San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Bailiúchán na Comhairle Ealaíon
Téann RAISE ar líne agus cuidíonn sé le Meanma ár Náisiúin Iontaigh a Ardú (#RAISINGSpirits)Mar fhreagairt ar ghéarchéim Covid-19, tá clár RAISE de chuid na Comhairle Ealaíon, atá á chur ar fáil ag OKC Consulting, tar éis dul ar líne le huirlisí agus áise
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2021
Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal: freagairt ar COVID-19
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha – Síneadh leis an Spriocdháta Iarratais
Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht
Deis Fostaíochta ag Music Network Oifigeach Forbartha
First Fortnight
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir

Tosaímid an mhí seo i gcúinsí an-éagsúil leis an mhí seo caite; le cúpla seachtain anuas, tá an oiread athraithe ag paindéim Covid-19 dár sochaí, agus ar ndóigh do na healaíona.

Tá ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíon ag fulaingt go mór sa ghéarchéim, agus go leor dá n-ioncam tite go mór nó stoptha ar fad. Tá freagra tapa tugtha ag an gComhairle Ealaíon ar thionchar COVID-19 ar earnáil na n-ealaíon agus an fhoireann ar fad ag obair ón mbaile ó lár mhí an Mhárta. Tá maoiniú íoctha go tapa againn, thugamar faoi mheasúnú cianda ar iarratais, ghlacamar páirt i mbainistíocht chaidrimh trasfhoirmeacha ealaíne agus scaipeamar eolas ábhartha le tacú le hearnáil na n-ealaíon, go háirithe trínár leathanach Covid-19 a ndéanaimid nuashonrú air go rialta. Déanaimid teagmháil laethúil leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Chun tuiscint níos doimhne a thabhairt dúinn ar thionchar na géarchéime, agus le cabhrú linn oibriú leis an Roinn chun ár bhfreagra a bhainistiú ar an mbealach is fearr, tá roinnt suirbhéanna á ndéanamh againn faoi láthair. Tá páirt glactha cheana ag eagraíochtaí a fhaigheann maoiniú agus ag ár gcomhpháirtithe sna húdaráis áitiúla. Is féidir le healaíontóirí aonair páirt a ghlacadh anois trína seoladh ríomhphoist a chlárú le páirt a ghlacadh ann agus i suirbhéanna amach anseo trí chliceáil anseo.

Táimid freisin ag seoladh scéim €1 mhilliún le cur ar chumas ealaíontóirí saothar nua, bunaidh, digiteach a dhéanamh i rith na géarchéime Covid-19 – agus táimid ag cruthú ardán digiteach nua ionas go mbeidh daoine ar fud na tíre in ann dul i ngleic leis na saothair ina mbailte féin. Tá na sonraí ar fáil anseo.

Go raibh tú sábháilte agus sláintiúil ag an am deacair seo,

Le dea-mhéin,Martin O’Sullivan

Stiúrthóir Gníomhach