English Version 
Ailt
Bailiúchán de chuid na Comhairle Ealaíon ar taispeáint i Músaem Hunt agus i nGailearaí na Glaidhbe

Leagann na Comhairlí Ealaíon thuaidh agus theas béim ar an gcuspóir céanna atá acu araon maidir le tacú le healaíontóirí aonair

Deir an Chomhairle Ealaíon gur chóir tiomantas a thabhairt in Farmleigh 2 chun tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt bhreise na dtionscal cruthaitheach agus cultúrtha

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoir Chomhaltacht Location One 2011

Cuireann deontais chamchuairte €1.2 mhilliún na Comhairle Ealaíon ar chumas seónna cur chun bóthair

Camchuairt agus Scaipeadh Saothair

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon tacaíocht do 19 ngrúpa faoi Scéim Ensembles na nÓg

Réamhfhógra maidir leis an spriocdháta i gcomhair na n-iarratas ar dheontas

Clinicí faisnéise faoin bpróiseas iarratais le haghaidh dámhachtainí Tionscadail

Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta: Déardaoin, an 1 Meán Fómhair 2011

Fógraíodh an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair na scéime Reel Art 2011

Scéim na bhFéilte Beaga 2012, Spriocdháta: an 9 Meán Fómhair (Babhta 1)

Meabhrúchán: Dámhachtain Deis - an chéad spriocdháta eile - 5:30 i.n., Dé hAoine, an 9 Meán Fómhair 2011

Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Luain 15 Lúnasa.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 8 Eagrán 1129 Iúil 2011

Fáilte go dtí eagrán mhí Iúil de Nuachtlitir na Comhairle Ealaíon

San eagrán seo den nuachtlitir, léigh faoi bhailiúchán na Comhairle Ealaíon atá le feiceáil ag Músaem Hunt agus i nGailearaí na Glaidhbe. D’oscail an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, an tUasal Jimmy Deenihan TD, an taispeántas dar teideal Collecting for Ireland go foirmiúil i Músaem Hunt i Luimneach ar an 5 Iúil. Tá 46 saothar le feiceáil ann agus beidh an taispeántas ar siúl go dtí an 4 Meán Fómhair. Tá saothair uainn le feiceáil freisin an samhradh seo ag taispeántas ag Teach agus Gailearaí na Glaidhbe, Mín an Lábáin, Contae Dhún na nGall, dar teideal Burst the Heart Open - A Celebration of Irish Painting.  

Tá nuacht ón gcomhchruinniú iomlánach bliantúil idir an Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann i nuachtlitir na míosa seo freisin.  Ag an gcruinniú seo, rinne na Comhairlí athdhearbhú ar a gcomhthiomantas straitéiseach maidir le tacaíocht a thabhairt d’ealaíontóirí aonair.

Cloisimid conas mar atá an Chomhairle Ealaíon ag éileamh tiomantais ón Rialtas chun tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt na dtionscal cruthaitheach agus cultúrtha.

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon leithdháileadh os cionn €1.2 milliún a fhógairt faoin Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair. Faoin scéim seo, cuirtear ar chumas daoine saothar ealaíonta a thabhairt ar camchuairt in Éirinn. Bronnadh 38 deontas ar ealaíontóirí agus ar eagraíochtaí ealaíon i mbliana. Tá sonraí againn freisin faoin scéim réamhphleanála a thabharfaimid isteach níos déanaí i mbliana.

Freisin, fógraíonn an Chomhairle Ealaíon tacaíocht do 19 ngrúpa faoi Scéim Ensembles na nÓg. Bronnadh €164,500 san iomlán ar 19 ensemble na n-óg ar fud na tíre. Cuirimid réamhfhógra éigin ar fáil freisin maidir leis an spriocdháta atá ag druidim linn i gcomhair na n-iarratas ar dheontas.

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoir Chomhaltacht Location One 2011.

Beimid inár n-óstach ar na clinicí faisnéise faoi bpróiseas iarratais do na dámhachtainí Tionscadail chun faisnéis a chur ar fáil do dhaoine agus comhairle a chur orthu faoin bpróiseas iarratais don dámhachtain Tionscadail. Tá spriocdhátaí againn freisin do na dámhachtainí Tionscadail; is é Déardaoin, an 1 Meán Fómhair 2011 ag 5.30 i.n. an spriocdháta do na dámhachtainí Tionscadail do gach foirm ealaíne.

Fógraímid an spriocdháta do Reel Art 2011 atá deartha chun deis uathúil a chur ar fáil do lucht scannán chun cláir faisnéise chruthaitheacha, shamhlaíocha agus thurgnamhacha a dhéanamh ar théama ealaíne. 

Fógraímid an spriocdháta do Scéim na bhFéilte Beaga 2012 sa nuachtlitir seo freisin agus tá meabhrúchán againn duit faoin gcéad spriocdháta eile do na Dámhachtainí Deis. Is é an 9 Meán Fómhair 2011 ag 5:30 i.n. an spriocdháta atá i gceist sa dá chás.

Cuirimid deireadh leis an eagrán seo, mar is iondúil, leis an nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha.

Mary Cloake, Stiúrthóir


Bailiúchán de chuid na Comhairle Ealaíon ar taispeáint i Músaem Hunt agus i nGailearaí na Glaidhbe

Rinne an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, an tUasal Jimmy Deenihan TD, taispeántas a oscailt go foirmiúil i Músaem Hunt i Luimneach ar an 5 Iúil ina bhfuil 46 saothar ó bhailiúchán físealaíne na Comhairle Ealaíon. Collecting for Ireland is teideal don bhailiúchán. Is é Ruairí Ó Cuív atá ina choimeádaí ar an mbailiúchán, agus beidh an taispeántas ar siúl go dtí an 4 Meán Fómhair 2011. Tá saothar ó bhailiúchán na Comhairle Ealaíon le feiceáil freisin an samhradh seo ag taispeántas i dTeach agus Gailearaí na Glaidhbe, Mín an Lábáin, Contae Dhún na nGall, dar teideal Burst the Heart Open - A Celebration of Irish Painting.


Léigh tuilleadh


Leagann na Comhairlí Ealaíon thuaidh agus theas béim ar an gcuspóir céanna atá acu araon maidir le tacú le healaíontóirí aonair

Athdhearbhaigh an Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann ag a gcomhchruinniú bliantúil iomlánach go bhfuil an tiomantas straitéiseach céanna acu araon maidir le tacú le healaíontóirí aonair. Rinne na Comhairlí athbhreithniú ar thorthaí na taighde a rinneadh ar Dhálaí Maireachtála agus Oibre Ealaíontóirí i bPoblacht na hÉireann agus i dTuaisceart Éireann.


Léigh tuilleadh


Deir an Chomhairle Ealaíon gur chóir tiomantas a thabhairt in Farmleigh 2 chun tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt bhreise na dtionscal cruthaitheach agus cultúrtha

Dúirt Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, Pat Moylan, go bhfuil poitéinseal ollmhór ann in Éirinn ó thaobh nuálaíochta agus cruthaíochta de agus gur cheart díriú go hiomlán ar na deiseanna sin ag Farmleigh 2. Bhí an Cathaoirleach ag labhairt ag cruinniú na Comhairle Ealaíon i Luimneach ar an 5 Iúil. Chuir an Chomhairle Ealaíon fáilte freisin roimh thuarascáil arna coimisiúnú ag Coimisiún Forbartha an Iarthair ina leagtar béim ar an bhféidearthacht chun an lucht saothair atá fostaithe san earnáil chruthaitheach a mhéadú faoi dhó sna 10 mbliana atá amach romhainn


Léigh tuilleadh


Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoir Chomhaltacht Location One 2011

Cuireann an Chomhairle Ealaíon comhaltacht bhliantúil ar fáil d'ealaíontóir amháin chun cur ar a c(h)umas páirt a ghlacadh sa chlár cónaitheachta idirnáisiúnta ag Location One i Nua-Eabhrac.  Is eagraíocht neamhspleách sheachbhrabúsach é Location One atá tiomanta do léiriú cruthaitheach agus malartú cultúrtha ar bhealaí nua a chothú trí na modhanna seo a leanas: taispeántais, cláir chónaitheachta, taibhléirithe, léachtaí poiblí agus ceardlanna. Is i gceantar Soho i Nua-Eabhrac atá Location One. 


Léigh tuilleadh


Cuireann deontais chamchuairte €1.2 mhilliún na Comhairle Ealaíon ar chumas seónna cur chun bóthair

Féadfaidh daoine i mbreis agus 40 baile, sráidbhaile agus cathair ar fud na tíre ó Chrois na Rae i gContae Thiobraid Árann go dtí Leitir Ceanainn i gContae Dhún na nGall a bheith ag súil le ceolchoirmeacha, drámaí, léirithe agus taispeántais den chéad scoth sna míonna amach romhainn faoi scéim camchuairte speisialta na Comhairle Ealaíon.


Léigh tuilleadh


Camchuairt agus Scaipeadh Saothair

Mar a fógraíodh roimhe seo, tabharfar isteach sraith Réamhphleanála nua den scéim maoinithe camchuairte níos déanaí i mbliana. Tá sé beartaithe go mbeidh cuspóir agus critéir na sraithe seo ag comhlánú na scéime atá ann cheana féin. Beidh an dáta iarratais don tsraith Réamhphleanála ann Deardaoin, 6ú mí Dheireadh Fómhair 2012 do chamchuairteanna a bheidh ar siúl ó Eanáir go Nollaig 2013. Déantar é sin chun cabhrú leis na camchuairteanna sin a bhfuil tiomantais a shíníonn ar feadh níos mó ná bliain amháin amach sa todhchaí ag teastáil uathu, agus a bhfuil tréimhse fhada pleanála ag teastáil uathu dá bharr.


Léigh tuilleadh


Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon tacaíocht do 19 ngrúpa faoi Scéim Ensembles na nÓg

Tá sonraí fógartha ag an gComhairle Ealaíon maidir leis na faighteoirí rathúla faoi Scéim Ensembles na nÓg don bhliain 2011. Bronnadh €164,500 san iomlán ar 19 ensemble na n-óg ar fud na tíre.


Léigh tuilleadh


Réamhfhógra maidir leis an spriocdháta i gcomhair na n-iarratas ar dheontas

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de chláir deontais na Comhairle Ealaíon (Eagraíochtaí a Mhaoinítear Go Rialta, Maoiniú Bliantúil agus Deontais le haghaidh Clár Bliantúil) ná an Déardaoin an 24 Samhain 2011 ag 5.30 i.n. Beidh ‘an fhuinneog' le haghaidh clárú do phróiseas iarratais ar líne na Comhairle ar oscailt ar an Luan 24 Deireadh Fómhair 2011. Cuirfear faisnéis bhreise ar fáil níos déanaí maidir leis an bpróiseas deontas atá le teacht.Clinicí faisnéise faoin bpróiseas iarratais le haghaidh dámhachtainí Tionscadail

Beidh an Chomhairle Ealaíon ina hóstach ar shraith clinicí chun faisnéis agus comhairle a chur ar daoine faoin bpróiseas iarratais don dámhachtain Tionscadail. Cuirfear fáilte roimh ealaíontóirí agus eagraíochtaí ó gach foirm ealaíne agus cleachtas ealaíne atá incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar an dámhachtain. 


Léigh tuilleadh


Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta: Déardaoin, an 1 Meán Fómhair 2011

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta do na chéad dámhachtainí Tionscadail eile. Tacaíonn na dámhachtainí le gníomhaíochtaí tionscadail ar leith faoi gach foirm ealaíne/réimse cleachtais ealaíne. Is féidir na Treoirlínte Dámhachtana do gach dámhachtain a íoslódáil ón rannán ‘maoiniú atá ar fáil’ ar shuíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon.


Léigh tuilleadh


Fógraíodh an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair na scéime Reel Art 2011

Fógraímid an spriocdháta do Reel Art 2011 atá deartha chun deis uathúil a chur ar fáil do lucht scannán chun cláir faisnéise chruthaitheacha, shamhlaíocha agus thurgnamhacha a dhéanamh ar théama ealaíne. 


Léigh tuilleadh


Scéim na bhFéilte Beaga 2012, Spriocdháta: an 9 Meán Fómhair (Babhta 1)

Is é an phríomhaidhm atá ag Scéim na bhFéilte Beaga de chuid na Comhairle Ealaíon ná tacaíocht a thabhairt d'fhéilte ealaíon beaga agus d'ócáidí a bheidh ar siúl ar fud na tíre i rith na bliana seo chugainn, agus deiseanna a chur ar fáil dóibh. Faoin scéim, is féidir le heagraíochtaí iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú suas go dtí uasmhéid €20,000. Dhá bhabhta a bheidh sa scéim, ar an gcaoi chéanna le blianta roimhe seo, agus beidh dhá spriocdháta dhifriúla ann, in oiriúint d'fhéilte a tharlóidh ag amanna difriúla i rith na bliana.


Léigh tuilleadh


Meabhrúchán: Dámhachtain Deis - an chéad spriocdháta eile - 5:30 i.n., Dé hAoine, an 9 Meán Fómhair 2011

Is é an chéad spriocdháta eile don Dámhachtain Deis ná an 9 Meán Fómhair 2011 le haghaidh gníomhaíochtaí a bheidh ag tosú idir an 21 Deireadh Fómhair 2011 agus an 31 Nollaig 2011.


Léigh tuilleadh


Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Áirítear leis an nuacht ón bPointe Teagmhála Cultúrtha: 2012: An Bhliain Eorpach don Aosú Gníomhach agus Dlúthpháirtíocht i measc na nGlún. Tá sé mar aidhm ag an mbliain deiseanna ar jabanna agus ar choinníollacha oibre níos fearr a chruthú don líon daoine breacaosta atá ag dul i méid san Eoraip. Tá nasc againn le ríomhfhoirmeacha an Chláir Chultúir do thionscadail chomhoibritheacha ar líne atá foilsithe anois ag an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Clos-Amhairc agus Cultúir. Tá faisnéis againn freisin maidir le ceardlanna teicniúla chun cabhrú le hiarratasóirí Éireannacha ar an gClár Cultúir. Lá faisnéise faoin gclár cultúir 2011 agus an Chomhdháil idirnáisiúnta maidir le Fiontraíocht Chruthaitheach. Glaonna ar shaineolaithe: Tá glao um nochtadh spéis á eisiúint ag an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais Closamhairc agus Cultúir chun iarratais a fháil ionas gur féidir léi liosta saineolaithe a chur le chéile, agus ar deireadh tá meabhrúchán againn maidir le suíomh Gréasáin Phointe Teagmhála Cultúrtha na hÉireann.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver