San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Tá Tábhacht le hÁiteanna | Ag cruthú rannpháirtíochta éagsúil sna healaíona
An Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Sebastian Barry ag comhrá le Joseph O'Connor in Ollscoil Luimnigh
Buail leis na Comhlaigh Chruthaitheacha
An SCÉAL IS DÉANAÍ MAIDIR LE SCÉIMEANNA AMHARCLANNAÍOCHTA
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraítear na spriocdhátaí do na dámhachtainí scannáin Reel Art agus Authored Works 2019
Scéim Ensembles na nÓg 2019
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, 4 Aibreán 2019
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Spriocdhátaí 2019
Spriocdháta: Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Nuacht ón bPobal
Glaoch ar iarratais: Scéim Ceoltóra Chónaithe Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, 2019
What Next: Dive In, Discover Dance
Oifigeach Cláreagraithe – Lánaimseartha Buan
‘And the tide was way out’ Paul Hallahan agus Lee Welch : Gailearaí na Cathrach
Cuireann Widmann agus Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann saothair shuntasacha i láthair in Voices from the Edge
WomenXBorders
Writing for a Change: Comórtas Splancfhicsin
Dámhachtain Scríbhneora Óig Marian Keyes
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seimineár saor in aisce: Communications and your EU culture project
Glaoch ar iarratais: Scéim Ceoltóra Chónaithe Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, 2019

Tá lúcháir ar Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin agus Music Network sonraí faoi Scéim Ceoltóra Chónaithe 2019 a fhógairt. Tá an scéim á cómhaoiniú ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin agus an Chomhairle Ealaíon agus á bainistiú ag Music Network. Bronnfar trí chónaitheacht in 2019: dhá cheann do cheoltóirí/ghrúpaí seanbhunaithe agus ceann amháin do cheoltóir/ghrúpa atá ag teacht chun cinn.

Iarrfar ar cheoltóirí aonair seanbhunaithe agus atá ag teacht chun cinn ó gach seánra a bhfuil nasc láidir acu le Dún Laoghaire-Ráth an Dúin cur isteach ar an scéim seo faoi Dé Máirt, 19 Feabhra 2019 ag a 2:00 pm.

Is é is aidhm leis Scéim Ceoltóra Chónaithe deiseanna a chur ar fáil le saothair nua a fhorbairt agus a thaispeáint. Féadfaidh na saothair nua seo a bheith ina saothair chumadóireachta agus/nó ina saothair atá dírithe ar thaibhléiriú, i.e. saothar nua a chumadh agus/nó comhoibriú ealaíonta nua a fhorbairt. Cuirfear le timpeallacht chultúrtha Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin le linn tréimhse gach cónaitheachta agus beidh na ceoltóirí rannpháirteach le daoine éagsúla trí shraith léirithe i  Stiúideo dlr Lexicon agus i suíomhanna eile ‘ón láthair’ chomh maith.

Óstálfaidh Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin agus Music Network cuairt ar an Stiúideo in dlr Lexicon do dhaoine ar suim leo iarratas a dhéanamh Dé Luain, 28 Eanáir 2019 ag a 6:00 pm. Seol ríomhphost chuig Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin ar arts@dlrcoco.ie agus ‘Cuairt Láithreáin do Cheoltóirí’ in ábhar an ríomhphoist chun d’áit a chur in áirithe.

Tá ríméad ar Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin tacaíocht a thabhairt do cheoltóirí tríd an Scéim seo.  Éascaíodh naonúr ceoltóirí aonair/grúpaí le saothar nua, i seánraí éagsúla, a fhorbairt agus a thaispeáint faoin gClár Cónaitheachta seo ó 2015 i leith.

 

Nós imeachta iarratais:

 

Ní mór d’iarrthóirí a n-iarratais a sheoladh i ríomhphost chuig Music Nation ar operations@musicnetwork.ie. Ní ghlacfar le cóipeanna crua. Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha. Spriocdháta d'iarratais: Dé Máirt, 19 Feabhra 2019 ag a 2:00 pm.

 

Tá treoirlínte maidir leis an iarratas ar fáil ar musicnetwork.ie. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, téigh i dteagmháil le Andreas Ziemons, Riarthóir Oibríochtaí, Teil: 01 4750224 Ríomhphost: operations@musicnetwork.ie