San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Léacht an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: An Irishwoman Abroad: Maeve Brennan and the Streets of New York
Agallamh Poiblí le Laureate na nÓg, Eoin Colfer
Comhairliúchán NCCA – Athbhreithniú ar Cheol na Sraithe Sóisearaí
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Deontais agus Dámhachtainí
Meabhrúchán: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Déanann Arts & Disability Ireland agus an Chomhairle Ealaíon Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais (ADC) a fhógairt
Nuacht ón bPobal
Seimineár Irish Street Arts, Circus & Spectacle Network
Tairiscintí á Lorg ó Scannánóirí le haghaidh Thionscadal Scannánaíochta na hÓige, Contae Loch Garman
Déanann Arts & Disability Ireland agus an Chomhairle Ealaíon Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais (ADC) a fhógairt

Déanann Arts & Disability Ireland agus an Chomhairle Ealaíon Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais (ADC) a fhógairt, ar scéim é atá ar fáil d’ealaíontóirí faoi mhíchumas a phléann le foirm ealaíne ar bith.


Ceapadh an scéim chun tacaíocht a thabhairt d’ealaíontóirí faoi mhíchumas le saothar úr uaillmhianach a chruthú. Tugann an scéim deis d’ealaíontóirí an méid seo a leanas a dhéanamh: ceangal le cleachtóirí nó le hionaid eile; a gcleachtas a athrú; ‘céim chun cinn’ a thógáil ó thaobh scóipe agus scála de; lucht leanúna nua a aimsiú; agus dul i mbun meantóireachta agus oiliúna.


Tá an scéim á maoiniú ag an gComhairle Ealaíon agus á bainistiú ag Arts & Disability Ireland. Leantar ar aghaidh leis an ADC a chur in oiriúint do riachtanais na n-ealaíontóirí atá ina gcónaí i bPoblacht na hÉireann ar shlí a chomhlánaíonn deiseanna eile maoiniúcháin atá ar fáil.


Ceapadh Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais mar fhreagairt do riachtanais na hearnála i bPoblacht na hÉireann atá i mbun athrú agus de réir ghealltanais na Comhairle Ealaíon mar a shonraítear sa cháipéis dá cuid “Arts and Disability (2012 – 2016)” (Na hEalaíona agus an Míchumas [2012 – 2016]).


Gabhann trí shraith mhaoiniúcháin le Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais:


Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais – Saothar Nua
Dhá dhámhachtain suas le €8,000 an ceann
Oireann sé seo d’ealaíontóirí atá ar an bhfód le tamall, a bhfuil tréanchuntas teiste acu ina gcleachtas gairmiúil agus ar mian leo oibriú le healaíontóirí agus le comhpháirtithe ealaíon chun saothar nua a chruthú agus chun saothar a chur i láthair in eagraíochtaí, in ionaid agus i bhféilte ealaíon bunaithe.


Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais – Meantóireacht
Trí dhámhachtain suas le €2,000 an ceann
Oireann sé seo d’ealaíontóirí atá ag céimeanna éagsúla dá bhforbairt ghairme, lena n-áirítear ealaíontóirí atá ag teacht chun cinn, ar mian leo dul i mbun deiseanna meantóireachta.


Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais – Oiliúint
Trí dhámhachtain suas le €1,000 an ceann
Oireann sé seo d’ealaíontóirí atá ag céimeanna éagsúla dá bhforbairt ghairme, lena n-áirítear ealaíontóirí atá ag teacht chun cinn, ar mian leo dul i mbun forbairt ghairmiúil agus deiseanna foghlama eile.


Clinicí Faisnéise


Beidh clinicí faisnéise á n-óstáil ag Arts & Disability Ireland i mBaile Átha Cliath, i Maigh Eo agus i Loch Garman.


Dé Máirt, an 5 Aibreán, Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh, Caisleán an Bharraigh, Maigh Eo ag 3pm.
Dé Céadaoin, an 13 Aibreán, an tÁras Náisiúnta Ceoldrámaíochta, Loch Garman ag 3pm.
Déardaoin, an 14 Aibreán, Project Arts Centre, Baile Átha Cliath ag 3pm.


Más maith leat freastal ar chlinic faisnéise, seol RSVP faoin 4 Aibreán chuig info@adiarts.ie.
Is inrochtana d’úsáideoirí cathaoireacha rothaí atá gach ceann de na hionaid tionóil.
Má theastaíonn urlabhra go téacs, ateangaireacht ar Theanga Chomharthaíochta na hÉireann nó córas lúb ionduchtúcháin uait, abair linn é faoin 31 Márta.
Má tá ceist agat faoi chúrsaí inrochtana téigh i dteagmháil linn le do thoil.


An próiseas iarratais agus an spriocdháta:


Is féidir na foirmeacha iarratais, na treoirlínte agus na cáipéisí faisnéise uile a íoslódáil anseo: www.adiarts.ie/connect

Ní mór foirm iarratais chomhlánaithe, mar aon leis an ábhar tacaíochta uile, a chur chuig info@adiarts.ie faoi 5pm an 5 Bealtaine 2016. Caithfear WeTransfer a úsáid.

Tabhair faoi deara: ní fhéadfaidh iarratasóirí iarratas a chur isteach ach ar shnáithe amháin den ADC i.e. is gá duit a roghnú cé acu a chuirfidh tú iarratas isteach ar Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais – Saothar Nua, ar Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais – Meantóireacht nó ar Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais – Oiliúint.


Tuilleadh faisnéise:


Déan teagmháil le Arts & Disability Ireland ar 01 850 9002 nó cuir ríomhphost chuig info@adiarts.ie

The application forms and guidelines are available in English on request.

Email Software by Newsweaver