San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Tairseach na nEalaíon san Oideachas
Seolann an Chomhairle Ealaíon bailiúchán digiteach
Oíche Fhada an Ghearrscéil
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtainí Tionscadail 2015 – spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin an 20 Lúnasa 2015
Spriocdháta don Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – 5:30pm, Déardaoin an 11 Meitheamh 2015
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon

ÁIT AN MHARGAIDH 2015

 

Tá áthas ar Lucht Féachana na nEalaíon iarratais a lorg i gcomhair Áit an Mhargaidh 2015.  Tionscnamh é Áit an Mhargaidh de chuid Lucht Féachana na nEalaíon agus na Comhairle Ealaíon. Déanfaidh Audiences NI bainistiú air arís in 2015. Is é seo an tríú bliain den tionscadal. De thoradh an tionscnaimh, tagann tionscnóirí agus ionaid le chéile d’fhonn creat a chur ar fáil d’ionaid agus líonraí chun a riachtanais a chur in iúl i gcomhthéacs camchuairteanna agus fhreagairt an lucht féachana; agus le haghaidh tionscnóirí chun freagairt a thabhairt ar smaointe cláir agus iad a thástáil. Beidh Áit an Mhargaidhar siúl idir Meán Fómhair agus Nollaig 2015. Níor deimhníodh na dátaí deiridh fós.

 

Más mian leat a bheith páirteach in Áit an Mhargaidh 2015, cliceáil anseo https://www.surveymonkey.com/r/MarketPlace2015 chun do shuim a chur in iúl.

Caithfidh na rannpháirtithe go léir a bheith ar fáil do gach ceardlann oiriúnach, caithfidh suim a bheith acu i gcomhpháirtíochtaí le hionaid nó tionscnóirí agus caithfidh siad a bheith spreagtha chun rudaí a fhoghlaim agus chun a n-inniúlachtaí gairmiúla agus pearsanta a fhorbairt. 

 

 

AISEOLAS NA RANNPHÁIRTITHE Ó 2014:

 

Díobh siúd a d’fhreastail ar Áit an Mhargaidh 2014, bhí fonn orthu uile é a fheiceáil arís agus mholfaidís do dhaoine eile páirt a ghlacadh ann.  Seo a leanas cúpla píosa aiseolais a fuarthas ó na rannpháirtithe:

  • “Comhráite maithe, torthaí praiticiúla.”
  • “Thug na ceardlanna deis iontach aithne a chur ar dhaoine, bhí plé dírithe ann agus éascaíodh é go han-mhaith ar fad.”
  • “An-úsáideach go deo, ní raibh sé ar nós seomra ranga agus bhí sé i bhfad ní b’úsáidí ná cuid mhór den mhéid a chonaic mé roimhe.”

 

 

CÉN FÁTH AR CHEART DOM IARRATAS A DHÉANAMH AIR?

I gcás na n-ionad, féachfaidh Áit an Mhargaidh le cúnamh a thabhairt chun riachtanais a lucht féachana a chur in iúl maidir le hobair i bhfoirmeacha ealaíne éagsúla, cur le hobair an chaidrimh atá ann cheana féin agus cinn nua a éascú, ionchur luath ó ionaid go smaointe agus moltaí do chlár a éascú.

Maidir le tionscnóirí (iad siúd a léiríonn obair, e.g. compántais léiriúcháin), tá sé mar aidhm ag Áit an Mhargaidh iad a chur ar an eolas faoin lucht éisteachta ag na hionaid agus líonraí éagsúla, spás a cheadú le gur féidir smaointe agus moltaí do chlár a thástáil agus a ghiniúint agus comhráite le hionaid faoi chomhpháirtíochtaí atá ann cheana féin agus cinn a d’fhéadfadh a bheith ann a éascú.

 

 

CÉ AR CHEART DÓIBH IARRATAS A DHÉANAMH?

Bainisteoirí Ionaid/Stiúrthóirí Cruthaitheacha/Léiritheoirí/Tionscnóirí/Foireann Sinsir ó eagraíochtaí líonra.

 

Cinneadh méid Áit an Mhargaidh a fhairsingiú in 2015 ó 40 rannpháirtí go 50 rannpháirtí. Roghnófar iad trí phróiseas roghnúcháin agus iarratais. Níl Áit an Mhargaidh teoranta don earnáil fóirdheontais. Is faoi choinne ionad agus tionscnóirí a bhfuil rún daingean acu dul ar chamchuairt timpeall na hÉireann é.

 

 

Is é an spriocdháta i gcomhair clárúchán Dé Luain an 29 Meitheamh.

 

MARGAÍOCHT A DHÉANAMH AR NA hEALAÍONA IN ÉIRINN

 

Tá lúcháir ar Lucht Féachana na nEalaíon “Margaíocht a Dhéanamh ar na hEalaíona in Éirinn” a fhoilsiú. Gabhann sé leis an tuarascáil “Na hEalaíona i Saol na hÉireann”, a d’fhoilsigh an Chomhairle Ealaíon níos luaithe i mbliana.

 

De bharr suirbhé gairid ar líne a rinneadh ar na heagraíochtaí ealaíon níos luaithe in 2015, deimhníodh réimsí iompair na meán i measc lucht freastail a raibh spéis ag eagraíochtaí ealaíon iontu agus tá ábhar na tuarascála bunaithe ar an méid sin. Gabhaimid buíochas le gach duine as bhur gcuid freagairtí. Chaitheamar súil ghéar ar iompar ar líne lucht freastail na n-ealaíon agus dhíríomar sa tuarascáil nua seo ar lucht freastail rialta agus ócáideach agus ar na difríochtaí eatarthu i dtaca le hiompar na meán, chomh maith leis na meáin níos traidisiúnta.

 

Cuireadh an tuarascáil i dtoll a chéile ionas go mbeadh sí ina háis d’eagraíochtaí ealaíon agus do ghairmithe margaíochta, chun treochtaí iompair a shainaithint san iomlán agus, ó thaobh na praiticiúlachta de, chun feachtais mhargaíochta a phleanáil. Reáchtálamar seimineár Gréasáin i dtaobh na dtuarascálacha sin an 27 Bealtaine. Más rud é gur chaill tú é, is féidir leat féachaint air anseo  má tá suim agat sa chaoi a mbaintear úsáid as na tuarascálacha sin.

 

Ina theannta sin, choimisiúnaigh an Chomhairle Ealaíon iad seo bunaithe ar “Na hEalaíona i Saol na hÉireann”. B’fhéidir gur mhaith leat iad a íoslódáil ar do dheasc. Roinnt eochairfhíricí ón tuarascáil atá i gceist.

 

Tá an t-ábhar seo uile bunaithe ar an Target Group Index agus tá an fhaisnéis go léir sna hábhair ROI TGI 2014 (c) Kantar Media (UK) Ltd.

 

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver