English Version

Ailt
Ceapann an Chomhairle Ealaíon Comhairleoir Ceoil nua

Soláthar ar Chomhairleoirí Ealaíon

An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair ó Thuaidh agus ó Dheas

Meabhrú: Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2014

Meabhrú: Scéim Áitritheora Coimeádaithe na hAmharcealaíon

Meabhrú: Spriocdháta do Spólealaín 2013

Nuacht Arts Audiences

Nuacht ón bPobal

Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Céadaoin 18 Meán Fómhair.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 10 Eagrán 1202 Meán Fómhair 2013 
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir

Ag teacht tar éis tionscnaimh rathúil i mí na Bealtaine, tá Luchtanna Féachana na nEalaíon ag obair arís i gcomhar le Google, chun cabhrú le heagraíochtaí in úsáid focal fógraíochta Google anseo an uair seo.  Níl ann ach slí amháin, gur féidir linne mar phobal ealaíon ar mhian linn bheith níos nuálaí, bheith níos éifeachtaí le luchtanna féachana a aimsiú.  Ní bhrathann fás agus forbairt ar luchtanna féachana, agus leo a chur in eolas freisin, go iomlán ar chaitheamh mór margaíochta a thuilleadh.  Tá réimse mhór d’uirlisí na meán sóisialta, atá saor in aisce is éifeachtach i dtaobh costais de, a sholáthraíonn ardán suntasach do chleachtóirí agus d’eagraíochtaí ealaíon.  An dúshlán atá os ár gcomhar mar phobal cruthaitheach ná chun feidhm a bhaint as na huirlisí sin.  Táimid ann dár luchtanna féachana agus do thoghlach níos leithne ar féidir teacht orthu trí a lán slite nua.  Mholfaimís don mhéid is mó eagraíochtaí agus is féidir chun glacadh leis na méid deiseanna tréanála ar fáil trí Luchtanna Féachana na nEalaíon thar an bhliain atá le teacht.

Is nasc thar a bheith tábhachtach é Luchtanna Féachana na nEalaíon idir an Comhairle ealaíon agus cleachtas na bhfoirmeacha ealaín aonair.  Chomh maith le Comhairleoir Ceoil nua a cheapadh anseo táimid anois ag forthairiscint do chomhairleoirí i reimse na hAiltireachta; an tSorcais; na Sráidealaíon is Seó; an Scannáin; an Cheoldráma; na hAmharclannaíochta; agus na nEalaíon Traidisiúnta.  Tairgfear gach conradh go leithleach anseo .

Tá Scéim Camchuairte is Scaipthe Saothair na Comhairle Ealaíon ar oscailt d’iarratais ó Thuaisceart Éireann ó a thosaigh sé i 2010.  Maidir le tacaíocht a fháil do thaibhsithe / do thaispeántais ó chomhlachtaí agus ó eagraíochtaí as Poblacht na Éireann dóibh, áfach, tá gá le hiarratas ar leith a chur isteach chuig Chomhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann.

Tá an dá Chomhairle Ealaíon anois ar aon tuairim faoi chomhoibriú le chéile chun eagraíochtaí agus daoine aonair a spreagadh ar mhaithe le turais a scaipeadh thar an teorainn, chun go mbeadh foráil ann sa chéad bhabhta eile den Scéim Camchuairte is Scaipthe Saothair ó Iúil go Nollaig 2014 do thaibhsithe i dTuaisceart Éireann.  Déanfar an próiseas iarratais a shruthlíniú le go mbeadh sé chomh fusa agus is féidir do chomhlachtaí / d’ealaíontóirí camchuairt a dhéanamh i gceachtar dlínse ó Thuaidh agus ó Dheas anseo .

Sárthaispeántas iontach ab ea Samhradh 2013 do thalanna ealaíonta Éireannacha ag féilte ar fud na tíre.  Léiríonn éagsúlacht na bhfoirmeacha ealaín i roinnt láithreacha ar fud na tíre arís conas atá maoiniú poiblí sna healaíona á thabhairt do phobail éagsúla agus do luchtanna féachana.  Ag druidim isteach san Fhómhar dúinn agus cáinfhaisnéis luath le teacht chugainn, oibrimid gan sos le cinntiú go bhfuil an teachtaireacht seo cloiste ag an Rialtas ag gach leibhéal. 

Is mise le meas,

 

Orlaith McBride

Stiúrthóir


Ceapann an Chomhairle Ealaíon Comhairleoir Ceoil nua

Tá ról lárnach imeartha ag Séamus Crimmins sa cheol in Éirinn, go háirithe leis na príomhrólanna a bhí aige in RTÉ.  Ar dtús, ba láithreoir ceoil é agus ansin mar Eagarthóir Coimisiúnaithe ar FM3

Léigh tuilleadh


Soláthar ar Chomhairleoirí Ealaíon

Is mian leis an gComhairle Ealaíon soláthar ar sheirbhísí do mhéid áirithe Chomhairleoirí Ealaíon chun freastal ar riachtanais na heagraíochta ó sheasamh cáilíochta agus ó sheasamh thabhairt na seirbhíse.

Léigh tuilleadh


An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair ó Thuaidh agus ó Dheas

Tá scéimeanna camchuairte na Comhairle Ealaíon ar oscailt anois d’iarratais ó Thuaisceart Éireann ó thús na bliana 2010.  Bhí iarratas ar leith de dhíth ag Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann, áfach, le haghaidh tacaíochta do thaibhsithe / thaispeántais i dTuaisceart Éireann.


Léigh tuilleadh


Meabhrú: Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2014

Bronnfaidh an scéim deontais suas go €30,000 chuig chostais reatha cosúil le solas, teas, cíos, riarachán agus/nó costais thuarastala chuí. Ní féidir cur isteach chuig costais chaipitil tríd an scéim seo


Léigh tuilleadh


Meabhrú: Scéim Áitritheora Coimeádaithe na hAmharcealaíon

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta don Scéim Chónaitheachta Coimeádaí Amharcealaíona, 2013. Is é an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais Déardaoin 12 Meán Fómhair ag 5:30pm.

Léigh tuilleadh


Meabhrú: Spriocdháta do Spólealaín 2013

Tá an spriocdháta don scéim Spólealaíne 2013 fógraithe ag an gComhairle Ealaíon.  Ó a láinseáladh í i 2008, tá sé i gceist ag Spólealaín deis uathúil a sholáthar d’ealaíontóirí scannáin le cláir fhaisnéise ardchruthaitheacha, shamhlaíocha is turgnamhaíocha a dhéanamh ar théama ealaíonta.


Léigh tuilleadh


Nuacht Arts Audiences

Tá Arts Audiences ar bís le cuireadh a thabhairt d’iarratais le haghaidh dhá cheardlann cóipscríbhneoireachta sna físealaíona agus sa damhsa a bheidh ar siúl i mí Mheán Fómhair.

Léigh tuilleadh


Nuacht ón bPobal

Ag tuairisciú do Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, ag obair laistigh d’eagraíocht cheoil náisiúnta bhríomhair,

Léigh tuilleadh


Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Áirítear sa Nuacht ón bPointe Teagmhála Cultúrtha:Creative Europe ar an mbóthar le haghaidh uchtála; Place: Comhdháil Idirnáisiúnta ar Thionscail Chruthaitheacha agus Íomhá na Cathrach – Kosice na Slóvaice 3-4 Deireadh Fómhair 2013; In Aibreán 2014 déanfaidh Cathair Amstardam na hÍsiltíre óstú ar thodhchaí an chultúir neamhspleáigh san Eoraip.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver