San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Treoirlínte Rannpháirtíochta Pobail do na Meáin Shóisialta de chuid na Comhairle Ealaíon
Gairm ar iarratais ar phoist mar Scríbhneoir Cónaithe in ollscoileanna na hÉireann in 2021
Reáchtálfaidh foireann na bhFéilte dhá chlinic fhíorúla don Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne i mí Dheireadh Fómhair 2020.
EALAÍONTÓIR SCANNÁN CÓNAITHE IN UCC - Gairm ar iarratais
Comhairleoirí taighde ceaptha don Oíche Chultúir
Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe
Nuacht ón bPobal
Iarratais á lorg ó phíobairí agus ó chruitirí do Bhonn Óir Seán Ó Riada
Open House Dublin - The Extraordinary Ordinary Ar líne + Ar an Láthair, 8–11 Deireadh Fómhair 2020
Coimisiún Ceoil Chomhairle Contae Ros Comáin 2020/2021
Reáchtálfaidh foireann na bhFéilte dhá chlinic fhíorúla don Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne i mí Dheireadh Fómhair 2020.

Mairfidh gach clinic thart ar 1 uair an chloig. Déanfar cur i láthair agus seisiún ceisteanna agus freagraí gairid ina dhiaidh sin. Beidh clinicí ar siúl Dé Céadaoin & Dé hAoine, 7 & 9 Deireadh Fómhair idir 2.00–3.00 p.m.

 

Is dámhachtain aonuaire í an scéim in 2020 agus tá sí oiriúnach d’fhéilte beaga atá ag iarraidh cur lena n-acmhainn nó a gcuid eagraíochtaí a chosaint sa todhchaí. Is ciste rollach é, a dhúnfar an 19 Samhain ag 5.30 p.m. Is féidir le féilte beaga maoiniú breise suas le €20,000 a fháil chun cabhrú lena n-eagraíochtaí a fhorbairt* agus is féidir iarratais a dhéanamh mar iarratasóir eagraíochta aonair nó mar chuibhreannas. Clúdaíonn an scéim roinnt tacaíochtaí (ní cinn dhigiteacha amháin), féach an nasc anseo le haghaidh sonraí.

 

Más mian leat áit a chur in áirithe ag ceachtar clinic nó má theastaíonn tuilleadh eolais uait, téigh i dteagmháil le Adrian Colwell trí Adrian.colwell@artscouncil.ie.

 

*Níl bhaineann an scéim le cláir ná le gníomhaíochtaí ealaíon.