San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go nuachtlitir mhí Mheán Fómhair
Nuacht na míosa seo
Coimirciú Leanaí – Clinicí faisnéise d’earnáil na n-ealaíon
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon dámhachtainí comhoibríocha na n-ealaíon áitiúil dar luach €350,000
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoir Chomhaltacht Jerome Hynes 2018/2019
Comhpháirtíochtaí Óige Cruthaitheacha Áitiúla
Post i gcomhair Comhaltacht Scríbhneora i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2019 – Babhta 2
Nuacht ón bPobal
ORIGINS 2018
SEA CHANGE: IADT – 21 Bliain den ealaín, scannáin agus beochana
Sparánacht Creative Exchanges Age & Opportunity i gcomhar le Music Network
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seisiún agus ceardlann ar Fhaisnéis Chultúrtha de chuid na hEorpa Cruthaithí – Amharclann Garter Lane, Port Láirge ar an Luan, 8 Deireadh Fómhair 2018
Seoladh Dámhachtain Oidhreachta nua i rith Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha, 2018
An bhfuil comhpháirtithe Eorpacha eile á lorg agat le haghaidh tionscadail comhoibrithe na hEorpa Cruthaithí?
Seolann tionscadal Voyage Inside a Blind Experience arna mhaoiniú ag An Eoraip Chruthaitheach taispeántas sa Glucksman i gCorcaigh
Seisiún agus ceardlann saor in aisce ar Fhaisnéis Chultúrtha don Eoraip Chruthaitheach
Sparánacht Creative Exchanges Age & Opportunity i gcomhar le Music Network

Spriocdháta iarratais: Dé Luain 10 Meán Fómhair 2018

 

Tá sparánacht á cur ar fáil ag Music Network do cheoltóir gairmiúil le bheith ag obair go príomha sa cheol clasaiceach, snagcheol/ceol tobchumtha nó ceol traidisiúnta le freastal ar an gcúrsa creidiúnaithe seo, a bhfuil duaiseanna bainte amach aige.

 

Tá Creative Exchanges ar fáil do dhuine ar bith a threoraíonn gníomhaíochtaí cruthaitheacha le daoine scothaosta i socruithe cúraim, nó atá ag iarraidh a gcleachtas cruthaitheach a fhorbairt sa réimse seo. Forbraíonn rannpháirtithe na scileanna a theastaíonn chun gníomhaíochtaí ealaíne a phleanáil agus a éascú do dhaoine scothaosta i socruithe cónaithe nó cúram lae. Tugann an cúrsa cleachtóirí as disciplíní éagsúla ealaíon agus daoine eile a bhfuil an saineolas cuí acu le chéile chun cineálacha cur chuige difriúla a phlé agus chun rannpháirtithe a stiúradh sa ghníomhaíocht ealaíon.

 

Clúdaíonn sparánacht Music Network táille an chúrsa €650 don cheoltóir roghnaithe.

 

Tá tuilleadh sonraí faoin gcúrsa ar fáil ag www.ageandopportunity.ie/what-we-do/education-training/creative-exchanges

 

N.B. Caithfidh ceoltóirí a bhfuil suim acu sa sparánacht iarratas a dhéanamh trí www.musicnetwork.ie (ní trí shuíomh Age & Opportunity) agus a CV reatha a áireamh (3 X thaobh A4 ar a mhéad) lena n-iarratas.