San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Gerard Stembridge ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe ag UCC
Comhdháil Idirnáisiúnta maidir le ról na n-ealaíon sa phleanáil teanga
Deontais agus Dámhachtainí
Tograí á lorg ag an gClár Beyond Borders de chuid an PRS for Music Foundation ó eagraíochtaí agus grúpaí atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann
Meabhrúchán: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2016
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Gerard Stembridge ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe ag UCC

Tá an ról mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe cómhaoinithe ag UCC agus ag an gComhairle Ealaíon agus cuirtear é ar fáil i gcomhar le Féile Scannán Chorcaí. Is é is aidhm leis deis ar leith a thabhairt do scríbhneoir scáileáin a bhfuil gradam bainte amach aige/aici a c(h)leachtas a fhorbairt i dtimpeallacht ollscoile agus deis a thabhairt do mhic léinn ag an am céanna oibriú ar bhealach bríoch le healaíontóir atá ag cleachtadh le linn dóibh a bheith i mbun staidéir agus ina rannpháirtíocht chultúrtha níos leithne i saol an champais.

 

Is é Gerard Stembridge an dara healaíontóir scannáin a ceapadh sa ról agus leanann sé Carmel Winters a bhí ina healaíontóir scannán cónaithe ag UCC in 2014-15.

 

I rith a thréimhse cónaithe, oibreoidh Gerard Stembridge le mic léinn in UCC, idir speisialtóirí i Scannán agus Meáin Scáileáin agus fhochéimithe agus iarchéimithe níos leithne trí réimse imeachtaí ar an gcampas. Beidh sé páirteach chomh maith in imeacht poiblí ag Féile Scannán Chorcaí i mí na Samhna 2015.

 

Ag labhairt di faoin gceapachán, dúirt Fionnuala Sweeney, Ceann Scannán ag an gComhairle Ealaíon: ‘Is mian leis an gComhairle Ealaíon tréaslú le Gerard Stembridge as a cheapachán mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe ag UCC. Is scríbhneoir scannán den chéad scoth é a bhfuil clú air mar gheall ar raon a scéalaíochta i scannán agus mar gheall ar a chumas dul i ngleic le lucht féachana leathan lena shaothar. Tá súil againn go dtabharfaidh an chónaitheacht deis dó a chleachtas a fhorbairt arís eile sa timpeallacht chruthaitheach thacúil a chuireann UCC ar fáil.’ 

 

Dúirt an tOllamh Patrick O’Donovan, Ceann Choláiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta, UCC: ‘Táimid an-ríméad orainn ar fad anseo sa Choláiste fáilte a chur roimh Gerard Stembridge chuig UCC mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe. Tabharfaidh a chónaitheacht flúirse deiseanna do mhic léinn ar fud an champais, agus táimid ag súil go mór leis na bealaí ar fad a shaibhreoidh láithreacht ealaíontóra dá réimse agus dá shaoithiúlacht iontach ár dtiomantas leanúnach do thimpeallacht chruthaitheach a fhorbairt don ollscoil agus don phobal i gcoitinne.’

 

Beathaisnéis Gerry Stembridge

 

Scríbhneoir agus stiúrthóir teilifíse agus scannáin is ea Gerard Stembridge a bhfuil gradaim bainte amach aige agus áirítear lena shaothar The Truth About Claire (1990) agus Black Day at Black Rock (2001) don teilifís agus scannáin cosúil le Guiltrip (1995), About Adam (2000), agus Alarm (2008). Mar scríbhneoir, áirítear lena shaothar Ordinary Decent Criminal (2000) agus Nora (2000), a scríobh sé le Pat Murphy. Tá go leor oibre déanta aige chomh maith san amharclann agus tá ceithre úrscéal scríofa aige.

Email Newsletter Software by Newsweaver