San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Bailiúchán na Comhairle Ealaíon
Téann RAISE ar líne agus cuidíonn sé le Meanma ár Náisiúin Iontaigh a Ardú (#RAISINGSpirits)Mar fhreagairt ar ghéarchéim Covid-19, tá clár RAISE de chuid na Comhairle Ealaíon, atá á chur ar fáil ag OKC Consulting, tar éis dul ar líne le huirlisí agus áise
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2021
Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal: freagairt ar COVID-19
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha – Síneadh leis an Spriocdháta Iarratais
Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht
Deis Fostaíochta ag Music Network Oifigeach Forbartha
First Fortnight
Téann RAISE ar líne agus cuidíonn sé le Meanma ár Náisiúin Iontaigh a Ardú (#RAISINGSpirits)Mar fhreagairt ar ghéarchéim Covid-19, tá clár RAISE de chuid na Comhairle Ealaíon, atá á chur ar fáil ag OKC Consulting, tar éis dul ar líne le huirlisí agus áise

Mar fhreagairt ar ghéarchéim Covid-19, tá clár RAISE de chuid na Comhairle Ealaíon, atá á chur ar fáil ag OKC Consulting, tar éis dul ar líne le huirlisí agus áiseanna comhdhála agus seimineár gréasáin, chomh maith le réitigh Theileachomhdhála/Físchomhdhála. Ina theannta sin, tá clár RAISE ag obair le heagraíochtaí ealaíon chun teagmháil a dhéanamh lena lucht tacaíochta, lena gcliaint, lena lucht féachana agus lena ndeontóirí trí chumarsáid nuálach ar líne agus straitéisí oibre fíorúla a chruthú.

 Ní am rómhaith é seo le bheith ag tiomsú airgid, ach is am iontach é chun Cairdeas a chothú agus a bheith mar chara ag páirtithe leasmhara uile d’eagraíochta. Dá bhrí sin, tá clár RAISE ag cabhrú le heagraíochtaí ealaíon “smaoineamh as an nua” agus a bheith ina gCothaitheoir Cairdis. In áit a bheith ag smaoineamh cad is féidir le do pháirtithe leasmhara a dhéanamh duitse, táthar ag iarraidh ar eagraíochtaí ealaíon díriú agus oibriú ar na rudaí is féidir leosan a dhéanamh dá gcuid páirtithe leasmhara. Agus é sin á dhéanamh, tá deis den scoth ann Meanma a Ardú i measc a bpáirtithe leasmhara uile agus dea-ghiúmar a chur orthu.

Cionn is go bhfuil an dúrud sárscileanna ealaíne agus cruthaitheacha le roinnt, tá eagraíochtaí ealaíon á spreagadh agus á n-oiliúint chun bealaí a aimsiú le nascadh le daoine agus lena bhfuil acu a roinnt sa timpeallacht bheoshruthaithe nua ar líne, chomh maith le glaonna simplí gutháin/físe, atá gach duine ag glacadh chucu féin, a dhéanamh. Iarrtar ar eagraíochtaí ealaíon an meon “cad is féidir liomsa a dhéanamh duitse” a ghlacadh, a n-ealaín a chur i láthair a bpáirtithe leasmhara agus daoine eile agus áthas a chur ar an oiread daoine agus is féidir, agus dóchas a thabhairt don oiread daoine agus is féidir, trína meanma a ardú – #RAISINGSpirits.

Is féidir leat féachaint ar na Deich Rud is Fearr is Féidir le hEagraíochtaí Ealaíon a Dhéanamh dá bPáirtithe Leasmhara le linn Ghéarchéim Covid-19 ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon

Martin O’Sullivan

Leas-Stiúrthóir, an Chomhairle Ealaíon