San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go nuachtlitir mhí Mheán Fómhair
Nuacht na míosa seo
Coimirciú Leanaí – Clinicí faisnéise d’earnáil na n-ealaíon
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon dámhachtainí comhoibríocha na n-ealaíon áitiúil dar luach €350,000
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoir Chomhaltacht Jerome Hynes 2018/2019
Comhpháirtíochtaí Óige Cruthaitheacha Áitiúla
Post i gcomhair Comhaltacht Scríbhneora i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2019 – Babhta 2
Nuacht ón bPobal
ORIGINS 2018
SEA CHANGE: IADT – 21 Bliain den ealaín, scannáin agus beochana
Sparánacht Creative Exchanges Age & Opportunity i gcomhar le Music Network
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seisiún agus ceardlann ar Fhaisnéis Chultúrtha de chuid na hEorpa Cruthaithí – Amharclann Garter Lane, Port Láirge ar an Luan, 8 Deireadh Fómhair 2018
Seoladh Dámhachtain Oidhreachta nua i rith Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha, 2018
An bhfuil comhpháirtithe Eorpacha eile á lorg agat le haghaidh tionscadail comhoibrithe na hEorpa Cruthaithí?
Seolann tionscadal Voyage Inside a Blind Experience arna mhaoiniú ag An Eoraip Chruthaitheach taispeántas sa Glucksman i gCorcaigh
Seisiún agus ceardlann saor in aisce ar Fhaisnéis Chultúrtha don Eoraip Chruthaitheach
Seisiún agus ceardlann ar Fhaisnéis Chultúrtha de chuid na hEorpa Cruthaithí – Amharclann Garter Lane, Port Láirge ar an Luan, 8 Deireadh Fómhair 2018

Ceardlann phraiticiúil SAOR IN AISCE ar thionscadail Eorpacha a fhorbairt agus rochtain a fháil ar mhaoiniú ón Eoraip Chruthaitheach.

Cuirtear deis shaibhir agus luachmhar ar fáil do dhaoine a fhreastalaíonn ar an ócáid seo níos mó a fhoghlaim faoi thionscadail na hEorpa Cruthaithí mar aon le smaointe a fhiosrú ar chleachtais oibre trasnáisiúnta.

Is seisiún idirghníomhach é seo do na healaíona, don chultúr, don oidhreacht agus d’eagraíochtaí deartha chun smaointe a fhiosrú maidir le cleachtais oibre trasnáisiúnta a fhorbairt agus foghlaim faoin mbealach ina bhfaightear maoiniú ón Eoraip Chruthaitheach.

Tosóidh an seisiún le hachoimre ar fho-chlár de chuid na hEorpa Cruthaithí ar Chultúr agus ar chiste na dtionscadal Comhoibrithe go háirithe.

Beidh cruinnithe comhchéime ar siúl ina dhiaidh sin ina ndéanfar iniúchadh ar na gnéithe éagsúla a bhaineann le tionscadal Eorpach a fhorbairt agus a reáchtáil. Cloisfear ó eagraíochtaí atá maoinithe ag an Eoraip Chruthaitheach lena n-áirítear Dánlann Glucksman (tionscadal VIBE) agus First Fortnight Festival (tionscadal NEFELE) agus iad ag roinnt a dtaithí ar na tionscadail seo.

Chun a chur in iúl go bhfuil spéis agat a bheith i láthair, cuir ríomhphost chuig cedculture@artscouncil.ie.  

Foilseofar sonraí iomlána an chláir anseo go luath.