San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh – Clár rannpháirtíochta
Féach air seo: Triail suíomh úr na n-ealaíon faoi choinne comhroinnt físeán
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon: Dámhachtain Sparánachta: Na hEalaíona Comhoibríocha agus Ailtireacht – glacadh le hiarratais.
Féadtar Cur Isteach ar an Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2016 i Mí na Samhna
Deireadh le Glacadh na nIarratas ar an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair Nua an 3 Nollaig 2015
Fáiltíonn Ciste Gníomhaíochta Cláir 2016 do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas (DÓLO) roimh iarratais.
Splanc!
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Díriú ar an Lucht Féachana – Lá Digiteach 2015, an 17 Nollaig i gCaisleán Bhaile Átha Cliath.

Tá an-éileamh ar an ócáid agus níl spás ar bith fágtha ag an imeacht lae. Tá liosta feithimh á chur le chéile againn agus más spéis leat fós spás a iarraidh, cuir ríomhphost chuig Gillian Clarke ar gclarke@templebar.ie.


Sonraí an chláir:

Tá siad seo a leanas i measc na mbuaicphointí a deimhníodh:

  •  Flo Buckeridge, Bainisteoir Ginearálta ar an National Theatre Live (an Ríocht Aontaithe), faoi theacht chun cinn a thionscadail agus faoina bhfuil i ndán dó.
  •  OMD (gníomhaireacht na meán don bhliain 2014) faoi threochtaí ar líne agus iompraíocht tomhaltóirí.
  •  Mórshonraí – Conas leas a bhaint as eolas do chustaiméirí agus féachaint ar ‘mórphictiúr’ an eolais, in éineacht le Accenture.
  •  Seoladh cúrsa nua ar líne de chuid Lucht Féachana na nEalaíon, Oiliúint Margaíochta do na hEalaíona Digiteacha, a forbraíodh le Hallam Internet.

Is féidir leat tuilleadh sonraí faoi chlár na comhdhála a fheiceáil ar shuíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon ar www.artsaudiences.ie.

Email Software by Newsweaver