San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Ag teacht go luath: Réamhfhógráin mar a bhíonn ag scannáin do na healaíona ar fad
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30pm, Déardaoin an 16 Iúil 2015
Spriocdháta: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair – Eanáir go Meitheamh 2016
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Ag teacht go luath: Réamhfhógráin mar a bhíonn ag scannáin do na healaíona ar fad

I saol digiteach na linne seo, is bealach cumhachtach iad físeáin chun poiblíocht a dhéanamh ar imeachtaí ealaíon atá ag teacht aníos, agus b’fhearr le mórán daoine breathnú ar réamhfhógrán ar nós scannán nó ar ghearrthuairisc nuachta ná alt nó bróisiúr a léamh.
 

Cé go bhfuil roinnt eagraíochtaí ealaíon in Éirinn ag cruthú na bhfíseán poiblíochta/nuachta sin cheana féin agus é ina sprioc go mbreathnódh an oiread daoine agus is féidir orthu, níl aon struchtúr lárnach againn chun iad a dháileadh.
 

Ba mhaith leis an gComhairle Ealaíon a leithéid de struchtúr a chruthú le cabhair a thabhairt chun níos mó físeán a tháirgeadh, a chinntiú go bhfuil siad i bhformáid aontaitheach, iad a dháileadh san oiread bealaí breise agus is féidir (mar shampla, na meáin shóisialta, Culturefox, YouTube, Vimeo), agus cuid acu a chur i láthair mar ‘irischláir ealaíon’ lena gcraoladh.

 
Laistigh de bhliain amháin bheimis ag súil go mbeadh an chuid is mó de na heagraíochtaí ealaíon ag cruthú agus ag déanamh eagarthóireachta ar a gcuid réamhfhógrán nó míreanna nuachta féin faoi cheolchoirmeacha, drámaí, gigeanna, taibhithe, taispeántais, etc., atá ag teacht aníos agus go mbeidís ag spreagadh daoine a bheith i láthair.

 
Táimid an-tógtha faoi seo – samhlaigh, i gcás gach saothair a théann ar camchuairt, dá mbeifeá in ann breathnú ar agallamh gearr leis an ealaíontóir, an stiúrthóir nó an coimeádaí chun do ghoile a ghéarú sula mbainfeadh sé d’ionad áitiúil amach!

 
Choimisiúnaíomar an Institute of Local Television don tionscadal seo. Tá cuid mhór taithí ag baill foirne na hinstitiúide ar an gcineál seo oibre in Albain; glacann siad cur chuige an-phraiticiúil agus bíonn siad dírithe ar an obair a chur i gcrích.

 
Chuige sin, beidh siad ag plé le heagraíochtaí ealaíon ar fud na tíre sna míonna amach romhainn. Déanfaidh siad an obair seo a leanas: táirgeadh físeán; oiliúint/meantóireacht; cabhrú le heagraíochtaí ealaíon a bhfíseáin féin a chruthú agus eagarthóireacht a dhéanamh orthu; cúnamh le cúrsaí poiblíochta; cruthú struchtúir lárnaigh.

 
Mar sin de, bí ag faire amach dóibh ag imeachtaí ealaíon agus cuir gach comaoin orthu. Más ealaíontóir thú nó má tú ar fostú in eagraíocht ealaíon agus más maith leat a bheith páirteach, ba bhreá leis an Dr David Rushton ón Institute of Local Television cloisteáil uait ar local.tv@virgin.net

 

Email Software by Newsweaver