San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Sealbhuithe nua na Comhairle Ealaíon – 2021
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Samhradh & i bhFómhar 2021
Treoirlínte COVID-19 le haghaidh Cur i láthair Sábháilte Féilte agus Imeachtaí Beo.
Forbairt Bheartas nua na Comhairle Ealaíon maidir le Rannpháirtíocht sna hEalaíona
Uirlisí Digiteacha do na hEalaíona
Athnuachan Lógó na Comhairle Ealaíon
Clinicí Amharclannaíochta atá le Teacht
Treoirlínte maidir le COVID-19 le haghaidh Daoine Óga, Leanaí agus an Oideachais
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022 Babhta 1
An Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – spriocdháta 17:30, Déardaoin, an 19 Lúnasa 2021
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2022
Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2022
Spriocdháta: Dámhachtainí Tionscadail, Déardaoin, an 19 Lúnasa 2021
Nuacht ón bPobal
Breac síos an Dáta!
Treoirlínte maidir le COVID-19 le haghaidh Daoine Óga, Leanaí agus an Oideachais

D’oibrigh an Chomhairle Ealaíon leis an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán chun treoir a fhorbairt do ghníomhaíochtaí ealaíon agus cultúir do leanaí agus do dhaoine óga. Forbraíodh gach treoirlíne earnála i gcomhréir le treoir an rialtaisdar teideal Teacht Aniar agus Téarnamh COVID-19 2021: An Bóthar Amach Romhainn agus an Prótacal  um Obair Shábháilte, bunaithe ar an treoir sláinte is déanaí atá ar fáil ón Roinn Sláinte agus FSS.

 

Tá nasc chuig an treoir ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon anseo: http://www.artscouncil.ie/covid-19/government-guidelines/

 

Toisc gur cáipéis bheo é, meastar go ndéanfar an treoir a nuashonrú go rialta, de réir na treorach athraithí maidir le sláinte phoiblí agus de réir mar a athraíonn cúrsaí.