San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Tairseach na nEalaíon san Oideachas
Seolann an Chomhairle Ealaíon bailiúchán digiteach
Oíche Fhada an Ghearrscéil
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtainí Tionscadail 2015 – spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin an 20 Lúnasa 2015
Spriocdháta don Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – 5:30pm, Déardaoin an 11 Meitheamh 2015
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Mar is gnách, cuirimid fáilte roimh cheisteanna ar bith maidir le maoiniú an AE le haghaidh cultúir. Déan teagmháil linn ag cedculture@artscouncil.ie.

 

Tacaíocht an AE d’ealaíona na n-óg – ócáid faisnéise i dtaobh cláir mhaoiniúcháin Fhochlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí agus Erasmus+:  an 16 Meitheamh 2015

Beidh Deasc na hEorpa Cruthaithí (Éire) –Oifig CultúiragusLéargas araon ina n-óstaigh d’ócáid faisnéise le haghaidh eagraíochtaí ealaíon agus daoine aonair atá ag plé le healaíona na n-óg.

Díreofar ag an ócáid ​​ar Fhochlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí agus ar an gclár Erasmus+ de chuid an Aontais Eorpaigh (ag díriú ar earnálacha an Oideachais Aosaigh agus Óige).  Tabharfar achoimre ar gach clár in éineacht le sonraí faoi conas iarratas a dhéanamh.  Beidh cainteoirí againn atá ag déanamh ionadaíochta d’eagraíochtaí ealaíon. Cuirfidh siad an taithí atá acu i láthair ar iarratais agus ar ghníomhaíochtaí a dhéanamh faoi gach ceann de na cláir.

Deis iontach é seo chun deiseanna idirnáisiúnta a fhiosrú duit féin, do na healaíontóirí agus do na cleachtóirí a n-oibríonn tú leo agus, níos tábhachtaí fós, do na daoine óga a bhíonn páirteach i do chuid gníomhaíochtaí.

Dáta: Dé Máirt an 16 Meitheamh, Áras an Aontais Eorpaigh, Sráid Dhásain, Baile Átha Cliath 2.

Faigh tuilleadh faisnéise agus cláraigh anseo faoi Dé Luain, an 9 Meitheamh 2015.

 

Tabhair cuireadh don Oifig Cultúir chun labhairt ag d’imeacht

 

Ní hamháin go n-eagraímid ár gcuid imeachtaí féin, ach is minic a thugtar cuireadh do Dheasc na hEorpa Cruthaithí in Éirinn – Oifig Cultúir chun labhairt ag imeachtaí trasna na tíre. Léiríonn an Oifig Cultúr deiseanna maoiniúcháin an Aontais Eorpaigh atá ar fáil faoin gclár, an Eoraip Chruthaitheach, agus tugann sí comhairle faoin gcaoi a dtógtar comhpháirtíochtaí agus a bhforbraítear tionscadail Eorpacha.

 

Má tá sé ar intinn ag d’eagraíocht comhdháil, seimineár, ceardlann nó cruinniú comhpháirtithe a reáchtáil a mbeadh rannpháirtíocht nó freastal na hOifige Cultúr tairbheach dó nó di, déan teagmháil linn ag cedculture@artscouncil.ie


Glaoch oscailte ar thairiscintí – Gréasán Eorpach Saineolaithe um Chultúr agus Ábhair Chlosamhairc (EENCA)

Tá sé i gceist ag an gCoimisiún Eorpach Gréasán Saineolaithe um Chultúr agus Ábhair Chlosamhairc a bhunú a bheidh in ann anailís ardchaighdeáin a sholáthar d’fhonn an tuiscint atá ag an gCoimisiúin ar na dúshláin atá os comhair na n-earnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha a chur chun feabhais. Lena chois sin, tabharfaidh an Gréasán tacaíocht d’fhorbairt leanúnach na mbeartas cultúir agus closamhairc agus cuirfidh sé an chinnteoireacht chun cinn bunaithe ar thaighde, eolas agus anailís láidir.

Is é an 9 Meitheamh an spriocdháta i gcomhair na n-iarratas. Féach ar shuíomh Gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise agus chun iarratas a dhéanamh.

Treoir nua an AE i dtaobh Slua-chistiú foilsithe

Tá treoir nua maidir le slua-chistiú foilsithe ag an gCoimisiún Eorpach. Tá an treoir dírithe ar ghnóthais bheaga. Mínítear inti cad atá i gceist le slua-chistiú agus conas é a úsáid. Tá faisnéis inti d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (SMEnna) faoi chineálacha éagsúla slua-chistithe agus tugtar leideanna praiticiúla ar conas teacht air.

Féadfaidh tú tuilleadh sonraí a fháil anseo.

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA): ríomhrang teagaisc faoi bhainistíocht airgeadais ar do thionscadal

Teastaíonn bainistíocht airgeadais atá docht agus comhlíontach ó thionscadail a fhaigheann cistiú Eorpach. Phostáil an EACEA, a dhéanann bainistíocht ar dheontais chultúir, chlosamhairc agus oideachais a bhronnann an AE, ríomhrang teagaisc ar líne. Tugann faisnéis phraiticiúil sa rang teagaisc seo faoin mbainistíocht airgeadais a dhéantar ar thionscadail arna maoiniú ag an Aontas Eorpach. Cuimsítear na rialacha agus tugtar comhairle agus faisnéis ann faoi chostais incháilithe agus neamh-incháilithe, na doiciméid atá le cur isteach chomh maith le hiniúchtaí agus meastóireachtaí.

Tig leat breathnú ar an ríomhrang teagaisc uile anseo.

Suíomh Gréasáin The Opera Platform a fhaigheann cistiú Eorpach seolta

Tugadh beagán os cionn €1.8 milliún don tionscadal The Opera Platform, faoin snáithe um thionscadail chomhair mhórscála de chuid an chláir, an Eoraip Chruthaitheach.

Nascann suíomh Gréasáin an tionscadail an craoltóir ARTE agus 15 chompántas ceoldrámaíochta ar fud na hEorpa le chéile. Is é aidhm an tsuímh Gréasáin ábhar saor in aisce a chur ar fáil, lena n-áirítear léirithe beo ó na 15 chompántas ceoldrámaíochta atá ag glacadh páirte.

Ar an meán, craolfar ceoldráma iomlán amháin ar an suíomh Gréasáin in aghaidh na míosa ó cheann de na hamharclanna comhpháirtíochta. Cuirfear fotheidil i sé theanga le gach ceoldráma agus beidh siad ar fáil saor in aisce ar feadh sé mhí ar éileamh.

Féach ar shuíomh Gréasáin The Opera Platform anseo chun níos mó a fhoghlaim faoin tionscadal agus chun tús a chur le féachaint ar na ceoldrámaí!

Email Newsletter Software by Newsweaver