duine. Maureen Kennelly Stiúrthóir 08 Feabh 2021 12:00:00 MAG 8c357b6592d8c0e8732ddaf70ebe9b36 Feature Article <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Agus an dóchas don bhliain amach romhainn ag dul i méid le cúpla lá anuas, más méadú beag féin é, bhí mé gafa le cúpla rud éagsúil.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">San agallamh leis an aisteoir Cathy Belton, luaigh Belton an líne “le bheith beo san am céanna”, ón dráma<em> The Gigli Concert</em>, chun cur síos a dhéanamh ar na sceitimíní atá uirthi maidir le bheith in ann an dráma <em>The Approach</em> le Mark O’Rowe a chur beo ar stáitse in athuair.    Cuireadh fáilte mhór roimh an nuacht go bhfuil sé i gceist ag Landmark an dráma a shruthú beo, rud a chuireann in iúl go bhfuil fonn ar dhaoine teacht le chéile le healaín agus le healaíontóirí úrscothacha i spás “beo” de chineál éigin.  Chonacthas le déanaí chomh maith go raibh an domhan mór ag maireachtáil ar fhocail Amanda Gorman, file agus ealaíontóir, mar údar dóchais. Léirigh a cuid focail go soiléir go gcuirtear leis an tionchar a bhíonn ag rudaí a bhuí leis an ealaín.  Agus na seachtainí ag sleamhnú tharainn i ngan fhios dúinn féin, agus gan muid in ann iad a idirdhealú óna chéile mar gheall ar an dianghlasáil, ba bhinne a bhí sé nóiméad a ghlacadh chun féachaint siar ar na seachtainí a d’imigh thart le déanaí le feiceáil cad a sheas amach sna seachtainí sin le hais seachtainí eile.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Ba mhór an t-éileamh a bhí ar na healaíona le 10 mí anuas agus ba le samhlaíocht, le huaisleacht agus le flaithiúlacht a freagraíodh ar an éileamh sin.  Níl aon deireadh leis an dlúthpháirtíocht agus leis an gcomhbhá a léiríonn na daoine a oibríonn ar son na n-ealaíon.  Feictear é sin sna ceolchoirmeacha a chuirtear ar siúl lasmuigh de na tithe cúraim, sna ceachtanna amhránaíochta a eagraítear do na seandaoine ar Zoom, sna glaonna a chuireann filí agus aisteoirí ar dhaoine chun binneas a chur lena laethanta agus chun na laethanta fada sin a ghiorrú beagáinín dóibh le focail bhreátha.  Is iomaí sampla eile atá ann lena léirítear dea-thréithe na ndaoine a oibríonn ar son na n-ealaíon.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Leanann an Chomhairle Ealaíon dá hiarrachtaí chun freastal ar do chuid riachtanais de réir mar a théann tú ar aghaidh go muiníneach chuig taithí nua i do shaol, chuig todhchaí ar féidir léi a bheith mearbhlach uaireanta. Cúpla lá ó shin, d’fhógraíomar tréimhsí nua inar féidir cur isteach ar réimse leathan scéimeanna maoinithe.  Is scéimeanna nua iad cuid de na scéimeanna sin atá deartha chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin shonracha a d’eascair as an bpaindéim.  Ba mhaith linn cabhrú le daoine a mhéid is féidir sa tréimhse chrua atá amach romhainn.   D’éisteamar leis an aiseolas a tugadh dúinn agus tá dámhachtain nua á tabhairt isteach againn mar fhreagairt ar an aiseolas sin: an Dámhachtain Lúfaireachta. Tá cur chuige solúbtha sa dámhachtain sin mar fhreagairt ar an staid reatha.  Tá sé deartha chun deis a thabhairt d’ealaíontóirí saothar nua a chruthú le taispeáint don phobal más mian leo, nó chun go mbeidh ealaíontóirí nó oibrithe ealaíon in ann seal ama a chaitheamh ag obair ar ghné ar leith dá gceird agus ag forbairt na gné sin. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">A bhuí le tuilleadh infheistíochta ón rialtas, tá deis againn nach raibh sa tír roimhe seo tacú leis an réimse is leithne agus leis an líon is mó daoine aonair agus eagraíochtaí.  Go deimhin, is fíor-ghné spreagúil é sin dúinn uile.  Leanfaimid orainn ag obair leat chun a chinntiú go gcruthófar an tírdhreach ealaíon is dinimiciúla i gcomhthéacs na linne seo dár bpobal. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Ag guí dea-shláinte ar gach duine. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><img src="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/v2files/shard1/3441/df/40f4aea80889c91a62828f.jpg" style="margin: 0px;" width="168" height="57" hspace="0" vspace="0" alt="" /></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Maureen Kennelly</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Stiúrthóir</span></p> RAISE Céim 3 - Glao ar Léirithe Spéise http://nuachtlitir.artscouncil.ie/zono05hfsgb?lang=ga?rss=true Tar éis dúinn an chéad dá chéim den chlár RAISE a sheachadadh lenár gcomhpháirtithe seachadta clár O'Kennedy Consulting, tá an-áthas orainn seoladh Chéim 3 RAISE a dhearbhú agus cuireadh a thabhairt d’eagraíochtaí léiriú spéise a chur isteach chun páirt a ghlacadh sa Chlár RAISE seo. 02 Feabh 2021 12:00:00 MAG 6d84baf1057b3347ba40cc7a0c939510 Nuacht na míosa seo <p><span style="font-size: 11.0pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Tar éis dúinn an chéad dá chéim den chlár RAISE a sheachadadh lenár gcomhpháirtithe seachadta clár O'Kennedy Consulting, tá an-áthas orainn seoladh Chéim 3 RAISE a dhearbhú agus cuireadh a thabhairt d’eagraíochtaí léiriú spéise a chur isteach chun páirt a ghlacadh sa Chlár RAISE seo.</span> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Tar éis dúinn an chéad dá chéim den chlár RAISE a sheachadadh lenár gcomhpháirtithe seachadta clár O'Kennedy Consulting, tá an-áthas orainn seoladh Chéim 3 RAISE a dhearbhú agus cuireadh a thabhairt d’eagraíochtaí léiriú spéise a chur isteach chun páirt a ghlacadh sa Chlár RAISE seo. Is féidir leat athbhreithniú a dhéanamh ar gach gné de Chéim 3 ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon - </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/201ccpr7p0u/external" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">http://www.artscouncil.ie/RAISE/</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">.   Leanfaidh RAISE Céim 3 ar aghaidh agus déanfaidh sé an rannpháirtíocht le heagraíochtaí Sraith 1, Sraith 2, Sraith 3 & Ciste RAISE Up atá ann cheana a neartú trí shraith deiseanna nua-fhorbartha srathacha:</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif;">- RAISE Academy<br />- RAISE Accelerate<br />- RAISE Advance  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;">Martin O’Sullivan,</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;">Leas-Stiúrthóir, an Chomhairle Ealaíon </span></p> Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoirí rathúla dhámhachtainí Authored Works agus Reel Art http://nuachtlitir.artscouncil.ie/hq3sjgboe7s?lang=ga?rss=true Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon na daoine ar éirigh leo Dámhachtainí Authored Works agus Reel Art a bhaint amach in 2020 a fhógairt. Roghnaíodh Tadhg O’Sullivan (Inland Films) do dhámhachtain Authored Works, agus is iad Alan Gilsenan (Yellow Asylum Films) agus Luke McManus na daoine is déanaí a fuair dámhachtainí Reel Art. 02 Feabh 2021 12:00:00 MAG 2f36fe717df048dfe9189acfbcb0758d Nuacht na míosa seo <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif;">Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon na daoine ar éirigh leo Dámhachtainí Authored Works agus Reel Art a bhaint amach in 2020 a fhógairt. Roghnaíodh <strong>Tadhg O’Sullivan (Inland Films)</strong> do dhámhachtain Authored Works, agus is iad<strong> Alan Gilsenan (Yellow Asylum Films)</strong> agus<strong> Luke McManus</strong> na daoine is déanaí a fuair dámhachtainí Reel Art.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif;">Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon na daoine ar éirigh leo Dámhachtainí Authored Works agus Reel Art a bhaint amach in 2020 a fhógairt. Roghnaíodh <strong>Tadhg O’Sullivan (Inland Films)</strong> do dhámhachtain Authored Works, agus is iad<strong> Alan Gilsenan (Yellow Asylum Films)</strong> agus<strong> Luke McManus</strong> na daoine is déanaí a fuair dámhachtainí Reel Art.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px;"><em><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-style: normal;">Ceapadh Authored Works </span></em><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">chun saoirse chruthaitheach agus eagarthóireachta a thabhairt d’ealaíontóirí scannán chun scannán fada le húdar a dhéanamh. Taispeánfar an scannán rathúil den chéad uair ag an IFI in 2022.</span></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px;"><em><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-style: normal;">Is é Reel Art scéim scannáin faisnéise ealaíon na Comhairle Ealaíon atá ar siúl le fada. Léireofar an dá scannán ar éirigh leo den chéad uair</span></em><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> ag Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath i mí Feabhra 2022. </span></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif;">Ba mhaith leis an gComhairle Ealaíon comhghairdeas a dhéanamh leis an triúr ealaíontóirí as a ngradaim agus táimid ag súil leis na scannáin a fheiceáil os comhair lucht féachana Éireannach agus idirnáisiúnta nuair a chríochnaítear iad.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></strong></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Dámhachtain Authored Works</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></strong></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><em><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">The Waves, the sea</span></em></strong></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Stiúrthóir:</span></strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> Tadhg O'Sullivan</span></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif;">I dteach beag cois farraige, tosaíonn bean ag scríobh litir chuig comhfhreagraí anaithnid. Timpeallaithe ag leabhair agus earraí atá bailithe aici óna saol, a teach suite i measc na dtonnta fiáine, scríobhann sí faoi stair ceirde atá imithe i léig. Agus í faoi scáth an bhróin, tosaíonn sí ag smaoineamh ar phictiúir agus ar lámhscríbhinní, foirgnimh agus grianghraif atá scriosta nó millte de thaisme, trí fhaillí nó d’aon turas. Stopann sí anois is arís chun tascanna beaga an tsaoil a dhéanamh, tagann a smaointe chun cinn mar mhachnamh láidir ar chuimhne, séadchomharthaí, agus ar mhian na healaíne i leith neamhbhásmhaireachta. </span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></strong></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif;">Ealaíontóir agus scannánóir is ea <strong>Tadhg O’Sullivan</strong> a oibríonn i réimse na scannánaíochta neamhfhicsin den chuid is mó. Agus úsáid mhinic á baint aige ina chuid shaothair as foinsí liteartha agus as cartlann scannánaíochta, déanann O’Sullivan iarracht síoraíocht an eispéiris dhaonna a mhúscailt ina chuid scannán agus solas a scaipeadh ar an lá atá inniu ann trí bheith ag tarraingt ó smaointe an lae inné. Bhí an chéad taibhiú dá scannán deireanach, <em>To the Moon,</em> ag Venice Days le déanaí agus roghnaíodh é don Telluride Film Festival 2020. Léiríodh na scannáin eile atá aige <em>The Great Wall</em> (2015) agus <em>Yximalloo </em>(le Fergal Ward, 2014) ag go leor féilte scannán mór le rá, lena n-áirítear FiD Marseille, MOMA Doc Fortnight, CPH:DOX agus Dokufest Kosovo. Craoladh iad go hidirnáisiúnta chomh maith.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Dámhachtain Reel Art</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></strong></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><em><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Baggotonia</span></em></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #222222;">Stiúrthóir:</span></strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #222222;"> Alan Gilsenan</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #222222;">Léiritheoir:</span></strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #222222;"> Martin Mahon </span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif;">Athchruthú scannánaíochta ar ré atá thart agus gluaiseacht frithchultúrtha nach raibh mórán measa uirthi - ar a tugadh Baggotonia - a tháinig chun cinn ag deireadh na ndaichidí laistigh de 2km ó dhroichead Shráid Bhagóid. Píosa scannánaíochta i monacróm, tá leagan den cheantar inar fhás Alan Gilsenan aníos le feiceáil.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif;">Is ealaíontóir scannáin é an scríbhneoir agus stiúrthóir <strong>Alan Gilsenan</strong> a bhfuil an-taithí aige thar raon an-leathan scannánaíochta.  Mar aon le raon éagsúil oibre a chuimsíonn cláir faisnéise agus drámaí cruthaitheacha, tá scannáin dhúshlánacha, chonspóideacha agus thurgnamhacha mar ghné lárnach d’obair Gilsenan lena n-áirítear léiriúcháin le déanaí mar <em>Ulysses | Film</em> (ar taispeáint go buan ag MOLI, Músaem Litríochta na hÉireann<em>), A Vision:  A Life of WB Yeats, Meetings with Ivor agus The Meeting.</em></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><em><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></em></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><em><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">North Circular</span></em></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #222222;">Stiúrthóir:</span></strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #222222;"> Luke McManus</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif; color: #222222;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif; color: #222222;">Clár faisnéise a dhéanann iniúchadh ar an gCuarbhóthar Thuaidh i mBaile Átha Cliath ag úsáid amhráin lár na Cathrach Thuaidh mar mhapa dá chultúr, dá stair agus dá sráid-dreach comhaimseartha.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif; color: #222222;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif; color: #222222;">Is scríbhneoir, stiúrthóir agus léiritheoir scannán faisnéise é Luke McManus a bhfuil duaiseanna bainte amach aige. Le blianta beaga anuas dhírigh Luke go háirithe ar chláir faisnéise chruthaitheacha agus tá trí IFTA, Dámhachtain Meán Ceilteach agus Dámhachtain Radharc bainte amach aige. Áirítear lena shaothair le déanaí <em>The Lonely Battle of Thomas Reid </em>(An Scannán is Fearr Critic’s Circle Bhaile Átha Cliath, léiritheoir)<em> Circular Line</em> (stiúrthóir/eagarthóir), <em>Dublin Easter 2020 </em>(comh-stiúrthóir/eagarthóir) agus <em>Making A Museum</em> (stiúrthóir/eagarthóir).</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif; color: #222222;"> </span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><em><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></em></strong></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> Clinicí Maoinithe Amharclannaíochta http://nuachtlitir.artscouncil.ie/e9ja9rovi1b?lang=ga?rss=true Beidh sraith clinicí maoinithe ag an bhFoireann Amharclannaíochta d’ealaíontóirí amharclannaíochta chun léargas a thabhairt ar dheiseanna maoinithe atá ag teacht aníos agus chun plé a dhéanamh ar conas a oibríonn próiseas maoinithe na Comhairle Ealaíon, le seisiún ceisteanna agus freagraí ina dhiaidh. Beidh Rachel West, Ceannaire Amharclannaíochta, ag reáchtáil na gclinicí seo, le cabhair ó Hannah Gordis, Cúntóir Amharclannaíochta, agus Elaine Connolly, Oifigeach Amharclannaíochta. Is iad dátaí agus amanna na gclinicí atá ar fáil: 25 Feabhra ag 11:00am 25 Márta ag 11:00am 02 Feabh 2021 12:00:00 MAG ced9e3caef609d0650a0cec63311026c Nuacht na míosa seo <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Beidh sraith clinicí maoinithe ag an bhFoireann Amharclannaíochta d’ealaíontóirí amharclannaíochta chun léargas a thabhairt ar dheiseanna maoinithe atá ag teacht aníos agus chun plé a dhéanamh ar conas a oibríonn próiseas maoinithe na Comhairle Ealaíon, le seisiún ceisteanna agus freagraí ina dhiaidh. Beidh Rachel West, Ceannaire Amharclannaíochta, ag reáchtáil na gclinicí seo, le cabhair ó Hannah Gordis, Cúntóir Amharclannaíochta, agus Elaine Connolly, Oifigeach Amharclannaíochta. Is iad dátaí agus amanna na gclinicí atá ar fáil:</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong>25 Feabhra ag 11:00am</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong>25 Márta ag 11:00am</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Beidh sraith clinicí maoinithe ag an bhFoireann Amharclannaíochta d’ealaíontóirí amharclannaíochta chun léargas a thabhairt ar dheiseanna maoinithe atá ag teacht aníos agus chun plé a dhéanamh ar conas a oibríonn próiseas maoinithe na Comhairle Ealaíon, le seisiún ceisteanna agus freagraí ina dhiaidh. Beidh Rachel West, Ceannaire Amharclannaíochta, ag reáchtáil na gclinicí seo, le cabhair ó Hannah Gordis, Cúntóir Amharclannaíochta, agus Elaine Connolly, Oifigeach Amharclannaíochta. Is iad dátaí agus amanna na gclinicí atá ar fáil:</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong>25 Feabhra ag 11:00am</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong>25 Márta ag 11:00am</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Fógrófar dátaí breise níos déanaí. Is féidir le haon duine a bhfuil spéis acu a bheith i láthair RSVP a chur chuig Hannah ag <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="mailto:hannah.gordis@artscouncil.ie">hannah.gordis@artscouncil.ie</a> leis an dáta atá siad ar fáil. Beidh na clinicí ar siúl ar Zoom agus mairfidh siad timpeall uair an chloig. Má tá aon cheist agat nó má tá cabhair uait, cuir ríomhphost chuig Hannah le do thoil ag an seoladh thuas.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> Ceapacháin: Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht le haghaidh 2021 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/72jyrcac40p?lang=ga?rss=true Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon Ceapacháin mar Scríbhneoir Cónaithe agus Comhaltacht a fhógairt le haghaidh 2021. 02 Feabh 2021 12:00:00 MAG 048f04af035856fb1cb0311c9eea41e9 Nuacht na míosa seo <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon Ceapacháin mar Scríbhneoir Cónaithe agus Comhaltacht a fhógairt le haghaidh 2021.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Tá comhpháirtíocht fhada ag an gComhairle Ealaíon le roinnt ollscoileanna Éireannacha chun poist mar Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht a chur ar fáil d’fhonn deis a thabhairt do mhic léinn ollscoile atá i mbun clár MA agus MFA sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach oibriú le húdar gairmiúil a bhfuil meas air, agus d’fhonn deis a thabhairt do scríbhneoirí a saothar a fhorbairt fad is atá seasamh airgeadais réasúnta cobhsaí acu.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon na Ceapacháin seo a leanas mar Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht a fhógairt le haghaidh 2021.</span></p> <p style="margin: 12pt 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Ceapadh<strong> Niamh Campbell</strong><span style="color: black;">ina Scríbhneoir Cónaithe sa</span><strong>Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="line-height: 115%; font-size: 11px;">D’fhoilsigh Weidenfeld and Nicolson céad úrscéal Niamh Campbell, <em>This Happy </em>i mí an Mheithimh 2020, agus bhuaigh sí Comórtas Gearrscéalta an Sunday Times Audible le haghaidh ‘Love Many’ i mí Iúil 2020. Is í a scríobh Sacred Weather freisin, monagraf faoin scríbhneoir John McGahern (Cork UP, 2019) agus bhí sí ina Comhalta Iardhochtúireachta in Ollscoil Mhá Nuad tráth den saol. Is féidir a gearrshaothar a fháil in <em>Dublin Review</em>, <em>gorse</em>, <em>Granta</em>, <em>The Stinging Fly</em>, <em>Five Dials</em>, <em>Banshee</em>, agus <em>Tangerine</em>. Tá sé lonnaithe i mBaile Átha Cliath. </span></p> <p style="line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="line-height: 115%; font-size: 11px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Ceapadh <strong>Ritchie Conroy</strong> mar Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.<strong>  </strong>Beidh an Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge bunaithe in Fiontar & Scoil na Gaeilge Campas na Naomh Uile, DCU Droim Conrach.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong> </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Scríbhneoir gearrscéalta, agus úrscéalaí agus scriptscríbhneoir é Richie Conroy. Tá scripteanna scannáin agus teilifíse léirithe aige ar nós <em>Two by Two</em>: <em>Overboard</em>, <em>Malory Towers</em>, agus <em>Fran: Assistant Manager </em>D’fhoilsigh LeabhairCOMHAR céad úrscéal Richie,</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><em>Dialann Emily Porter: An Jailtacht </em>in 2018 agus bhí an dara leabhar sa tsraith: <em>Dialann Emily Porter: thíos seal, thuas seal, </em>ar cheann de na buaiteoirí i gComórtas Litríochta Oireachtas na Gaeilge i mbliana. Foilsíodh a chuid gearrscéalta sa chnuasach <em>Saibhreas</em> (Mentor Press), agus sna hirisí liteartha, <em>Feasta</em> agus <em>Comhar</em>.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Twitter: @richieconroy                Instagram: @traonach</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 12pt 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif;">Beidh <strong>Kit de Waal </strong>ina Comhalta Scríbhneoireachta Cruthaithí in <strong>Ollscoil Luimnigh.</strong></span></p> <p style="line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 11px;"> </span></p> <p style="line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 11px;">Scríbhneoir í Kit de Waal a bhfuil ardghradaim bainte amach aici agus a gcuireann a cuid úrscéalta gnáthdhaoine ag croílár an scéil. Ghnóthaigh a céad úrscéal <em>My Name is Leon</em> (2016), Úrscéal Éireannach na Bliana de chuid an Kerry Group in 2017 agus tá sé á chóiriú don BBC.  Sular ghabh siad don scríbhneoireacht ghairmiúil, chaith Kit cúig bliana déag ag obair sa dlí coiriúil agus teaghlaigh. In 2016 bhunaigh sí scoláireacht Kit de Waal in Birbeck, chun áit lánmhaoinithe a chur ar fáil don MA sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach do mhac léinn oilte nach mbeadh sé in acmhainn aige páirt a ghlacadh ann murach sin. Seo an cúigiú bliain den scoláireacht sin.  Cuireadh dara húrscéal Kit de Waal, <em>The Trick to Time, </em>ar liosta fada don Women’s Prize.  Is iomaí gradam atá gnóthaithe aici dá cuid úrscéalta agus splancfhicsean agus tá scríbhneoireacht déanta aici le haghaidh léiriúcháin ar BBC Radio 4, in The Old Vic, in Amharclann na Mainistreach agus chomhscríobh sí The Third Day do SKY/HBO.  Foilsíodh an leabhar is deireanaí léi, cnuasach gearrscéalta dar teideal Supporting Cast in 2020.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 12pt 0cm; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 11px;">Is í Tanya Farrelly a bheidh ina <strong>Scríbhneoir Cónaithe </strong>in OÉ, Gaillimh.</span></p> <p style="line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="line-height: 115%; font-size: 11px;">Tá trí leabhar scríofa ag Tanya Farrelly: cnuasach gearrfhicsin <em>When Black Dogs Sing </em>(Arlen House), a cuireadh ar liosta fada do Dhuais Gearrscéalta Edge Hill agus a ainmníodh mar bhuaiteoir Duais Kate O’Brien 2017, agus dhá úrscéal: <em>The Girl Behind the Lens </em>agus<em> When Your Eyes Close</em> (Harper Collins), a raibh díol mór orthu ar Amazon. Tá PhD aici sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach agus Chriticiúil ó Ollscoil Bangor, An Bhreatain Bheag, agus déanann sí teagasc ag a lán institiúidí, lena n-áirítear Áras na Scríbhneoirí, Baile Átha Cliath, agus an People’s College. Bhunaigh sí Féile Liteartha Bhré freisin agus is í a bhí ina stiúrthóir ar an bhFéile. Foilseoidh Arlen House a dara cnuasach gearrscéalta <em>Nobody Needs to Know </em>in 2021 agus tá sí ag obair ar úrscéal ficsin stairiúil faoi láthair.</span></p> <p style="line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="line-height: 115%; font-size: 11px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; line-height: 14.4pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"> </span></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; line-height: 14.4pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;">Ceapadh <strong>Caoilinn Hughes</strong> mar Scríbhneoir Comhlach i </span><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">gColáiste na Tríonóide</span></strong></span></p> <p style="line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 7.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px;"><span style="line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">Cuireadh an t-úrscéal is deireanaí ó Chaoilinn Hughes THE WILD LAUGHTER ar ghearrliosta d’Úrscéal na Bliana i nGradaim An Post do Leabhar na Bliana agus Gradam Rogha an Éisteora ag RTÉ Raidió 1. Bhuaigh sí Duais Collyer Bristow 2019 dá céad úrscéal, ORCHID AND THE WASP (2018) agus cuireadh ar ghearrliosta í do Big Book Awards Hearst, do Dhuais Liteartha Butler agus cuireadh ar an liosta fada í do Dhámhachtain ‘Authors' Club don Chéad Úrscéal is Fearr agus do Dhuais Idirnáisiúnta IMPAC Bhaile Átha Cliath. Bhain a cnuasach filíochta, GATHERING EVIDENCE (Carcanet 2014), Dámhachtain an Irish Times Strong/Shine amach. Bronnadh an Duais Gearrscéalta Moth 2018 ar a gearrfhicsean, chomh maith le Duais O.Henry in 2019 agus Gradaim Leabhar </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/euwwts4e7fr/external" target="_blank" rel="noopener"><span style="line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">writing.ie</span></a><span style="line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;"> Scéal na Bliana 2020.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 115%; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 11px;"> </span></p> <p style="line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 11px;"> </span></p> <p style="line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><span style="line-height: 115%; color: black;">Ceapadh<strong> Eimear Ryan </strong>ina Scríbhneoir Cónaithe i g<strong>Coláiste na hOllscoile, Corcaigh</strong>.</span>Beidh an Scríbhneoir Cónaithe bunaithe i <strong>Scoil an Bhéarla </strong>i gColáiste na hOllscoile Corcaigh, agus beidh deis aici oibriú le pobal an champais i gcoitinne.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Foilseoidh Penguin Sandycove céad úrscéal Eimear Ryan <em>Holding Her Breath,</em> i mí an Mheithimh. Bhí a cuid scríbhneoireachta le feiceáil in <em>Granta</em>, <em>Winter Papers</em>,<em> The Dublin Review</em>, agus <em>The Stinging Fly.</em> Chomhbhunaigh sí an iris liteartha <em>Banshee</em> agus a inphrionta foilsitheoireachta Banshee Press. Is as Co. Thiobraid Árann d’Eimear ach tá cónaí uirthi i gcathair Chorcaí anois.</span></p> An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 p.m., Déardaoin, 1 Aibreán 2021 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1kex60a1gdd?lang=ga?rss=true Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis na Comhairle Ealaíon ná Déardaoin, 1 Aibreán 2021 ag 5.30pm. Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, 5 Márta 2019 ar aghaidh. 02 Feabh 2021 12:00:00 MAG 96426de7271c508f528bc35a54dc3012 Deontais agus Dámhachtainí <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 11px;">Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis na Comhairle Ealaíon ná <strong>Déardaoin, 1 Aibreán 2021 ag 5.30pm</strong>. Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, 5 Márta 2019 ar aghaidh.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 11px;">Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis na Comhairle Ealaíon ná <strong>Déardaoin, 1 Aibreán 2021 ag 5.30pm</strong>. Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, 5 Márta 2019 ar aghaidh.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Is é cuspóir Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis tacaíocht a thabhairt do thionscadail taifeadta sna healaíona traidisiúnta, nó do thionscadail taifeadta ina mbeidh lucht na n-ealaíon traidisiúnta ag saothrú i gcomhar le lucht foirmeacha eile ealaíne agus<span style="color: black;"> do thionscadail atá bunaithe ar shaothar a fhoilsiú amhail ábhair teagaisc, bailiúcháin fonn agus saothar léirmheastóireachta </span>atá ag teacht le beartas na Comhairle Ealaíon i leith na n-ealaíon traidisiúnta.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Tabharfar tús áite do thionscadail lena léirítear:</span></p> <ul style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 2.66667px;"> <li style="margin: 2pt 0cm 2pt 0px; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif; text-indent: 1.3333px;"><span style="font-size: 11px;">Aird ar chaighdeán ealaíonta</span></li> <li style="margin: 2pt 0cm 2pt 0px; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif; text-indent: 1.3333px;"><span style="font-size: 11px;">Nuálaíocht</span></li> <li style="margin: 2pt 0cm 2pt 0px; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif; text-indent: 1.3333px;"><span style="font-size: 11px;">Tairbhe shuntasach do phobal na n-ealaíon traidisiúnta.</span></li> </ul> <p style="margin: 2pt 0cm; text-indent: 0cm; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"> </span></p> <p style="margin: 2pt 0cm; text-indent: 0cm; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Tá an dámhachtain oscailte do dhaoine aonair, do ghrúpaí, d’ensembles agus d’eagraíochtaí </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><span style="color: black;">Beidh na Treoirlínte Dámhachtana le haghaidh Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis ar fáil go luath ar an rannán </span><a style="color: blue; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/an3mma1iudc/external">maoiniú atá ar fáil</a><span style="color: black;">dár suíomh gréasáin.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><span style="color: black;">Ní ghlacfar le hiarratais ach amháin trí shuíomh gréasáin na </span><a style="color: blue; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1xngn1nwl9m/external">seirbhísí ar líne</a><span style="color: black;"> de chuid na Comhairle Ealaíon. <strong>Ní mór go mbeadh an t-iarratasóir cláraithe </strong>le suíomh na seirbhísí ar líne sula ndéanfar iarratas. Moltar d’iarratasóirí cúig lá oibre a fhágáil le haghaidh clárú roimh iarratas a dhéanamh. </span></span></p> Dámhachtain Lúfaireachta 2021, Babhta 1 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1nhowkt5w8t?lang=ga?rss=true Beidh deis iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, 9 Márta 2021 ar aghaidh. Tá an Dámhachtain Lúfaireachta oscailte d’ealaíontóirí aonair agus do ghairmithe ealaíon, agus tá sí ar fáil i ngach foirm ealaíne agus réimse cleachtas ealaíon a dtacaíonn an Chomhairle Ealaíon leo. 02 Feabh 2021 12:00:00 MAG bd8b424240899c25bfe463b53f845640 Deontais agus Dámhachtainí <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 11px;">Beidh deis iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, 9 Márta 2021 ar aghaidh. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 11px;">Tá an Dámhachtain Lúfaireachta oscailte d’ealaíontóirí aonair agus do ghairmithe ealaíon, agus tá sí ar fáil i ngach foirm ealaíne agus réimse cleachtas ealaíon a dtacaíonn an Chomhairle Ealaíon leo.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: red;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="color: windowtext;">Spriocdháta:</span></strong><span style="color: windowtext;"> 5.30pm; Déardaoin, 8 Aibreán 2021 </span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 11px;">Beidh deis iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, 9 Márta 2021 ar aghaidh. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 11px;">Tá an Dámhachtain Lúfaireachta oscailte d’ealaíontóirí aonair agus do ghairmithe ealaíon, agus tá sí ar fáil i ngach foirm ealaíne agus réimse cleachtas ealaíon a dtacaíonn an Chomhairle Ealaíon leo.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 11px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong>Cuspóir na Dámhachtana seo</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Is é cuspóir na Dámhachtana Lúfaireachta tacú le healaíontóirí agus cleachtóirí ealaíon cleachtacha uas-sciliú trí rochtain ar fhorbairt ghairmiúil nó deis oiliúna, agus/nó tréimhse a chaitheamh ag díriú ar réimse dá gcleachtas nó dá gcuid oibre a fhorbairt.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><span style="color: black;">Is féidir na treoirlínte dámhachtana a íoslódáil ón rannán </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/15jk5q4sp7s/external">maoiniú atá ar fáil</a><span style="color: black;"> de shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon ag deireadh mhí Feabhra.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong>Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh:</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Is do dhaoine aonair amháin an dámhachtain seo.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><span style="color: black;">Ní ghlacfar le hiarratais ach ar </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/18y7mrcead2/external">shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne</a><span style="color: black;"> de chuid na Comhairle Ealaíon agus ní mór an t-ábhar tacaíochta ar fad a sheoladh isteach ar líne.</span><span style="color: black;">Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras roimhe seo </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/18scfymxmzp/external">clárú roimh ré</a><span style="color: black;"> sula ndéanfaidh siad iarratas.  D’fhéadfadh sé suas le cúig lá oibre a thógáil sula ndearbhófar do chuid clárúchán, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir. </span></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-bottom: 10.0pt;"> </p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-bottom: 10.0pt;"><span style="font-size: 11px;"><span style="color: black;">Cuirimid nuashonruithe agus cabhair ar fáil anois maidir le seirbhísí ar líne a úsáid trínár </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1wzsb44b6mj/external">leathanach Facebook</a><span style="color: black;"> nua. Tá fáilte romhat teachtaireacht a sheoladh chugainn tríd an leathanach má theastaíonn tacaíocht uait maidir le seirbhísí ar líne agus iarratas á dhéanamh agat ar an Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne: </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1wzsb44b6mj/external">http://www.facebook.com/artscouncilireland</a></span></p> Spriocdháta: Maoiniú Deontais do na hEalaíona 2022 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/az7bahz9x7w?lang=ga?rss=true Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas: 5.30pm, Déardaoin an 27 Bealtaine 2021 Beifear ag glacadh le hiarratais ó Dé Máirt an 13 Aibreán 2021. 02 Feabh 2021 12:00:00 MAG a454f090130110ce86e986a024ae7934 Deontais agus Dámhachtainí <h2 style="margin: 5pt 0cm 12pt; line-height: normal; break-after: avoid; font-size: 14pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-weight: normal;">Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas: </span>5.30pm, Déardaoin an 27 Bealtaine 2021</span></h2> <h2 style="margin: 5pt 0cm 12pt; line-height: normal; break-after: avoid; font-size: 14pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px; font-weight: normal;">Beifear ag glacadh le hiarratais ó Dé Máirt an 13 Aibreán 2021. </span></h2> <h2 style="margin: 5pt 0cm 12pt; line-height: normal; break-after: avoid; font-size: 14pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-weight: normal;">Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas: </span>5.30pm, Déardaoin an 27 Bealtaine 2021</span></h2> <h2 style="margin: 5pt 0cm 12pt; line-height: normal; break-after: avoid; font-size: 14pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px; font-weight: normal;">Beifear ag glacadh le hiarratais ó Dé Máirt an 13 Aibreán 2021. </span></h2> <p style="margin: 5pt 0cm; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Is é an cuspóir atá le Maoiniú Deontas do na hEalaíona a chinntiú go mbeidh fairsinge gníomhaíochtaí agus clár ealaíon ar ardchaighdeán ar fáil ar fud na tíre, trí thacaíocht solúbtha a chur ar fáil d’eagraíochtaí nó do dhaoine aonair ar feadh tréimhse ama seasta, agus trína dhéanamh sin, freagraíonn sé do riachtanais na ndaoine atá ag cruthú saothair, á chur i láthair agus/nó ag tacú le cruthú saothair.</span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Foilseofar treoirlínte ar an rannán <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/r58tky6ucwz/external">maoiniú atá ar fáil</a> dár suíomh gréasáin ag deireadh mhí an Mhárta 2021.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 12pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><span style="color: black;">Ní ghlacfar le hiarratais ach ar </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1ouwiv6vt3c/external"><span style="color: black;">shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne</span></a><span style="color: black;"> de chuid na Comhairle Ealaíon agus ní mór an t-ábhar tacaíochta ar fad a sheoladh isteach ar líne. Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras roimhe seo </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1tcdmex3q0v/external"><span style="color: black;">clárú roimh ré</span></a><span style="color: black;"> sula ndéanfaidh siad iarratas.  D’fhéadfadh sé suas le cúig lá oibre a thógáil sula ndearbhófar do chuid clárúchán, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir. </span></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-bottom: 12.0pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 11px;"><span style="color: black;">Cuirimid nuashonruithe agus cabhair ar fáil anois maidir le seirbhísí ar líne a úsáid trínár </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1np3igagtee/external"><span style="color: black;">leathanach Facebook</span></a><span style="color: black;"> nua. Tá fáilte romhat teachtaireacht a sheoladh chugainn tríd an leathanach má theastaíonn cúnamh uait le seirbhísí ar líne agus iarratas á dhéanamh agat ar Dhámhachtain Tionscadail: </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1np3igagtee/external"><span style="color: black;">http://www.facebook.com/artscouncilireland</span></a></span></p> Spriocdháta: Dámhachtainí Tionscadail, Déardaoin, 15 Aibreán 2021 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/172442pxz75?lang=ga?rss=true Is é spriocdháta an chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Tionscadail na Comhairle Ealaíon ná Déardaoin, 15 Aibreán, 2021 ag 5.30pm. Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, an 16 Márta 2021 ar aghaidh. 02 Feabh 2021 12:00:00 MAG 3f75a6743ec59afc2c05aee22ccd043d Deontais agus Dámhachtainí <p style="margin: 0cm 0cm 12pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px; line-height: 115%; color: black;">Is é spriocdháta an chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Tionscadail na Comhairle Ealaíon ná <strong>Déardaoin, 15 Aibreán, 2021 ag 5.30pm</strong>.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 12pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px; line-height: 115%; color: black;">Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, an 16 Márta 2021 ar aghaidh.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 12pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px; line-height: 115%; color: black;">Is é spriocdháta an chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Tionscadail na Comhairle Ealaíon ná <strong>Déardaoin, 15 Aibreán, 2021 ag 5.30pm</strong>.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 12pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px; line-height: 115%; color: black;">Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, an 16 Márta 2021 ar aghaidh.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 12pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px; line-height: 115%; color: black;">Tairgfidh an Chomhairle Ealaíon Dámhachtainí Tionscadail sna catagóirí seo a leanas:</span></p> <ul style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0px;"> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px; color: black;">Damhsa </span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px; color: black;">Scannán</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px; color: black;">Amharclannaíocht </span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px; color: black;">Na hAmharc-ealaíona</span></li> </ul> <p style="line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px; line-height: 115%; color: black;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 12pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><span style="line-height: 115%; color: black;">Trí na Dámhachtainí Tionscadail de chuid na Comhairle Ealaíon, tacaítear le gníomhaíochtaí tionscadail ar leith maidir le gach foirm ealaíne agus gach cleachtas ealaíon thuas. Is féidir na treoirlínte dámhachtana maidir le gach dámhachtain a íoslódáil ón rannán </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1l947usmij0/external"><span style="line-height: 115%; color: black;">maoiniú atá ar fáil</span></a><span style="line-height: 115%; color: black;"> ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon go luath i mí an Mhárta. </span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 6pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="line-height: 115%; color: black;">Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh:</span></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 12pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px; line-height: 115%; color: black;">Tá an dámhachtain oscailte do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 6pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="line-height: 115%; color: black;">Cé nach bhfuil i dteideal iarratas a dhéanamh:</span></strong></span></p> <ul style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0px;"> <li style="line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px; line-height: 115%;">Eagraíochtaí atá ag fáil maoiniú faoi na cláir seo a leanas de chuid na Comhairle Ealaíon faoi láthair: Maoiniú Straitéiseach, Maoiniú Ionad Ealaíon, Maoiniú Comhpháirtíochta - cé go bhfáilteofar roimh thacaíocht ó chomhpháirtithe den sórt sin.</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 6pt 0px; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px; line-height: 115%;">Eagraíochtaí agus/nó daoine aonair a bhfuil Maoiniú Deontais 2021 do na hEalaíona á fháil acu.</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 6pt 0px; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px; line-height: 115%;">Daoine aonair nó eagraíochtaí nach bhfuil cuntas teiste inléirithe mar ealaíontóirí ná eagraíochtaí gairmiúla acu.</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 6pt 0px; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px; line-height: 115%;">Daoine atá i mbun oideachas fochéime nó iarchéime faoi láthair nó a bheidh ina bhun le linn na tréimhse a bhfuil an dámhachtain seo ar fáil.</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 6pt 0px; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="line-height: 115%;">Tabhair faoi deara:</span></strong><span style="line-height: 115%;"> ní féidir leat iarratas a dhéanamh ar an dámhachtain mar dhuine aonair agus mar bhall d’eagraíocht – e.g. ní féidir leat iarratas a dhéanamh mar stiúrthóir ealaíne ar chuideachta agus iarratas a dhéanamh faoi d’ainm féin freisin. Ní thabharfar tosaíocht d’iarratais a dhéanann amhlaidh agus d’fhéadfadh siad a bheith neamh-incháilithe ó aon iarratas eile a dhéanamh.</span></span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 12pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><span style="line-height: 115%; color: black;">Ní ghlacfar le hiarratais ach ar </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/eu3hge15ry3/external"><span style="line-height: 115%; color: black;">shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne</span></a><span style="line-height: 115%; color: black;"> de chuid na Comhairle Ealaíon agus ní mór an t-ábhar tacaíochta ar fad a sheoladh isteach ar líne. Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras roimhe seo </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1jfcad1korz/external"><span style="line-height: 115%; color: black;">clárú roimh ré</span></a><span style="line-height: 115%; color: black;"> sula ndéanfaidh siad iarratas.  D’fhéadfadh sé suas le cúig lá oibre a thógáil sula ndearbhófar do chuid clárúchán, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir. </span></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-bottom: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="font-size: 11px;"><span style="line-height: 115%; color: black;">Cuirimid nuashonruithe agus cabhair ar fáil anois maidir le seirbhísí ar líne a úsáid trínár </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/f9m68qyuqi6/external"><span style="line-height: 115%; color: black;">leathanach Facebook</span></a><span style="line-height: 115%; color: black;"> nua. Tá fáilte romhat teachtaireacht a sheoladh chugainn tríd an leathanach má theastaíonn cúnamh uait le seirbhísí ar líne agus iarratas á dhéanamh agat ar Dhámhachtain Tionscadail: </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/f9m68qyuqi6/external"><span style="line-height: 115%; color: black;">http://www.facebook.com/artscouncilireland</span></a></span></p> Chuireadh chun Comhoibrithe | In the Open | Faoin Spéir http://nuachtlitir.artscouncil.ie/bh7cz0h9x3j?lang=ga?rss=true Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon In the Open | Faoin Spéir, scéim maoinithe sainchuspóra a fhógairt in 2021, a forbraíodh mar fhreagairt ar ghéarchéim COVID-19. Is é an aidhm atá leis clár marthanach agus coimeádta de ghníomhaíochtaí ealaíon ildisciplíneacha, uilechuimsitheacha a ghiniúint i spásanna poiblí nó oscailte i mbailte agus i bpobail ar fud na hÉireann idir mí Iúil 2021 agus mí Aibreáin 2022. Seimineár gréasáin d’iarratasóirí: 18 Feabhra 2021, 2pm – 3:30pm Spriocdháta le haghaidh iarratas: 22 Aibreán 2021, 5:30pm 02 Feabh 2021 12:00:00 MAG e8b7b38c08315d7e8db1b7643f597877 Deontais agus Dámhachtainí <p style="margin: 6pt 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon In the Open | Faoin Spéir, scéim maoinithe sainchuspóra a fhógairt in 2021, a forbraíodh mar fhreagairt ar ghéarchéim COVID-19. Is é an aidhm atá leis clár marthanach agus coimeádta de ghníomhaíochtaí ealaíon ildisciplíneacha, uilechuimsitheacha a ghiniúint i spásanna poiblí nó oscailte i mbailte agus i bpobail ar fud na hÉireann idir mí Iúil 2021 agus mí Aibreáin 2022.</span></p> <p style="margin: 6pt 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Seimineár gréasáin d’iarratasóirí: 18 Feabhra 2021, 2pm – 3:30pm</span></p> <p style="margin: 6pt 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Spriocdháta le haghaidh iarratas: 22 Aibreán 2021, 5:30pm</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Taispeánann ár suirbhéanna le déanaí le <em>Behaviours and Attitudes</em> dúinn go bhfuil níos mó muiníne ag an bpobal freastal ar imeachtaí lasmuigh. Agus muid ag súil go tnúthánach go dtiocfaidh muid as an bpaindéim sa dara leath de 2021 agus isteach in 2022, cuideoidh In the Open | Faoin Spéir le spiorad athnuaite dóchais agus muiníne a chur ar ais sna healaíona.</span></p> <p style="margin: 6pt 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Táthar ag súil go bhfaighidh suas le 14 áit ar fud na tíre dámhachtain In the Open | Faoin Spéir.</span></p> <p style="margin: 6pt 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Forbraíodh an scéim mar fhreagairt ar ghéarchéim COVID-19. Is é an aidhm atá leis clár marthanach agus coimeádta de ghníomhaíochtaí ealaíon ildisciplíneacha, uilechuimsitheacha a ghiniúint i spásanna poiblí nó oscailte i mbailte agus i bpobail ar fud na hÉireann idir mí Iúil 2021 agus mí Aibreáin 2022.</span></p> <p style="margin: 6pt 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Tacóidh an dámhachtain </span></p> <ol style="list-style-type: lower-alpha; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt;"> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">le clár lasmuigh arna aithint agus arna threorú ag údarás áitiúil i gcomhpháirtíocht le hionad ealaíon / eagraíocht ealaíon / féile ealaíon agus /nó coimeádaí amháin nó níos mó <strong>nó </strong></span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">le clár poiblí arna aithint agus arna threorú ag údarás áitiúil i gcomhpháirtíocht le hionad ealaíon / eagraíocht ealaíon / féile ealaíon (le tacaíocht ón gComhairle Ealaíon faoi láthair). </span></li> </ol> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Tá bunús na scéime daingnithe sna beartais atá leagtha síos i straitéis deich mbliana na Comhairle Ealaíon (2016–25), <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/5bkb0ti90e3/external"><em>Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh: Forbairt na nEalaíon in Éirinn a threorú</em></a> agus in <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1sywtg26g4a/external"><em>Creatlach don Chomhoibriú: Comhaontú idir an Chomhairle Ealaíon agus Cumann Lucht Bainistíochta Contae agus Cathrach</em> (FFC)</a></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Tá sé ag freagairt freisin do <em>Survive Adapt Renew</em> agus <em>Life Worth Living, </em>na tuairiscí ar thionchar eacnamaíoch agus meon an phobail a foilsíodh in 2020. Féach anseo chun tuilleadh sonraí a fháil faoi na tuairiscí sin <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/19keq4pteql/external">http://www.artscouncil.ie/covid-19/research-and-reports/</a> </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"> </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Seimineár gréasáin d’iarratasóirí: 18 Feabhra 2021, 2pm – 3:30pm</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Spriocdháta le haghaidh iarratas: 22 Aibreán 2021, 5:30pm</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"> </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Má tá suim agat níos mó a fháil amach faoi iarratas a dhéanamh, bí linn inár seimineár gréasáin an 18 Feabhra. </span></p> <p><span style="font-size: 11px;"><span style="line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">Chun do spás a chur in áirithe seol ríomhphost chuig ailve.mccormack@artscouncil</span> </span></p> Scéim Ensembles na nÓg 2021 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/j83ybk919is?lang=ga?rss=true Is é an spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg Déardaoin an 15 Aibreán 2021 ag 5:30 i.n. Is é príomhchuspóir Scéim Ensembles na nÓg tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí daoine óga idir deich mbliana d’aois agus 24 bliain d’aois chun saothar uaillmhianach úrnua a chruthú nó dul i ngleic go gníomhach le chéile le saothar uaillmhianach úrnua i bhfoirm ealaíne ar bith. Baineann dhá shnáithe leis an scéim. 02 Feabh 2021 12:00:00 MAG e65dd217a2c590faaf8e87e2b2ec8144 Deontais agus Dámhachtainí <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Is é an spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg Déardaoin an <strong>15 Aibreán 2021 </strong>ag 5:30 i.n. Is é príomhchuspóir Scéim Ensembles na nÓg tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí daoine óga idir deich mbliana d’aois agus 24 bliain d’aois chun saothar uaillmhianach úrnua a chruthú nó dul i ngleic go gníomhach le chéile le saothar uaillmhianach úrnua i bhfoirm ealaíne ar bith. Baineann dhá shnáithe leis an scéim.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong>Scéim Ensembles na nÓg 2021</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong> </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Is é príomhchuspóir Scéim Ensembles na nÓg tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí daoine óga idir deich mbliana d’aois agus 24 bliain d’aois chun saothar uaillmhianach úrnua a chruthú nó dul i ngleic go criticiúil le chéile i bhfoirm ealaíne ar bith (e.g. sorcas, ealaín sráide, seónna, damhsa, na meáin dhigiteacha, scannáin, ceol, amharclannaíocht, litríocht, na hamharc-ealaíona, ailtireacht, nó meascán ar bith díobh sin). Ní mór go mbeadh triúr ball nó níos mó ná sin i ngrúpaí nó in ensembles.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Baineann dhá shnáithe le Scéim Ensembles na nÓg. Ba cheart duit an snáithe is oiriúnaí do d’ensemble agus do thogra a roghnú. Ní féidir leat iarratas a dhéanamh ach ar aon snáithe amháin. Is é €10,000 an maoiniú is mó atá ar fáil faoi shnáithe 1 agus is é €25,000 an maoiniú is mó atá ar fáil faoi shnáithe 2.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Snáithe 1</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Dírítear sa snáithe seo ar ensembles a bhfuil sé mar aidhm acu tabhairt faoi thionscadal nó thionscnamh nua a fhorbróidh cleachtas agus taithí na ndaoine óga a bheidh páirteach ann. D’fhéadfá cur isteach ar suas le €10,000. Féadfaidh ensembles nua agus seanbhunaithe cur isteach ar an scéim seo agus ní mór dóibh a n-acmhainn a léiriú le tionscadal ealaíonta ardchaighdeáin a fhorbairt agus a sholáthar</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Snáithe 2</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Dírítear sa snáithe seo ar ensembles a bhfuil sé mar aidhm acu tabhairt faoi chlár oibre a fhorbraíonn obair an ensemble. Is le haghaidh tograí a chosnóidh níos mó ná €10,000 agus nach mó ná €25,000 an snáithe seo. Ní mór d’iarratasóirí a bheith ina ensembles seanbhunaithe a bhfuil cuntas teiste acu ar thionscadail nó ar chláir ealaíonta ardchaighdeáin a chur ar fáil.  Ní mór d’iarratasóirí ar an snáithe seo a chur in iúl cén fáth a dteastaíonn buiséad níos mó ná an buiséad atá ar fáil faoi Shnáithe 1.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Is féidir leat roinnt leideanna a léamh faoi iarratas a ullmhú agus féachaint ar fhíseán ina bhfuil daoine a fuair dámhachtain roimhe seo <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/nkvpoof44lu/external">anseo</a>.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Glacfar le hiarratais ar líne ó Dé Máirt an 16 Márta 2021 agus beidh Treoirlínte iomlána ar fáil roimh ré.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Tá pleanáil agus soláthar do rannpháirtíocht leanaí agus daoine óga leis na healaíona mar chuid de straitéis na Comhairle Ealaíon, <em>Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh 2016-2025</em>. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> Dámhachtain do Thionscadal Amharclannaíochta - Spriocdháta le teacht http://nuachtlitir.artscouncil.ie/qsyf3dd0zch?lang=ga?rss=true Is babhta forbartha agus sin amháin a bheidh sa spriocdháta an 15 Aibreán 2021 maidir leis an Dámhachtain do Thionscadal Amharclannaíochta le Snáithe 1 (Forbairt Dráma) agus Snáithe 2 (Saothar a Chruthú don Amharclannaíocht). 02 Feabh 2021 12:00:00 MAG f5fb63823a5dd276ad13f91759384128 Deontais agus Dámhachtainí <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Is babhta forbartha <u>agus sin amháin</u> a bheidh sa spriocdháta an 15 Aibreán 2021 maidir leis an Dámhachtain do Thionscadal Amharclannaíochta le <strong>Snáithe 1 (Forbairt Dráma)</strong> agus <strong>Snáithe 2 (Saothar a Chruthú don Amharclannaíocht)</strong>.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Is babhta forbartha <u>agus sin amháin</u> a bheidh sa spriocdháta an 15 Aibreán 2021 maidir leis an Dámhachtain do Thionscadal Amharclannaíochta le <strong>Snáithe 1 (Forbairt Dráma)</strong> agus <strong>Snáithe 2 (Saothar a Chruthú don Amharclannaíocht)</strong>.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Beidh an gnáth-thairiscint de bhabhta níos mó de na ceithre shnáithe ar siúl mar is gnách san Fhómhar.  Tá an dámhachtain oscailte d’ealaíontóirí a bhfuil cuntas teiste follasach acu i gcleachtas gairmiúil amharclannaíochta agus tá an babhta atá le teacht deartha chun tacú le píosaí amharclannaíochta a chruthú agus a fhorbairt.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Snáithe 1 – Forbairt Dráma</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Is é cuspóir an tsnáithe Forbartha Dráma é a chur ar chumas drámadóra, a ghlacfaidh páirt lárnach sa phróiseas cruthaitheach, téacs nó dráma nua a fhorbairt lena thaibhiú. Agus an bhéim ar fhorbairt an téacs, déanfar foráil leis an bpróiseas do mheantóireacht den scoth agus/nó comhoibriú le roinnt ealaíontóirí nó cleachtóirí (e.g. stiúrthóir, comhairleoir amharclainne, dearthóir, aisteoir, taibheoir) lena n-áirítear an duine atá freagrach as maoirsiú a dhéanamh ar fhorbairt an dráma nó an téacs taibhithe. D’fhéadfaí cuid den mhaoiniú a úsáid chun an drámadóir a íoc as an am a chaith sé ag scríobh an téacs agus chun comhoibrithe agus meantóirí a íoc. Beidh script le taibhiú mar thoradh ar an bpróiseas. Cé nach bhfuil léiriú ar thoradh an tsaothair os comhair lucht féachana riachtanach don snáithe seo, féadfaidh iarratasóirí ranníocaíocht a lorg i gcomhair costais a bhaineann le cur i láthair saothair nach bhfuil críochnaithe nó léamh ar stáitse.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Snáithe 2 - Saothar Amharclannaíochta a Chruthú</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Is é is cuspóir leis an snáithe Saothar a Chruthú don Amharclannaíocht ná cur ar chumas daoine smaointe i gcomhair saothar nua a fhorbairt i gcomhthéacs comhoibríoch ildisciplíneach. Tá béim na dámhachtana ar nuáil agus ar thriail. Maidir leis an gcoincheap ar a mbunófar an togra, ní gá go mbeadh sé bunaithe ar théacs ar bith nó féadfaidh sé a bheith bunaithe ar théacs nua i gcomhair amharclannaíochta, nó ar théacs drámaíochta atá ann cheana féin, nó ar athchóiriú ar fhoirm liteartha eile, nó ar aistriúchán nó athchóiriú ar théacs i dteanga eile. Is é aidhm na dámhachtana a chur ar chumas daoine smaointe a fhorbairt thar thréimhse ama ach comhoibriú a dhéanamh agus meantóireacht a fháil gan gá dóibh saothar a chur os comhair lucht féachana. Féadfar maoiniú a úsáid chun comhoibrithe agus meantóirí a íoc as a gcuid ama agus rannpháirtíochta. Cé nach bhfuil léiriú ar thoradh an tsaothair os comhair lucht féachana riachtanach don snáithe seo, féadfaidh iarratasóirí maoiniú a úsáid chun íoc as costais a bhaineann le spás cleachtaidh nó saothair nach bhfuil críochnaithe a chur i láthair. Beidh script/leabhar taibhithe mar thoradh ar an bpróiseas.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><em>Is é 5.30pm ar an 15 Aibreán</em></strong> an spriocdháta don dámhachtain seo agus beifear in ann iarratas a dhéanamh ar an 16 Márta.</span></p> From Access to Inclusion; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus ar an gCultúr http://nuachtlitir.artscouncil.ie/mwo9aqu9cyu?lang=ga?rss=true Cruinniú Mullaigh Ealaíon agus Cultúir is ea From Access to Inclusion [ http://nuachtlitir.artscouncil.ie/36cqu4jxeps/external ] a bhailíonn na ceannairí agus na habhcóidí is mó a thabharfaidh ábhar machnaimh uathu ó gach cearn den domhan. Is deis uathúil é an cruinniú mullaigh idirnáisiúnta dinimiciúil seo le smaointe a mhalartú agus le bealaí nua agus nuálacha a aimsiú chun eispéiris inrochtana agus chuimsitheacha a chruthú. 02 Feabh 2021 12:00:00 MAG 83aad1a8f99d51d387c80bc329aa51df Nuacht ón bPobal <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif;">Cruinniú Mullaigh Ealaíon agus Cultúir is ea <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/36cqu4jxeps/external">From Access to Inclusion</a> a bhailíonn na ceannairí agus na habhcóidí is mó a thabharfaidh ábhar machnaimh uathu ó gach cearn den domhan. Is deis uathúil é an cruinniú mullaigh idirnáisiúnta dinimiciúil seo le smaointe a mhalartú agus le bealaí nua agus nuálacha a aimsiú chun eispéiris inrochtana agus chuimsitheacha a chruthú. </span></p> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif;">Cruinniú Mullaigh Ealaíon agus Cultúir is ea <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/36cqu4jxeps/external">From Access to Inclusion</a> a bhailíonn na ceannairí agus na habhcóidí is mó a thabharfaidh ábhar machnaimh uathu ó gach cearn den domhan. Is deis uathúil é an cruinniú mullaigh idirnáisiúnta dinimiciúil seo le smaointe a mhalartú agus le bealaí nua agus nuálacha a aimsiú chun eispéiris inrochtana agus chuimsitheacha a chruthú. </span></p> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif;">Cuimsíonn an Cruinniú Mullaigh trí shnáithe imeachta; <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/xfhevf81yrc/external">Siompóisiam</a> a bheidh ar siúl ar líne thar thrí lá: 9, 16 agus 23 Márta 2021, <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/16ao4x7632z/external">Ceardlanna</a> ar líne le saineolaithe mór le rá maidir le rochtain agus cuimsiú agus clár <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/vnqmse7ujci/external">Imeachtaí Tráthnóna</a> ar líne a thaispeánfaidh rochtain i ngníomh ó raon ionad agus eagraíochtaí cultúrtha.</span></p> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif;">Beidh an Cruinniú Mullaigh seo riachtanach do ghairmithe ag gach leibhéal in earnáil na n-ealaíon agus an chultúir mar aon leo siúd a oibríonn in ionaid tionóil, le féilte, i ndánlanna, in iarsmalanna, ag láithreacha oidhreachta agus le heispéiris cuairteoirí.</span></p> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif;">Tá ríméad ar Arts & Disability Ireland a bheith ag comhoibriú le hOifig VSA <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/az532jtpvo7/external">The John F Kennedy Center for the Performing Arts</a> Washington D.C. chun an chéad Chruinniú Mullaigh Eorpach seo a sheachadadh. Tá Access to Inclusion bunaithe ar chomhdháil de chuid The Kennedy Center, <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1vvrw1e4qqw/external">Leadership Exchange in Arts and Disability (LEAD®)</a>, an tionól bliantúil is mó i Meiriceá Thuaidh ar a bhfreastalaíonn gairmithe agus urlabhraithe rochtana.</span></p> <ul style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0px;"> <li style="margin-right: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; margin-left: 0px;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif;">Cláraigh don Siompóisiam <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/xfhevf81yrc/external">anseo</a>.</span></li> <li style="margin-right: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; margin-left: 0px;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif;">Faigh tuilleadh eolais faoi Shnáitheanna Imeachtaí <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/36cqu4jxeps/external">anseo</a><u>.</u> </span></li> <li style="margin-right: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; margin-left: 0px;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif;">Liostáil le Nuachtlitir an Chruinnithe Mullaigh <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/ntd5ojl3mtz/external">anseo</a>.</span></li> </ul> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif;">Tá Access to Inclusion againn mar gheall ar an tacaíocht ó John F. Kennedy Center for the Performing Arts, an Chomhairle Ealaíon, Comhairle na Breataine (Oifig na hÉireann) agus Deasc na hEorpa Cruthaithí.</span></p> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="color: blue; text-decoration: underline;"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></span></p> Tuairisc ar an bPost do phost an Leas-Stiúrthóra ag Áras Scríbhneoirí na hÉireann http://nuachtlitir.artscouncil.ie/go4u0lk2wmo?lang=ga?rss=true Sa ról bainistíochta nua ardleibhéil seo, ag tuairisciú don POF/Stiúrthóir, beidh sealbhóir an phoist freagrach as bainistiú foriomlán oibríochtaí an Árais chomh maith lena acmhainní agus airgeadas, a áitreabh, agus as an bhfoireann i gCearnóg Parnell. Tacóidh an Leas-Stiúrthóir leis an bPOF/Stiúrthóir chun an IWC a reáchtáil ó lá go lá, ag déanamh maoirseachta ar an bhfoireann, ar phleanáil forbartha gnó, agus ar mhaoirseacht oibríochtúil na heagraíochta. 02 Feabh 2021 12:00:00 MAG a2c786c2be1e1f576ff7598a054fb296 Nuacht ón bPobal <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 11px;">Sa ról bainistíochta nua ardleibhéil seo, ag tuairisciú don POF/Stiúrthóir, beidh sealbhóir an phoist freagrach as bainistiú foriomlán oibríochtaí an Árais chomh maith lena acmhainní agus airgeadas, a áitreabh, agus as an bhfoireann i gCearnóg Parnell. Tacóidh an Leas-Stiúrthóir leis an bPOF/Stiúrthóir chun an IWC a reáchtáil ó lá go lá, ag déanamh maoirseachta ar an bhfoireann, ar phleanáil forbartha gnó, agus ar mhaoirseacht oibríochtúil na heagraíochta. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong>MAIDIR LEIS AN RÓL </strong></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong>TEIDEAL AN PHOIST:  </strong>Leas-Stiúrthóir</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong>AG TUAIRISCIÚ DO: </strong>POF/Stiúrthóir</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong>CONRADH: </strong><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Lánaimseartha, buan ar feadh bliana, faoi réir athnuachana, le tréimhse phromhaidh sé mhí.</span></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong>TUARASTAL:   </strong>€40,000 in aghaidh na bliana</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong>LÁTHAIR:</strong>  Baile Átha Cliath (de ghnáth) Ar Líne le linn srianta Covid-19. </span><br /><span style="font-size: 11px;">Tabhair ar aird le do thoil go gcaithfidh sealbhóir an phoist a bheith lonnaithe i mBaile Átha Cliath chun dualgais an phoist seo a chomhlíonadh.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong>CUSPÓIR AN RÓIL:</strong></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 11px;">Sa ról bainistíochta nua ardleibhéil seo, ag tuairisciú don POF/Stiúrthóir, beidh sealbhóir an phoist freagrach as bainistiú foriomlán oibríochtaí an Árais chomh maith lena acmhainní agus airgeadas, a áitreabh, agus as an bhfoireann i gCearnóg Parnell. Tacóidh an Leas-Stiúrthóir leis an bPOF/Stiúrthóir chun an IWC a reáchtáil ó lá go lá, ag déanamh maoirseachta ar an bhfoireann, ar phleanáil forbartha gnó, agus ar mhaoirseacht oibríochtúil na heagraíochta. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Feidhmeoidh an Leas-Stiúrthóir mar bhainisteoir líne ar fhoireann bheag thiomanta atá dírithe ar phlean straitéiseach 2022-2026 a sheachadadh. Beidh ról an Leas-Stiúrthóra ríthábhachtach chun tacú leis an Stiúrthóir ag an leibhéal sinsearach de réir mar a aistríonn an IWC chuig an tréimhse nua pleanála straitéisí seo arna mhúnlú ag timpeallacht oibriúcháin atá athraithe go mór. Toisc gur ról nua-chruthaithe é seo, tabharfar spreagadh don Leas-Stiúrthóir cur le forbairt leanúnach an IWC, an chreata straitéisigh nua agus comhordóidh agus rannchuideoidh sé le gach cruinniú pleanála lán-foirne i rith na bliana.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><span style="color: black;">Beidh ar an té a cheapfar foinsí maoinithe reatha a chothú i gcomhair na ngnáthchlár</span><span style="color: black;">mar aon le cabhrú leis an POF/Stiúrthóir deiseanna nua a aimsiú laistigh den chreat atá ann cheana le haghaidh maoiniú agus clár nua</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">. </span><span style="color: black;">Cothóidh an Leas-Stiúrthóir caidrimh le príomhchistiú/páirtithe leasmhara i bpobal na litríochta go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta araon, go háirithe an dá Chomhairle Ealaíon in Éirinn, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Foras</span><span style="color: black;">na Gaeilge agus dreamanna eile.</span></span></p> <p><span style="font-size: 11px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="color: black;">CÉN CINEÁL DUINE ATÁ Á LORG AGAINN:</span></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Beidh grinneas eagrúcháin agus scileanna riaracháin den scoth ag an té a cheapfar agus más féidir beidh taithí aige ar obair i suíomhanna ealaíne agus pobail, d'eagraíochtaí, ionaid nó féilte ealaíon. Beidh scileanna cumarsáide, scríbhneoireachta agus TF den scoth aige nó aici, chomh maith le <span style="color: black;">sár-chumas i mBéarla. Beidh taithí</span> cúig bliana ar a laghad aige nó aici ar obair in earnáil na n-ealaíon nó san earnáil chultúrtha agus oidhreachta níos leithne. Beidh taithí aige nó aici ar fhoireann a threorú, a bhainistiú, a spreagadh agus tacú léi.Beidh taithí aige nó aici ar thimthriallta iomlána tionscadail agus maoinithe, lena n-áirítear scríobh deontas, bainistíocht buiséid agus bainistíocht tionscadal. Tá sé ríthábhachtach go mbeadh eolas agus tuiscint aige nó aici ar an mbonneagar ealaíon ina bhfeidhmíonn an IWC. Tá sé inmhianaithe go mbeadh eolas follasach aige nó aici ar rialachas, comhlíonadh agus sláinte agus sábháilteacht do bhainistíocht neamhbhrabúis agus/nó ionaid.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong>IARRATAS A DHÉANAMH:</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Ní mór d’iarratasóirí an fógra poist iomlán a léamh roimh iarratas a dhéanamh: is féidir sonraí iomlána a fháil anseo: <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/48qloi2p1nu/external">https://irishwriterscentre.ie/blogs/news/we-are-looking-for-a-deputy-director-of-the-irish-writers-centre</a></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; background: #fefefe; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Ba chóir iarratais, trí ríomhphost amháin, a chur faoi bhráid Valerie Bistany POF/Stiúrthóir ag <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="mailto:director@writerscentre.ie"><span style="color: #0563c1;">director@writerscentre.ie</span></a> agus Iarratas ar Phost an Leas-Stiúrthóra i líne an ábhair.<em> Tá sé riachtanach go ndéantar an dá cháipéis thuasluaite a thiomsú in aon cheangaltán word nó pdf amháin </em>le go mbeidh siad incháilithe.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; background: #fefefe; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Dé Luain an 1 Feabhra 2021 ag 5pm an spriocdháta le haghaidh iarratas. (Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha.)</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; background: #fefefe; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; background: #fefefe; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Tá Áras Scríbhneoirí na hÉireann cláraithe leis an Údarás Rialála Carthanas i bPoblacht na hÉireann. Is é ár n-uimhir Chlárúcháin Carthanas ná CHY 19738. Is é ár seoladh cláraithe: Áras na Scríbhneoirí, 19 Cearnóg Parnell, Baile Átha Cliath 1, D01 E102.</span></p> Live out Loud – ag ceiliúradh óige LGBTI+ http://nuachtlitir.artscouncil.ie/pequixeetqr?lang=ga?rss=true Is feachtas náisiúnta é Live Out Loud a dhéanann ceiliúradh ar óige LGBTI+ agus a thaispeánann an chaoi a bhfuil siad infheicthe, luachmhar agus mar chuid den chultúr, den tsochaí agus de shaol an spóirt. Fáiltíonn an feachtas roimh aighneachtaí ó eagraíochtaí ealaíon a thaispeánann an chaoi a bhfuil óige LGBTI+ infheicthe, luachmhar agus cuimsithe sna healaíona. 02 Feabh 2021 12:00:00 MAG 8061909edb5b1195a59e9b156b768291 Nuacht ón bPobal <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; background: white; font-size: 11px;">Is feachtas náisiúnta é Live Out Loud a dhéanann ceiliúradh ar óige LGBTI+ agus a thaispeánann an chaoi a bhfuil siad infheicthe, luachmhar agus mar chuid den chultúr, den tsochaí agus de shaol an spóirt. Fáiltíonn an feachtas roimh aighneachtaí ó eagraíochtaí ealaíon a thaispeánann an chaoi a bhfuil óige LGBTI+ infheicthe, luachmhar agus cuimsithe sna healaíona. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; background: white; font-size: 11px;">Is feachtas náisiúnta é Live Out Loud a dhéanann ceiliúradh ar óige LGBTI+ agus a thaispeánann an chaoi a bhfuil siad infheicthe, luachmhar agus mar chuid den chultúr, den tsochaí agus de shaol an spóirt. Fáiltíonn an feachtas roimh aighneachtaí ó eagraíochtaí ealaíon a thaispeánann an chaoi a bhfuil óige LGBTI+ infheicthe, luachmhar agus cuimsithe sna healaíona. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 11px;">Tá an feachtas ag lorg scéalta dearfacha a dhéanann ceiliúradh ar dhaoine óga LGBTI+ ar fud gach earnáil den tsochaí.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 11px;">Cuirtear fáilte roimh aighneachtaí</span></p> <ul style="margin-bottom: 7.5pt; margin-top: 0px;"> <li style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 0px; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 11px;">ó dhaoine óga LGBTI+ faoin gcaoi a gcabhraíonn grúpaí ealaíon agus cultúrtha leo mothú sábháilte, tacaithe agus rannpháirteach</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 0px; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 11px;">ó eagraíochtaí ealaíon agus cultúrtha le samplaí de thionscadail a thaispeánann an chaoi a bhfuil óige LGBTI+ infheicthe, luachmhar agus cuimsithe sna healaíona</span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><span style="color: black; background: white;">Roinnfear na scéalta ar shuíomh gréasáin gov.ie, ar fud na meán sóisialta agus ag ócáid cheiliúrtha náisiúnta in 2021. </span><span style="color: black;">Is éard atá sa phlean ná gach earnáil den tsochaí atá ag comhlíonadh chuspóirí lárnacha na </span><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/13ptfvwb9u9/external"><span style="color: #2c55a2;">Straitéise Náisiúnta Óige LGBTI+</span></a></span><a name="_Hlt62228002"></a><a name="_Hlt62228003"></a><span style="color: black; font-size: 11px;"> a áireamh d’fhonn timpeallacht shábháilte, thacúil agus chuimsitheach a chruthú do dhaoine óga LGBTI+.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Faigh amach conas aighneacht a dhéanamh <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1r6z8v2p6ti/external">anseo</a></span><a name="_Hlt62228268"></a><a name="_Hlt62228269"></a><span style="font-size: 11px;">.</span></p> Wicklow ScreenDance Laboratory - Cóiréagrafaithe na hÉireann ag Bogadh go dtí an Scáileán – Glao ar aighneachtaí http://nuachtlitir.artscouncil.ie/sg2uaimp77r?lang=ga?rss=true Fógraíonn Wicklow Screendance Laboratory (WSL) glao ar chóiréagrafaithe atá lonnaithe in Éirinn a raibh orthu a gcuid oibre a aistriú ó stiúideo beo nó stáitse go dtí meán na scannánaíochta/ na físe le linn phaindéim Covid 19 in 2020. Roghnófar suas le triúr cóiréagrafaithe chun páirt a ghlacadh in imeacht coimeádaithe le linn fhéile WSL in Aibreán 2021. 02 Feabh 2021 12:00:00 MAG dedbc7d1ce560539b2be87183ceb49c3 Nuacht ón bPobal <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Fógraíonn Wicklow Screendance Laboratory (WSL) glao ar chóiréagrafaithe atá lonnaithe in Éirinn a raibh orthu a gcuid oibre a aistriú ó stiúideo beo nó stáitse go dtí meán na scannánaíochta/ na físe le linn phaindéim Covid 19 in 2020.  Roghnófar suas le triúr cóiréagrafaithe chun páirt a ghlacadh in imeacht coimeádaithe le linn fhéile WSL in Aibreán 2021.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">29 Márta – 3 Aibreáin 2021</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Fógraíonn Wicklow Screendance Laboratory (WSL) glao ar chóiréagrafaithe atá lonnaithe in Éirinn a raibh orthu a gcuid oibre a aistriú ó stiúideo beo nó stáitse go dtí meán na scannánaíochta/ na físe le linn phaindéim Covid 19 in 2020.  Roghnófar suas le triúr cóiréagrafaithe chun páirt a ghlacadh in imeacht coimeádaithe le linn fhéile WSL in Aibreán 2021.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Ba chóir comhaid físe a chur isteach chuig <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="mailto:hannah.slattery31@gmail.com">hannah.slattery31@gmail.com</a> tráth nach déanaí ná 5in an 5 Feabhra, 2021.  Níor chóir go mbeadh na haighneachtaí níos faide ná 15 nóiméad agus is féidir roinnt físeán gearr a bheith iontu, nó píosa níos faide - ach ba cheart go léireodh siad cleachtas oibre reatha an chóiréagrafaí. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Chun tuilleadh eolais a fháil agus sonraí faoi iarratas a dhéanamh, téigh chuig <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/jpsd08b7if7/external">https://www.screendance.ie/upcoming</a>.</span></p> You, Fin and the Play Between http://nuachtlitir.artscouncil.ie/ki38ot0nhyc?lang=ga?rss=true Clár sé mhí sa cheapadóireacht drámaí le Finnegan Kruckemeyer do dhrámadóirí bunaithe agus nua ar spéis leo scríobh do lucht féachana óg Tá áthas ar Fhéile Idirnáisiúnta Baboró do Pháistí, Graffiti Theatre agus TYA Ireland comhoibriú leis an Drámadóir TYA Idirnáisiúnta Finegan Kruckemeyer le clár nua sa cheapadóireacht drámaí a óstáil do scríbhneoirí agus do dhéantóirí amharclannaíochta in Éirinn a bhfuil spéis acu a bheith ag scríobh do lucht féachana óg. 02 Feabh 2021 12:00:00 MAG b5427d526e7a3a8d8bddf721e072d503 Nuacht ón bPobal <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Clár sé mhí sa cheapadóireacht drámaí le Finnegan Kruckemeyer </span></strong></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">do dhrámadóirí bunaithe agus nua ar spéis leo scríobh do lucht féachana óg</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px;"> </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px;">Tá áthas ar Fhéile Idirnáisiúnta Baboró do Pháistí, Graffiti Theatre agus TYA Ireland comhoibriú leis an Drámadóir TYA Idirnáisiúnta Finegan Kruckemeyer le clár nua sa cheapadóireacht drámaí a óstáil do scríbhneoirí agus do dhéantóirí amharclannaíochta in Éirinn a bhfuil spéis acu a bheith ag scríobh do lucht féachana óg. </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Clár sé mhí sa cheapadóireacht drámaí le Finnegan Kruckemeyer </span></strong></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">do dhrámadóirí bunaithe agus nua ar spéis leo scríobh do lucht féachana óg</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px;"> </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px;">Tá áthas ar Fhéile Idirnáisiúnta Baboró do Pháistí, Graffiti Theatre agus TYA Ireland comhoibriú leis an Drámadóir TYA Idirnáisiúnta Finegan Kruckemeyer le clár nua sa cheapadóireacht drámaí a óstáil do scríbhneoirí agus do dhéantóirí amharclannaíochta in Éirinn a bhfuil spéis acu a bheith ag scríobh do lucht féachana óg. </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px;"> </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px;">Ag tráth a bhfuil an domhan agus an fad idir tíortha idir bheag is mhór, tarlóidh comhoibriú, a chlúdóidh leath den domhan, agus leathbhliain, agus a bheidh spreagtha ag an gcúis is mó a thugann spreagann dúinn – <strong>rud éigin a chruthú as dada.</strong></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px;"> </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px;">Ag tosú amach as an nua, freagróidh údair Éireannacha d’áiseanna agus do shuíomhanna scríbhneoireachta agus iad ag iniúchadh na hamharclannaíochta do lucht féachana óg, cad atá i gceist le dráma TYA, agus cén dráma TYA is mian leo a dhéanamh.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px;"> </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px;">Ach níos tábhachtaí ná an lucht féachana, tá an smaoineamh. Agus iad ag scríobh faoi théamaí sollúnta agus seafóideacha, aisteacha agus aitheanta, chomh leathan leis an bhfarraige agus chomh beag le bád a d’fhéadfadh a bheith ag luascadh air, ceiliúrfar ocht nguth aonair, chomh maith lena gcuid drámaí go mbeidh siad críochnaithe.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px;"> </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Cé dó é seo?</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px;">Tá an deis seo ar fáil do dhrámadóirí bunaithe agus nua, a bhfuil cónaí uirthi in Éirinn, ar spéis leo drámaí a scríobh do dhaoine óga. Molaimid iarratais ó ealaíontóirí faoi mhíchumas, ealaíontóirí as pobail mhionlaigh eitnigh, iad siúd a measann nach ndéantar ionadaíocht go coitianta ar a gcuid tuairimí. Tá ocht n-áit ar fáil ar an gclár. </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px;"> </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; font-size: 11px;">Cuirimid fáilte roimh scríbhneoirí Gaeilge páirt a ghlacadh sa tionscadal seo trí mheán na Gaeilge. Cuirfimid tacaíocht agus aistriúchán ar fáil chun turas sa scríbhneoireacht dhátheangach a chur ar fáil le Fin. Is féidir samplaí de scríbhneoireacht sa Ghaeilge a chur leis an iarratas seo.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px;"> </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; font-size: 11px;">Cuirimid fáilte roimh scríbhneoirí a bhfuil Gaeilge acu páirt a ghlacadh sa togra seo as Gaeilge. Cuirfear tacaíocht agus aistriúcháin ar fáil chun an turas scríbhneoireachta dátheangach le Fin a éascú. Is féidir samplaí Gaeilge a bheith mar chuid den iarratas.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; font-size: 11px;"><br /><br /></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">An gá dom taithí a bheith agam ar an scríbhneoireacht chun iarratas a dhéanamh?</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px;">Ní gá duit taithí a bheith agat ar cheapadh drámaí ach tá díograis agus paisean don amharclannaíocht do lucht féachana óg chomh maith le scéal maith riachtanach. Cuirfear uirlisí ar fáil don ochtar ealaíontóirí roghnaithe a chríochnóidh an clár chun drámaí spéisiúla, nuálacha agus uaillmhianacha a scríobh do leanaí.  Tá súil againn go spreagfar na rannpháirtithe sa chlár seo chun maoiniú a lorg ionas go bhforbrófar, go léireofar agus go gcuirfear i láthair a saothar ar stáitsí na hÉireann agus an domhain.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px;"> </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Cén uair a bheidh an cúrsa ar siúl?</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px;">Beidh an clár ar siúl i rith sé cheardlann Zoom ar feadh dhá uair an chloig idir mí an Mhárta agus Meán Fómhair 2021 agus é mar aidhm go mbuailfeadh na rannpháirtithe le chéile ag féile bhliantúil Baboró i nGaillimh i mí Dheireadh Fómhair 2021. Reáchtálfar seisiúin buneolais ar feadh uair an chloig i mí an Mhárta ionas go mbeidh na rannpháirtithe in ann aithne a chur ar Finegan agus ar a chéile. Beidh ar na hiarratasóirí rathúla freastal ar na 7 gceardlann fhíorúla agus am a chaitheamh i mbun machnaimh, léitheoireachta agus scríbhneoireachta idir na ceardlanna míosúla. </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px;"> </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Dátaí ceardlainne:</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px;">Seo a leanas dátaí na gceardlann fíorúil agus d’fhéadfadh sé go n-athrófaí iad ach fógra a thabhairt roimh ré:         </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px;"> </span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px;">Seisiún Buneolais:              Dé Máirt 9 Márta, 9am - 10am</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px;"> </span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px;">Ceardlanna:                         Dé Máirt 9am – 11am </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 108pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px;">    23 Márta, 20 Aibreán, 18 Bealtaine, 22 Meith, 20 Iúil, 14 M.F.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px;"> </span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px;">Cruinniú i bPearsa:          Idir an 4 agus an 17 Deireadh Fómhair 2021 (Le deimhniú)</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px;"> </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Costas an chláir:</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px;">Tá an clár ceardlainne saor in aisce do rannpháirtithe a bhuíochas do mhaoiniú ón gComhairle Ealaíon trí Baboró agus Graffiti. Cuirtear i láthair é i gcomhar le UCD agus TYAI. </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px;"> </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px;"> </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px;"> </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px;"> </span></p> <p><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></strong></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></strong></span></p> I BHFÓCAS Seimineár Gréasáin Faisnéise http://nuachtlitir.artscouncil.ie/e4hubutsvdt?lang=ga?rss=true Tá ríméad ar Oifig Cultúir Dheasc na hEorpa Cruthaithí Éire seimineár gréasáin faisnéise a óstáil don ghlao nua soghluaisteachta ar Ailtireacht ó i-Portunus. Bainfidh an fhaisnéis seo a thabharfar go sonrach faoi cé atá incháilithe agus cad le haghaidh an maoiniú- bí linn agus muid ag dul trí na treoirlínte agus an próiseas iarratais ar ár seimineár gréasáin faisnéise. 02 Feabh 2021 12:00:00 MAG 3b1e1cca8b97ddde6b6bd1d974b705a5 Dheasc na hEorpa Cruthaithí <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Tá ríméad ar Oifig Cultúir Dheasc na hEorpa Cruthaithí Éire seimineár gréasáin faisnéise a óstáil don <strong>ghlao nua soghluaisteachta ar Ailtireacht ó i-Portunus.</strong> Bainfidh an fhaisnéis seo a thabharfar go sonrach faoi cé atá incháilithe agus cad le haghaidh an maoiniú- bí linn agus muid ag dul trí na treoirlínte agus an próiseas iarratais ar ár seimineár gréasáin faisnéise.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="color: black;">I BHFÓCAS</span></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong>Seimineár Gréasáin Faisnéise </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong>Gradam Soghluaisteachta Ealaíontóirí i-Portunus_ Glao ar Ailtireacht </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong>Déardaoin, 11 Feabhra 2021 ag 11r.n. </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong>Is féidir clárú</strong><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1mgxwh488f7/external"><strong> anseo</strong></a></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong> </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Tá ríméad ar Oifig Cultúir Dheasc na hEorpa Cruthaithí Éire seimineár gréasáin faisnéise a óstáil don <strong>ghlao nua soghluaisteachta ar Ailtireacht ó i-Portunus.</strong> Bainfidh an fhaisnéis seo a thabharfar go sonrach faoi cé atá incháilithe agus cad le haghaidh an maoiniú- bí linn agus muid ag dul trí na treoirlínte agus an próiseas iarratais ar ár seimineár gréasáin faisnéise.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #1f497d; font-size: 11px;"> </span></p> <p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><span style="color: #212529;">Tá an glao seo ar iarratais oscailte <strong>d’ailtirí agus do ghairmithe cultúrtha atá gníomhach i réimse na hAiltireachta</strong>, 18+ mbliana d’aois, is cuma cén cháilíocht oideachais agus leibhéal taithí atá acu, a bhfuil cónaí orthu go dlíthiúil </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/15y7shz8x4r/external">i dtír de chuid na hEorpa Cruthaithí</a><span style="color: #212529;">, do dhaoine aonair nó do ghrúpaí suas le cúigear. Ar mhaithe leis an gcomhoibriú idirnáisiúnta, cónaitheachtaí táirgeachta nó forbairt ghairmiúil i dtír nó i dtíortha eile de chuid na hEorpa Cruthaithí. </span></span></p> <table class="MsoNormalTable" style="width: 353.6pt; border-collapse: collapse;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr style="height: 22.65pt;"> <td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="color: #212529;">Spriocdháta d’aighneachtaí: 14 Márta 2021 18:00 CET</span></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="color: #212529;"> </span></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="color: #212529;">Tá na sonraí go léir a bhaineann leis an nglao seo le fáil </span></strong><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1ltli9rt5t8/external"><strong>anseo</strong></a><strong><span style="color: #212529;">. </span></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="color: #212529;"> </span></strong></span></p> </td> <td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="color: #212529;">Achoimre ar an nglao:</span></strong></span></p> <p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #212529; font-size: 11px;">Cé dó?  </span></p> <p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><span style="color: #212529;">Tá an glao seo ar iarratais oscailte <strong>d’ailtirí agus do ghairmithe cultúrtha atá gníomhach i réimse na hAiltireachta</strong>, 18+ mbliana d’aois, is cuma cén cháilíocht oideachais agus leibhéal taithí atá acu, a bhfuil cónaí orthu go dlíthiúil </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/15y7shz8x4r/external">i dtír de chuid na hEorpa Cruthaithí</a><span style="color: #212529;">, agus do dhaoine aonair nó do ghrúpaí suas le cúigear. </span></span></p> <p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #212529; font-size: 11px;">Cad chuige?</span></p> <ul style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0px;"> <li style="background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><span style="color: #212529;">Soláthraíonn i-Portunus tacaíocht airgeadais chun costais taistil (iompar, cóiríocht srl.) a mhaoiniú i bpáirt chuig </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/15y7shz8x4r/external">tír(tíortha) eile de chuid na hEorpa Cruthaithí</a><span style="color: #212529;">. </span></span></li> <li style="background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #212529; font-size: 11px;">Caithfidh fad na soghluaisteachta a bheith idir 7 agus 60 lá agus caithfidh sé tarlú roimh an 30 Samhain 2021. </span></li> <li style="background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #212529; font-size: 11px;">Is féidir leis an taisteal a bheith leanúnach nó deighilte: ciallaíonn soghluaisteacht leanúnach go bhfuil taisteal turas fillte amháin nó turas il-chinn scríbe amháin agat.</span></li> </ul> <ul style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0px;" type="disc"> <li style="color: #212529; background: white; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">ciallaíonn soghluaisteacht leanúnach go mbeidh tú ag taisteal arís agus arís eile chuig ceann scríbe amháin nó níos mó. Caithfidh gach turas maireachtáil ar feadh cúig lá ar a laghad, agus caithfidh líon iomlán na laethanta a bheith idir 7 agus 60 lá.</span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Cuspóirí</span></p> <ul style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0px;"> <li style="background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="color: #212529;">Comhoibriú idirnáisiúnta</span></strong><span style="color: #212529;">: mar shampla faoi chuimsiú tionscadail idirnáisiúnta. </span></span></li> <li style="background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="color: #212529;">Cónaitheachtaí dírithe ar tháirgeadh</span></strong><span style="color: #212529;">: mar shampla déanfaidh tú taighde ar an láthair agus forbróidh tú dearaí nua maidir leis an timpeallacht shóisialta agus fhisiciúil.</span></span></li> <li style="background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="color: #212529;">Forbairt Ghairmiúil</span></strong><span style="color: #212529;">: mar shampla glacfaidh tú páirt i gcruinnithe líonra, sárthaispeántais, ceardlanna, máistir-ranganna agus cineálacha eile oiliúna lasmuigh d’oideachas foirmiúil, mar shampla moil chruthaitheacha.</span></span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong> </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong>Dátaí le Tabhairt ar Aird: </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Fógra faoi Thorthaí:<strong> 16 Aibreán 2021</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">An dáta imeachta is túisce:<strong> 16 Meitheamh 2021</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">An dáta Fillte is túisce:<strong> 30 Samhain 2021</strong></span></p>