San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte chuig eagrán Lúnasa dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clinicí Maoinithe Amharclannaíochta
Treoir: Ag Obair i gComhthéacsanna Idirchultúrtha
Tá Tábhacht le hÁiteanna: ag cur le cuimsiú sna healaíona
CUR I LÁTHAIR AGUS CEISTEANNA & FREAGRAÍ - Taighde ar Mheon an Phobail
Tairiscint taighde foilsithe don Oíche Chultúir
Deontais agus Dámhachtainí
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2021
Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2021
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
Spriocdháta: Dámhachtain Coimisiún, Déardaoin, an 17 Meán Fómhair 2020
Clinic Eolais ar líne ar dhámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon do 2020 atá ag teacht aníos
Dámhachtain le haghaidh Forbairt Ghairmiúil
Dámhachtainí Tionscadail, Déardaoin, an 10 Meán Fómhair 2020
Athoscailt Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt
Nuacht ón bPobal
DEIS FOSTAÍOCHTA: OIFIGEACH CUMARSÁIDE & MARGAÍOCHTA
Fáilte chuig eagrán Lúnasa dár Nuachtlitir

Mar gheall ar chríonnacht a cuid smaointe agus slacht a cuid cainte, ní haon ionadh go bhfuil Barack Obama ar dhuine den iliomad daoine a lorgaíonn treoir ón scríbhneoir iontach Meiriceánach Marilynne Robinson.  In agallamh a rinneadh roinnt blianta ó shin, chuimhnigh sí go ndúirt múinteoir léi uair amháin:  “You build your mind, so make it into something you want to live with”. Faoi láthair, táimid ar fad ag iarraidh a bheith láidir ionainn féin. 

Is maith is eol dúinn na dúshláin chasta atá roimh dhaoine aonair agus eagraíochtaí araon.  Dearadh ár gciste cobhsaíochta le cabhrú chun caillteanais mar gheall ar Covid 19 a chosc agus spreagaimid sibh smaoineamh ar iarratas a dhéanamh air.  Ciste nua atá ann, agus go deimhin, beimid sásta aon cheisteanna atá agaibh faoi a fhreagairt.  Meabhrú gurb é Déardaoin seo chugainn, 13 Lúnasa an spriocdháta.   

Tá an Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne nua freisin, agus fógrófar sonraí faoi sna laethanta beaga seo amach romhainn.  Mar aon le tacaíocht do chlár digiteach agus pleanáil ghnó, cabhróidh an scéim seo freisin le tograí don fholláine mheabhrach.  Beidh spriocdháta leanúnach aige go dtí deireadh mhí na Samhna.  Nílimid cinnte faoi láthair cad a tharlóidh ó lá go lá, ach tá sé i gceist againn an oiread suaimhnis intinne agus tacaíochta agus is féidir linn a chur ar fáil.  Tá liosta iomlán faoi iamh thíos de na scéimeanna agus spriocdháta atá ag teacht aníos.   

Ag tús mhí an Mheithimh, mar chuid dár dtuarascáil ón ngrúpa comhairleach, choimisiúnaíomar Iompar agus Meonta chun meonta an phobail i leith freastal ar imeachtaí beo a chinneadh.  Cuirfimid cur i láthair ar líne agus seisiún ceisteanna agus freagraí i láthair maidir le torthaí an taighde seo Dé hAoine (7 Lúnasa) ag 10am. Tá sonraí cláraithe anseo agus leithdháilfear spásanna do dhaoine de réir mar a thagann siad chugainn.  Déanfaimid tuilleadh taighde sna míonna romhainn agus coinneoimid ar an eolas sibh.   Tá a fhios agam go bhfuil daoine ag tosú ag athoscailt a gcuid ionaid de réir a chéile agus ag cur leaganacha athraithe de chláir i láthair.  Tréaslaímid leis an obair iontach atá ar siúl agaibh agus aithnímid an ghrástúlacht iontach agus an chroíúlacht atá léirithe agaibh mar phobal.   Táimid ag súil go mbeidh sibh féin agus bhur dteaghlaigh sábháilte agus slán i gcónaí. 

 

Maureen Kennelly

An Stiúrthóir

 

 

Stabilisation Emergency Fund

13-Aug-20

Engaging with Architecture Scheme

20-Aug-20

Capacity Building Support Scheme

Rolling until 19 Nov

Professional Development Award

Rolling until 19 Nov

Projects Award, 2021

10-Sep-20

Commissions Award

17-Sep-20

Partnership Funding 2021

24-Sep-20

Authored Works Award

01-Oct-20

Reel Art Award

08-Oct-20

Theatre Creative Production Supports

01-Oct-20

Strategic Funding 2021

22-Oct-20

Arts Centres 2021

22-Oct-20

Invitation to Collaboration Scheme

05-Nov-20

Festivals Investment Scheme, 2021, Round 2

12-Nov-20