San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Tá Tábhacht le hÁiteanna | Ag cruthú rannpháirtíochta éagsúil sna healaíona
An Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Sebastian Barry ag comhrá le Joseph O'Connor in Ollscoil Luimnigh
Buail leis na Comhlaigh Chruthaitheacha
An SCÉAL IS DÉANAÍ MAIDIR LE SCÉIMEANNA AMHARCLANNAÍOCHTA
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraítear na spriocdhátaí do na dámhachtainí scannáin Reel Art agus Authored Works 2019
Scéim Ensembles na nÓg 2019
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, 4 Aibreán 2019
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Spriocdhátaí 2019
Spriocdháta: Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Nuacht ón bPobal
Glaoch ar iarratais: Scéim Ceoltóra Chónaithe Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, 2019
What Next: Dive In, Discover Dance
Oifigeach Cláreagraithe – Lánaimseartha Buan
‘And the tide was way out’ Paul Hallahan agus Lee Welch : Gailearaí na Cathrach
Cuireann Widmann agus Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann saothair shuntasacha i láthair in Voices from the Edge
WomenXBorders
Writing for a Change: Comórtas Splancfhicsin
Dámhachtain Scríbhneora Óig Marian Keyes
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seimineár saor in aisce: Communications and your EU culture project
‘And the tide was way out’ Paul Hallahan agus Lee Welch : Gailearaí na Cathrach

Is taispeántas de shaothair nua le Paul Hallahan agus Lee Welch é And the tide was way out ina ndéanfar machnamh ar Útóipe agus ar dheireadh na staire aitheanta chun cuir chuige an-difriúil a fháil i leith an téama. Is é seo a gcéad chomhthaispeántas don bheirt seo agus is céim shuntasach í agus iad ag teacht le chéile i gcomhoibriú uathúil chun péintéireachtaí a dhéanamh le chéile den chéad uair riamh.  Baineann an taispeántas, de shaothair phéinteáilte (péint aicrileach, dúch aicrileach agus uiscedhath) den chuid is mó, le hailtireacht an fhoirgnimh agus cuirtear ceisteanna faoin mbealach a mbreathnaímid ar an domhan.  Áirítear sna saothair ealaíne meascán de phéintéireachtaí fíoracha agus teibí ar an tírdhreach.

 

Ealaíontóir atá bunaithe i mBaile Átha Cliath is ea Paul Hallahan (IRL). Oibríonn sé le péintéireachtaí uisce-bhunaithe, le suiteáil agus le físeán, ina n-úsáideann sé patrún, athrá agus seans le breathnú ar théamaí ina ndéantar iniúchadh ar an tuiscint agus an gcaidreamh leis an timpeallacht ar an macraileibhéal agus ar an micrileibhéal. Cruthaíonn sé saothair de shaghsanna éagsúla idir dealbha an-bheag agus péintéireachtaí ollmhóra, agus cuirtear ceisteanna faoin mbealach a mbreathnaímid ar íomhánna in obair Hallahan. Tá an-suim go deo aige san aighne phríomhúil agus sa bhealach a léimid agus a dtéimid i ngleic leis an ealaín, sa lá atá inniu ann agus an bealadh a dhéantaí é fadó. Sa bhliain 2018, bhuaigh Hallahan an comórtas ardghradaim Golden Fleece Award agus bhí taispeántas aonair aige dar teideal ‘we’ san Acadamh Ibeirneach Ríoga.  Taispeánadh saothair Hallahan ar fud na hÉireann agus an domhain agus tá saothair dá chuid le fáil i mBailiúchán Chathair Phort Láirge, i mbailiúcháin Oifig na nOibreacha Poiblí, i gColáiste na Tríonóide, Bhaile Átha Cliath agus i mbailiúcháin phríobháideacha.

 

Rugadh Lee Welch in Kentucky, SAM agus tá cónaí air agus oibríonn sé i gCorcaigh agus i mBaile Átha Cliath.  Thosaigh Welsh ag cruthú péintéireachtaí fíoracha le déanaí a bhfuil sé mar aidhm acu an caidreamh idir an t-ealaíontóir, an t-ábhar agus an lucht féachana a fhiosrú agus a phlé. Tá tuairimí maidir le drúisiúlacht agus féin-nochtadh le sonrú ina shaothair chomh maith. Cuirtear ceisteanna doimhne sna péintéireachtaí seo maidir le tuairimí i leith caidreamh daonna agus iad ag athrú i gcónaí agus an chastacht shíoraí a bhaineann leis an mbreathnóireacht.  Bhain Welch MFA amach ó Institiúid Piet Zwart in Rotterdam. Bronnadh cónaitheacht air le déanaí ag Áras Nua-Ealaíne na hÉireann, Baile Átha Cliath. Bhí saothair dá chuid i neart taispeántas, lena n-áirítear Eli and Edythe Broad Art Museum, Michigan; Gailearaí Hugh Lane Chathair Bhaile Átha Cliath; Centre for Contemporary Art, Doire; Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), León, An Spáinn. Tá saothair dá chuid le fáil i mbailiúcháin phoiblí ar nós Ghailearaí Hugh Lane Chathair Bhaile Átha Cliath; Digital Hub agus Oifig na nOibreacha Poiblí agus i mbailiúcháin phríobháideacha.

 

Gabhann Clár Foghlama leathan a chomh-ordaigh Claire Behan leis an taispeántas. Tá neart imeachtaí speisialta mar chuid den Chlár Foghlama, lena n-áirítear cainteanna agus ceardlanna chun deiseanna a chur ar fáil do gach duine, idir óg agus aosta, agus idir thosaitheoirí agus iad siúd a bhfuil eolas níos doimhne acu ar na healaíona chun tuairimí nó próisis fhisiciúla atá le feiceáil sna saothair ealaíne a iniúchadh. Beidh neart deiseanna ann breathnú ar na saothair i mbealach éagsúil le linn ceardlann thaitneamhach don teaghlach uile ina scrúdófar fuinnimh in-athnuaite, nó i máistir-rang ar uiscedhathanna, nó le linn turas do leanaí nó ag cruinniú den Chlub Breathnóireachta.

 

Osclóidh And the tide was way out don phobal an 3 Feabhra agus beidh sé ar siúl go dtí an 31 Márta 2019 i nGailearaí na Cathrach, dlr Lexicon, Dún Laoghaire.  Chun tuilleadh eolais nó íomhánna a fháil, téigh i dteagmháil le Ciara King nó Máire Davey: c.king@dlrcoco.ie/m.davey@dlrcoco.ie nó glaoigh ar Oifig Ealaíon dlr (01) 236 2759.