San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Dámhachtain Sparánachta DÓLO
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2020, Babhta a hAon: Iarratasóirí ar éirigh leo
Ag Tabhairt Suntais d’Ealaín Phoiblí i gCúram Sláinte – glaoch ar fhaisnéis
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2021 – Babhta 1
Scéimeanna Cónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta agus Damhsa – Athbhunaithe
Dámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon, 2020, Babhta 2 d’Ealaíontóirí agus Coimeádaithe
An Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – spriocdháta 17:30, Déardaoin, 20 Lúnasa 2020
Nuacht ón bPobal
Tá Music Generation Kildare ag earcú
Gairmeacha Oscailte: Tionscadal Taighde
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2020, Babhta a hAon: Iarratasóirí ar éirigh leo

Fógraíonn Create - Éire na hiarratasóirí ar éirigh leo i mbabhta a haon de Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal, 2020.

 

Comhghairdeas leo siúd ar éirigh leo i mbabhta a haon de Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal, 2020.

Cionn is go bhfuil srianta móra i bhfeidhm de bharr scaradh fisiciúil agus cionn is go gcruthaíonn sé sin deacrachtaí d’ealaíontóirí agus do phobail, rinneadh dámhachtainí a thairiscint agus a bhronnadh sa snáithe Taighde agus Forbartha amháin, le meantóireacht agus gan mheantóireacht. 
Rinneadh 19 ndámhachtain a thairiscint d’ealaíontóirí a chlúdaíonn raon foirmeacha ealaíne agus comhthéacsanna. Bronnadh ocht gcinn de Dhámhachtainí Taighde & Forbartha, deich gcinn de Dhámhachtainí Taighde agus Forbartha le Meantóireacht agus Dámhachtain amháin Taighde agus Forbartha le Meantóireacht d’ealaíontóir ó chúlra mionlach eitneach nó imirceach.

Is féidir liosta iomlán na bhfaighteoirí a fheiceáil ag www.create-ireland.ie/aic-scheme-2020-successful-recipients/

Tá Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal á maoiniú ag an gComhairle Ealaíon agus á bainistiú ag Create.

Tá tuilleadh eolais ar Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal ar fáil ag https://www.create-ireland.ie/programme/artist-in-the-community-scheme/