San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Léacht an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: An Irishwoman Abroad: Maeve Brennan and the Streets of New York
Agallamh Poiblí le Laureate na nÓg, Eoin Colfer
Comhairliúchán NCCA – Athbhreithniú ar Cheol na Sraithe Sóisearaí
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Deontais agus Dámhachtainí
Meabhrúchán: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Déanann Arts & Disability Ireland agus an Chomhairle Ealaíon Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais (ADC) a fhógairt
Nuacht ón bPobal
Seimineár Irish Street Arts, Circus & Spectacle Network
Tairiscintí á Lorg ó Scannánóirí le haghaidh Thionscadal Scannánaíochta na hÓige, Contae Loch Garman
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár Nuachtlitir

Táim cinnte go dtiocfaidh sibh le chéile liom chun comhghairdeas a dhéanamh le gach ceann de na healaíontóirí agus de na heagraíochtaí ealaíon a rinne ócáid speisialta ar leith den chomóradh céad bliain le gairid. Fearacht go leor daoine, braithim go bhfuil ceangal níos dlúithe agam leis an stair agus go bhfuil níos mó tuisceana agam uirthi de bharr an chomórtha. Ina theannta sin, táim níos dóchasaí agus níos dearfaí faoinár dtodhchaí choiteann. De réir mar a leanann an bhliain ar aghaidh, táim ag súil le tuilleadh sároibre in EALAÍN:2016  agus sna himeachtaí eile i gcár Éire 2016 de chuid an rialtais.

Is údar misnigh agam freisin é an freagra tosaigh ar an straitéis Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh: Gairm Oscailte, ina gcuirfidh an Chomhairle Ealaíon infheistíocht dar fiú €800,000 i dtionscadail mhóra aonuaire i bhfoirm ealaíne amháin nó i meascán d’fhoirmeacha ealaíne. Ba mhaith liom a chur i gcuimhne d’ealaíontóirí agus d’eagraíochtaí ealaíon gurb é 5.30pm, Déardaoin, an 21 Aibreán an spriocdháta. Mar is gnách, molaim do dhaoine a n-iarratas a chur isteach ar líne go tráthúil.

Agus ár straitéis, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh , faoi chaibidil agam, táimid ag cur an chéad phlean forfheidhmithe trí bliana chun cinn ina mbainfear a huaillmhian agus a fócas amach. Sonrófar sa phlean tosaíochtaí na Comhairle Ealaíon sna trí bliana atá amach romhainn agus muid ag iarraidh bonn daingean a chur faoi rath na n-ealaíon in Éirinn amach anseo.

Ar mhaithe le tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt an chéad phlean trí bliana seo, beimid ag reáchtáil sraith ‘comhráite díreacha’ le comhghleacaithe in earnáil na n-ealaíon agus lasmuigh di chun iniúchadh a dhéanamh ar chuid de phríomhthéamaí na straitéise. Beidh siad sin ar bun i mí Aibreáin agus i mí na Bealtaine. Foilseofar an plean trí bliana, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh (2017-2019), i mí Iúil.

Le dea-mhéin,


Orlaith McBride
Stiúrthóir

Email Software by Newsweaver