San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte chuig eagrán Lúnasa dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clinicí Maoinithe Amharclannaíochta
Treoir: Ag Obair i gComhthéacsanna Idirchultúrtha
Tá Tábhacht le hÁiteanna: ag cur le cuimsiú sna healaíona
CUR I LÁTHAIR AGUS CEISTEANNA & FREAGRAÍ - Taighde ar Mheon an Phobail
Tairiscint taighde foilsithe don Oíche Chultúir
Deontais agus Dámhachtainí
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2021
Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2021
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
Spriocdháta: Dámhachtain Coimisiún, Déardaoin, an 17 Meán Fómhair 2020
Clinic Eolais ar líne ar dhámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon do 2020 atá ag teacht aníos
Dámhachtain le haghaidh Forbairt Ghairmiúil
Dámhachtainí Tionscadail, Déardaoin, an 10 Meán Fómhair 2020
Athoscailt Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt
Nuacht ón bPobal
DEIS FOSTAÍOCHTA: OIFIGEACH CUMARSÁIDE & MARGAÍOCHTA
Dámhachtain le haghaidh Forbairt Ghairmiúil

Fógrófar spriocdháta sna seachtainí beaga seo romhainn

Tosóidh an tréimhse ama chun iarratas a dhéanamh sna seachtainí beaga seo romhainn. Seiceáil an rannán maoiniú atá ar fáil den suíomh gréasáin chun tuilleadh eolais a fháil.

Tá an Dámhachtain le haghaidh Forbairt Ghairmiúil ar fáil i ngach foirm ealaíne agus réimse cleachtais ealaíon a dtacaíonn an Chomhairle Ealaíon leo.

 

Cuspóir na Dámhachtana seo

Is é cuspóir na Dámhachtana seo le haghaidh Forbairt Ghairmiúil tacú le healaíontóirí agus cleachtóirí ealaíon cleachtacha uas-sciliú trí rochtain ar fhorbairt ghairmiúil nó deis oiliúna.

Is féidir le hiarratasóirí oiliúint shonrach aonuaire nó deis forbartha a mholadh. Is féidir seo a rochtain go digiteach nó go pearsanta, de réir threoirlínte Covid 19. D’fhéadfadh na nithe seo a leanas a bheith san áireamh sna samplaí:

  • Tacaíochtaí forbartha cruthaitheacha, amhail rannpháirtíocht i gceardlanna, sainchúrsaí, máistir-ranganna, tionscadail taighde, cónaitheachtaí, cóitseáil/meantóireacht, freastal ar chomhdhálacha/seimineáir
  • Tacaíochtaí forbartha gairme, amhail pleanáil straitéiseach agus/nó airgeadais, scileanna cur i láthair nó digiteacha, tograí a scríobh

D’fhéadfadh gurb é an togra atá ann a bheith ag obair le duine nó eagraíocht bunaithe in Éirinn nó thar lear.

Is féidir na treoirlínte dámhachtana a íoslódáil ón rannán maoiniú atá ar fáil de shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon.

 

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh:

Is do dhaoine aonair amháin an dámhachtain seo.

 

Ní ghlacfar le hiarratais ach ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon agus ní mór an t-ábhar tacaíochta ar fad a sheoladh isteach ar líne. Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras roimhe seo clárú roimh ré sula ndéanfaidh siad iarratas.  D’fhéadfadh sé suas le cúig lá oibre a thógáil sula ndearbhófar do chuid clárúchán, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir.

 

Cuirimid nuashonruithe agus cabhair ar fáil anois maidir le seirbhísí ar líne a úsáid trínár leathanach Facebook nua. Tá fáilte romhat teachtaireacht a sheoladh chugainn tríd an leathanach má theastaíonn tacaíocht uait maidir le seirbhísí ar líne agus iarratas á dhéanamh agat ar an Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne: http://www.facebook.com/artscouncilireland