San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Léacht an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: An Irishwoman Abroad: Maeve Brennan and the Streets of New York
Agallamh Poiblí le Laureate na nÓg, Eoin Colfer
Comhairliúchán NCCA – Athbhreithniú ar Cheol na Sraithe Sóisearaí
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Deontais agus Dámhachtainí
Meabhrúchán: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Déanann Arts & Disability Ireland agus an Chomhairle Ealaíon Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais (ADC) a fhógairt
Nuacht ón bPobal
Seimineár Irish Street Arts, Circus & Spectacle Network
Tairiscintí á Lorg ó Scannánóirí le haghaidh Thionscadal Scannánaíochta na hÓige, Contae Loch Garman
Tairiscintí á Lorg ó Scannánóirí le haghaidh Thionscadal Scannánaíochta na hÓige, Contae Loch Garman

Tá Amharclann Mhíchíl ag lorg tairiscintí ó scannánóirí nó ó ghrúpaí scannánóirí ar spéis leo dul i mbun Tionscadal Scannánaíochta na hÓige, Contae Loch Garman a éascú – tionscadal scannánaíochta don óige idir 13 agus 18 mbliana d’aois i Ros Mhic Thriúin, Contae Loch Garman. Tionscadal comhpháirtíochta é an tionscadal seo de chuid Amharclann Mhíchíl, Comhairle Chontae Loch Garman agus an Chomhairle Ealaíon.


Caithfidh na nithe seo a leanas a bheith san áireamh leis na tairiscintí:

• CV atá cothrom le dáta

• Cáipéisí de shamplaí de do chuid oibre (3 shampla ar a laghad/6 shampla ar a mhéad)

• Ráiteas Suime (i.e. na cúiseanna a bhfuil suim agat sa tairiscint seo, an chaoi a mbaineann sí le do chleachtas go ginearálta, etc.)

• Aighneacht mhionsonraithe ina dtugtar breac-chuntas ar an léamh ar an treoir agus ar na cineálacha cur chuige i leith chur i bhfeidhm na treorach
• Miondealú ar an sprioc ama

• Miondealú mionsonraithe ar an mbuiséad

• Cóipeanna den Deimhniú Imréitigh CánachMá tá cóip de treoir mhionsonraithe uait, téigh i dteagmháil le Tomás Kavanagh, Stiúrthóir na hAmharclainne, Amharclann Mhíchíl, Ros Mhic Thriúin ar 051-421255 nó tomas@stmichaelsnewross.com


Is é an spriocdháta le haghaidh tairiscintí 4pm, Dé Máirt, an 19 Aibreán 2016.


SEOL NA TAIRISCINTÍ COMHLÁNAITHE CHUIG TOMAS KAVANAGH, STIÚRTHÓIR NA HAMHARCLAINNE, AMHARCLANN MHÍCHÍL, ROS MHIC THRIÚIN, CONTAE LOCH GARMAN. SCRÍOBH ‘TAIRISCINT LE HAGHAIDH THIONSCADAL SCANNÁNAÍOCHTA NA HÓIGE, CONTAE LOCH GARMAN’ GO SOILÉIR AR AN GCLÚDACH LITREACH.


Bronnfaidh Amharclann Mhíchíl Conradh Bliana i gcomhair Seirbhísí ar an tairgeoir a n-éireoidh leis/léi. Ós rud é go bhféadfaí tairiscintí a chur ar an ngearrliosta bunaithe ar fhaisnéis a sholáthrófar, bí cinnte go gcuireann tú dóthain faisnéise ar fáil. Ní mór sonraí a thabhairt faoin bhfaisnéis ábhartha uile maidir le taithí, cáilíochtaí, freagra ar an treoir, etc. D’fhéadfadh sé nach gcuirfí tairiscintí ar an ngearrliosta mura gcuirfear an fhaisnéis sin ar fáil. Tabhair CEITHRE CHÓIP de do thairiscint chomhlánaithe. Ní ghlacfar le tairiscintí neamhiomlána, le tairiscintí malla ná le tairiscintí a chuirfear i bhfacs nó i ríomhphost. Níl Amharclann Mhíchíl freagrach as costais taistil a thabhóidh an tairgeoir má iarrfar air/uirthi bualadh le Painéal Roghnúcháin.

Email Newsletter Software by Newsweaver