San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Sealbhuithe nua na Comhairle Ealaíon – 2021
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Samhradh & i bhFómhar 2021
Treoirlínte COVID-19 le haghaidh Cur i láthair Sábháilte Féilte agus Imeachtaí Beo.
Forbairt Bheartas nua na Comhairle Ealaíon maidir le Rannpháirtíocht sna hEalaíona
Uirlisí Digiteacha do na hEalaíona
Athnuachan Lógó na Comhairle Ealaíon
Clinicí Amharclannaíochta atá le Teacht
Treoirlínte maidir le COVID-19 le haghaidh Daoine Óga, Leanaí agus an Oideachais
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022 Babhta 1
An Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – spriocdháta 17:30, Déardaoin, an 19 Lúnasa 2021
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2022
Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2022
Spriocdháta: Dámhachtainí Tionscadail, Déardaoin, an 19 Lúnasa 2021
Nuacht ón bPobal
Breac síos an Dáta!
Uirlisí Digiteacha do na hEalaíona

Uirlisí Digiteacha do na hEalaíona

Cruthaíodh an tacar uirlisí trí leas a bhaint as saineolas agus foghlaim na ndaoine a chruthaigh obair dhigiteach le 18 mí anuas agus léirítear dea-chleachtas ann, a éascaíonn do chleachtóirí ealaíon foghlaim óna chéile.  

 

Áirítear leis na huirlisí seo riar acmhainní agus seicliostaí atá deartha chun cuidiú leat smaoineamh ar conas agus cén fáth gur cheart obair a chur ar fáil go digiteach agus céard a bhaineann leis sin. Áirítear ceithre rannán leo. I ngach rannán feicfidh tú sraith ceisteanna nó leideanna le bonn eolais a chur faoi do chuid tuairimí maidir le hobair a chur ar fáil go digiteach.   

 

  • Cuspóirí ginearálta - an t-údar atá le hobair a chur ar fáil go digiteach. 
  • Pleanáil agus seachadadh tionscadail
  • Do chuid oibre a roinnt
  • Measúnú: ag cuidiú leat do thorthaí a mheas i gcomparáid le cuspóirí tionscadail.

 

An tsraith seimineár gréasáin Laethanta Geala na Todhchaí

In éineacht leis na huirlisí tá sraith seimineár gréasáin a reáchtálfar le healaíontóirí agus le léiritheoirí ar an 27 agus an 28 Bealtaine le príomhthéamaí a tháinig chun tosaigh agus na huirlisí á bhforbairt a phlé.

 

Níl aon dul siar

Seimineáir gréasáin ina mbreathnaítear ar phleanáil agus comhtháthú ar fud na hearnála, ina leagtar béim ar an gcleachtas is fearr i dtáirgeadh agus cur i láthair hibride.  Cén chaoi a ndéanfaidh eagraíochtaí pleanáil don ré nua seo?

 

Nuálaíocht 

Ag díriú ag an gcruthaitheacht laistigh de chreat an chruthaithe dhigitigh, féachaimid ar roinnt de na cleachtais chruthaitheacha agus nuálacha anois agus sa todhchaí. Dírítear sa seimineár gréasáin freisin ar chomhionannas, ar chearta an duine agus ar éagsúlacht mar ghnéithe lárnacha i gcleachtais nuálacha 

 

An Taobh Gnó

An bealach a dhéanamh trí thír-raon casta an chóipchirt, IP, saothrú airgid agus cinntiú go gcothaítear sruthanna ioncaim lena n-áirítear comharthaí idirmhalartacha (NFT)

 

Nuálaíocht sa Scaipeadh

Ag díriú ar fhorbairtí laistigh d’ardáin – ardáin reatha agus nua, céard iad na roghanna agus cén chaoi a bhfaigheann eagraíochtaí an lucht féachana is mó agus is féidir? Cén chaoi a mbaineann eagraíochtaí amach cáilíocht chraolacháin?  Nó ar cheart dóibh an aidhm sin a bheith acu?

 

 

Tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon

 

Íoslódáil na huirlisí digiteacha

 

Féach ar fhíseáin na seimineár gréasáin

 

 

Chuir Culture Works an tacar d’uirlisí ar fáil agus choimisiúnaigh an Chomhairle Ealaíon é.