San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár nuachtlitir.
Nuacht na míosa seo
Nuashonrú 2016: An nuacht is déanaí maidir le clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éirinn 2016
Glaonn an Chomhairle Ealaíon agus Cultúr Éireann ar Léirithe Spéise le haghaidh Biennale Ailtireachta na Veinéise 2016.
Comhairliúchán CNCM – Ealaín, Ceardaíocht, Dearadh na Sraithe Sóisearaí
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdhátaí d’Eagraíochtaí a Mhaoinítear go Rialta, Maoiniú Bliantúil agus Deontas le haghaidh Clár Bliantúil.
Scéim na bhFoilseachán / Teideal ar Theideal
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2015
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2016
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Nuacht ón bPobal
Scéim Chónaitheachta do Choimeádaí Físealaíon
Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2016
Poist mar Scríbhneoir Cónaithe/Chomhalta in UCD agus Ollscoil Luimnigh
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Comhairliúchán CNCM – Ealaín, Ceardaíocht, Dearadh na Sraithe Sóisearaí

Tá comhairliúchán ar an bPáipéar Cúlra don tsonraíocht nua le haghaidh Ealaín, Cheardaíocht, Dhearadh na Sraithe Sóisearaí ar oscailt anois agus beidh go dtí an 30 Meán Fómhair. Tá an comhairliúchán á threorú ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) agus beidh tionchar aige ar thaithí daoine óga ar amharcealaín, ar cheardaíocht agus ar dhearadh sna chéad trí bliana d’oideachas iar-bhunscoile in Éirinn. Tá an Páipéar Cúlra agus an suirbhé comhairliúcháin ar líne le fáil ag http://juniorcycle.ie/Curriculum/Subjects/Art-Craft-Design/Art-Craft-Design?lang=en

 

 

Email Newsletter Software by Newsweaver