English Version

Ailt
1. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon cinntí maoinithe 2010

2. Dámhachtainí Tionscadal 2010

3. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta don Dámhachtain Coimisiún

4. Art-Youth-Culture FYI: cruinniú idir daoine óga agus lucht déanta beartas

5. Laureate na nÓg – glao ar ainmniúchán

6. Scéim na bhFísealaíontóirí sna Príosúin - glao ar iarratais

7. An nuacht is déanaí faoin Scéim Meantóireachta um na Meáin Nua

8. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

9. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Luain 15 Márta.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 7 Eagrán 626 Feabhra 2010

Fáilte go heagrán mhí Feabhra de Nuachtlitir na Comhairle Ealaíon

An mhí seo, d’fhógair an Chomhairle Ealaíon os cionn 350 cinneadh maoinithe le haghaidh 2010. Is ionann na cinntí seo agus infheistíocht de níos mó ná €49 milliún. Rinneadh na cinntí seo i gcomhthéacs deacrachtaí suntasacha ó thaobh an bhuiséid de, agus is éard atá iontu ná deontais mhóra na Comhairle le haghaidh eagraíochtaí. Tá an liosta iomlán ar fáil i nuachtlitir na míosa seo. Déanfar na deontais agus na dámhachtainí eile, a chuirfidh deiseanna ar fáil freisin do thallanna nua atá ag teacht chun cinn sna healaíona, a fhógairt i rith na bliana. Tugtar sonraí maidir leis na dámhachtainí tionscadail i nuachtlitir na míosa seo, agus tá faisnéis inti freisin i leith an spriocdháta atá ag teannadh linn do na Dámhachtainí Coimisiún.
 
Tá faisnéis sa nuachtlitir freisin maidir le Art-Youth-Culture: FYI, tionscnamh de chuid rannóige na Comhairle Ealaíon a bhfuil daoine óga, leanaí agus oideachas faoina cúram, agus a fhaigheann tacaíocht ó chlár an AE An Óige i mBun Gnímh atá á riar ag Léargas. Tugann an tionscnamh nua seo cuireadh do dhaoine óga idir 15 bliana agus 23 bliain plé a dhéanamh ar rannpháirtíocht daoine óga sa saol cultúrtha agus sna healaíona le linn imeacht trí lá.

Ina theannta sin, tá ainmniúcháin á lorg ag an gComhairle Ealaíon don chéad laureate le litríocht do leanaí in Éirinn. Tionscnamh de chuid na Comhairle Ealaíon is ea Laureate na nÓg a bhfuil tacaíocht aige ó Oifig an Aire Leanaí, Leabhair Pháistí Éireann agus Éigse Éireann.  Tá iarratais á lorg againn freisin do Scéim na bhFísealaíontóirí sna Príosúin, tionscnamh a chuireann ar chumas ealaíontóirí obair a dhéanamh le príosúnaigh i gceann de phríosúin/d’ionaid choinneála na tíre ar feadh tréimhse 10 lá.

Cuirtear tuairisc chun dáta ar fáil freisin maidir leis an Scéim Meantóireachta um na Meáin Nua agus cuirtear fáilte roimh Google Ireland go dtí an fhoireann meantóireachta.

Ag deireadh na nuachtlitreach tá na hailt rialta maidir le nuacht ó lucht na n-ealaíon agus deiseanna idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha.

Mary Cloake
Stiúrthóir

 


1. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon cinntí maoinithe 2010

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon a mórleithdháiltí deontais le haghaidh 2010.


Léigh tuilleadh


2. Dámhachtainí Tionscadal 2010

Eisíonn an Chomhairle Ealaíon faisnéis maidir le Dámhachtainí Tionscadail 2010, sruth maoinithe a chuirfear in ionad na nDámhachtainí Saothair Nua agus na nDámhachtainí Aonuaire.


Léigh tuilleadh


3. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta don Dámhachtain Coimisiún

Déanfaidh an Chomhairle Ealaíon Dámhachtainí Coimisiún a thairiscint i leith imeachtaí ceoil agus imeachtaí sna healaíona traidisiúnta ó 2010 ar aghaidh.  Beidh foirmeacha iarratais agus nótaí treorach ar fáil i mí an Mhárta. 


Léigh tuilleadh


4. Art-Youth-Culture FYI: cruinniú idir daoine óga agus lucht déanta beartas

Tá cuireadh á thabhairt ag Art-Youth-Culture:FYI do dhaoine óga idir 15 bliana agus 23 bliain d’aois plé a dhéanamh lena gcomhaoisithe agus le príomhdhéantóirí beartas faoi rannpháirtíocht daoine óga sa saol cultúrtha agus sna healaíona.


Léigh tuilleadh


5. Laureate na nÓg – glao ar ainmniúchán

Glao ar ainmniúcháin don chéad laureate le litríocht do leanaí in Éirinn.


Léigh tuilleadh


6. Scéim na bhFísealaíontóirí sna Príosúin - glao ar iarratais

Tá iarratais le haghaidh Scéim na bhFísealaíontóirí sna Príosúin á lorg ag an gComhairle Ealaíon i gcomhpháirt leis an Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí.


Léigh tuilleadh


7. An nuacht is déanaí faoin Scéim Meantóireachta um na Meáin Nua

Cuireann Lucht Féachana na nEalaíon tuairisc chun dáta ar fáil maidir leis an Scéim Meantóireachta um na Meáin Nua agus cuirtear fáilte roimh Google Ireland go dtí an fhoireann meantóireachta.


Léigh tuilleadh


8. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

I measc na nuachta ó phobal na n‑ealaíon in Eanáir, iarrann Music Network ar grúpaí óga snagcheoil iarratas a dhéanamh ar Dhámhachtain Young Musicwide 2010; tá fógra i leith foilseachán nua ar art@work, clár cónaithe i Ros Comáin; tá Riarthóir/Cúntóir Caidrimh Phoiblí agus Margaíochta á lorg ag Music Network; agus glao ar chumadóirí ó Arts across Borders (Ealaíona thar Teorainneacha).


Léigh tuilleadh


9. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

I measc na nuachta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha i mí Feabhra, tá na scéalta aseo a leanas: faisnéis maidir le seoladh shuíomh Gréasáin an Phointe Teagmhála Cultúrtha in Éirinn atá ag teacht aníos go luath; fógraítear faighteoirí Shraith 1.1 agus Shraith 1.2.1; tá faisnéis againn maidir le Clár Soghluaiseachta Cultúrtha ENCC, tionscnamh a chuireann ar chumas oibrithe cultúrtha atá bunaithe go háitiúil obair a dhéanamh thar lear le hionad cultúrtha eile; glao le haghaidh saineolaithe ón nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais Closamhairc agus Cultúir; agus meabhraímid duit an fhaisnéis is déanaí a fháil maidir le cláir mhaoinithe na hEorpa trí shuíomh Gréasáin na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Oideachais Closamhairc agus Cultúir.  


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Created with Newsweaver